Исторически речник
неправьдосътвор҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
неправьдосътвор҄ен, неправьдосътвор҄еньнеправьдосътвор҄енꙗ, неправьдосътвор҄ена, неправьдосътвор҄еньꙗнеправьдосътвор҄еню, неправьдосътвор҄енѹ, неправьдосътвор҄еньюнеправьдосътвор҄енмь, неправьдосътвор҄еньмь, неправьдосътвор҄енмъ, неправьдосътвор҄еньмъ, неправьдосътвор҄енмь, неправьдосътвор҄енмънеправьдосътвор҄ен, неправьдосътвор҄ень, неправьдосътвор҄еннеправьдосътвор҄енꙗ, неправьдосътвор҄ена, неправьдосътвор҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
неправьдосътвор҄ен, неправьдосътвор҄ень, неправьдосътвор҄ененеправьдосътвор҄енмъ, неправьдосътвор҄еньмъ, неправьдосътвор҄енмь, неправьдосътвор҄еньмь, неправьдосътвор҄енмъ, неправьдосътвор҄енмь, неправьдосътвор҄еномъ, неправьдосътвор҄енамънеправьдосътвор҄ен, неправьдосътвор҄ень, неправьдосътвор҄ен, неправьдосътвор҄енмнеправьдосътвор҄енхъ, неправьдосътвор҄еньхъ, неправьдосътвор҄енхь, неправьдосътвор҄еньхь, неправьдосътвор҄енхъ, неправьдосътвор҄енхьнеправьдосътвор҄ен, неправьдосътвор҄еньнеправьдосътвор҄еню, неправьдосътвор҄енѹ, неправьдосътвор҄енью
NnDu
неправьдосътвор҄енма, неправьдосътвор҄еньма, неправьдосътвор҄енма, неправьдосътвор҄енма
неправьдосътвор҄ень -ꙗ ср Престъпно действие; неправедно, греховно дело не сце бо брата ѹбівъ канъ оскврьн ꙁемьѭ. н сце ѹтꙙжлъ ꙁемьѭ стлъпотворен споловъ. н сце оскврьншꙙ ѧ неправꙿдосътворенмъ содомьꙗне С 485.11 Изч С Гр ἀϑεμιτουργήσας неправꙿдосътворен Нвб Срв неправда и сътворение