Исторически речник
непотрѣбьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
непотрѣбьнъ, непотрѣбьньнепотрѣбьнанепотрѣбьнѹнепотрѣбьнъ, непотрѣбьньнепотрѣбьнанепотрѣбьномь, непотрѣбьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
непотрѣбьнѣнепотрѣбьне, непотрѣбьнꙑнепотрѣбьннепотрѣбьнъ, непотрѣбьньнепотрѣбьномъ, непотрѣбьномьнепотрѣбьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
непотрѣбьнꙑнепотрѣбьнѣхъ, непотрѣбьнѣхьнепотрѣбьнанепотрѣбьнѹнепотрѣбьноманепотрѣбьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
непотрѣбьнанепотрѣбьнѹнепотрѣбьнонепотрѣбьнанепотрѣбьномь, непотрѣбьномънепотрѣбьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
непотрѣбьнанепотрѣбьнъ, непотрѣбьньнепотрѣбьномъ, непотрѣбьномьнепотрѣбьнанепотрѣбьнꙑнепотрѣбьнѣхъ, непотрѣбьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
непотрѣбьнѣнепотрѣбьнѹнепотрѣбьноманепотрѣбьнанепотрѣбьнꙑ, непотрѣбьнѫнепотрѣбьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
непотрѣбьнѫ, непотрѣбьнѹнепотрѣбьноѭ, непотрѣбьноѫ, непотрѣбьноѧ, непотрѣбьноюнепотрѣбьнѣнепотрѣбьнꙑнепотрѣбьнъ, непотрѣбьньнепотрѣбьнамъ, непотрѣбьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
непотрѣбьнꙑнепотрѣбьнамнепотрѣбьнахъ, непотрѣбьнахьнепотрѣбьнѣнепотрѣбьнѹнепотрѣбьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
непотрѣбьнꙑ, непотрѣбьнꙑ, непотрѣбьнонепотрѣбьнаго, непотрѣбьнаего, непотрѣбьнааго, непотрѣбьнаго, непотрѣбьного, непотрѣбьнога, непотрѣбьнгонепотрѣбьнѹмѹ, непотрѣбьнѹемѹ, непотрѣбьнѹѹмѹ, непотрѣбьнѹмѹ, непотрѣбьноомѹ, непотрѣбьномѹ, непотрѣбьноѹмѹ, непотрѣбьнмѹнепотрѣбьнꙑ, непотрѣбьнꙑ, непотрѣбьнонепотрѣбьнаго, непотрѣбьнаего, непотрѣбьнааго, непотрѣбьнаго, непотрѣбьного, непотрѣбьнога, непотрѣбьнгонепотрѣбьнꙑмь, непотрѣбьнꙑмь, непотрѣбьнꙑмъ, непотрѣбьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
непотрѣбьнѣмь, непотрѣбьнѣемь, непотрѣбьнѣѣмь, непотрѣбьнѣамь, непотрѣбьнѣмь, непотрѣбьнѣмъ, непотрѣбьнѣемъ, непотрѣбьнѣѣмъ, непотрѣбьнѣамъ, непотрѣбьнѣмъ, непотрѣбьномь, непотрѣбьномънепотрѣбьнꙑ, непотрѣбьнꙑ, непотрѣбьнонепотрѣбьннепотрѣбьнꙑхъ, непотрѣбьнꙑхъ, непотрѣбьнꙑхь, непотрѣбьнꙑхь, непотрѣбьнѣхъ, непотрѣбьнѣхьнепотрѣбьнꙑмъ, непотрѣбьнꙑмъ, непотрѣбьнꙑмь, непотрѣбьнꙑмь, непотрѣбьнѣмъ, непотрѣбьнѣмьнепотрѣбьнꙑѧ, непотрѣбьнꙑꙗ, непотрѣбьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
непотрѣбьнꙑм, непотрѣбьнꙑмнепотрѣбьнꙑхъ, непотрѣбьнꙑхъ, непотрѣбьнꙑхь, непотрѣбьнꙑхьнепотрѣбьнаꙗ, непотрѣбьнаа, непотрѣбьнаѣнепотрѣбьнѹю, непотрѣбьноюнепотрѣбьнꙑма, непотрѣбьнꙑманепотрѣбьно, непотрѣбьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
непотрѣбьнаго, непотрѣбьнаего, непотрѣбьнааго, непотрѣбьнаго, непотрѣбьного, непотрѣбьнога, непотрѣбьнгонепотрѣбьнѹмѹ, непотрѣбьнѹемѹ, непотрѣбьнѹѹмѹ, непотрѣбьнѹмѹ, непотрѣбьноомѹ, непотрѣбьномѹ, непотрѣбьноѹмѹ, непотрѣбьнмѹнепотрѣбьно, непотрѣбьноенепотрѣбьнаго, непотрѣбьннаего, непотрѣбьнааго, непотрѣбьнаго, непотрѣбьного, непотрѣбьнога, непотрѣбьнгонепотрѣбьнꙑмь, непотрѣбьнꙑмь, непотрѣбьнꙑмъ, непотрѣбьнꙑмънепотрѣбьнѣмь, непотрѣбьнѣемь, непотрѣбьнѣѣмь, непотрѣбьнѣамь, непотрѣбьнѣмь, непотрѣбьнѣмъ, непотрѣбьнѣемъ, непотрѣбьнѣѣмъ, непотрѣбьнѣамъ, непотрѣбьнѣмъ, непотрѣбьномь, непотрѣбьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
непотрѣбьно, непотрѣбьноенепотрѣбьнаꙗ, непотрѣбьнаа, непотрѣбьнаѣ, непотрѣбьнаѧнепотрѣбьнꙑхъ, непотрѣбьнꙑхъ, непотрѣбьнꙑхь, непотрѣбьнꙑхь, непотрѣбьнѣхъ, непотрѣбьнѣхьнепотрѣбьнꙑмъ, непотрѣбьнꙑмъ, непотрѣбьнꙑмь, непотрѣбьнꙑмь, непотрѣбьнѣмъ, непотрѣбьнѣмьнепотрѣбьнаꙗ, непотрѣбьнаа, непотрѣбьнаѣ, непотрѣбьнаѧнепотрѣбьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
непотрѣбьнꙑхъ, непотрѣбьнꙑхъ, непотрѣбьнꙑхь, непотрѣбьнꙑхьнепотрѣбьнѣнепотрѣбьнѹю, непотрѣбьноюнепотрѣбьнꙑма, непотрѣбьнꙑманепотрѣбьнаꙗ, непотрѣбьнаа, непотрѣбьнаѣ, непотрѣбьнаѧнепотрѣбьнꙑѧ, непотрѣбьнꙑꙗ, непотрѣбьнѫѭ, непотрѣбьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
непотрѣбьнѣ, непотрѣбьнонепотрѣбьнѫѭ, непотрѣбьнѹю, непотрѣбьноѭ, непотрѣбьноюнепотрѣбьнѫѭ, непотрѣбьноѫ, непотрѣбьноѧ, непотрѣбьноюнепотрѣбьнѣнепотрѣбьнꙑѧ, непотрѣбьнꙑꙗ, непотрѣбьнꙑенепотрѣбьнꙑхъ, непотрѣбьнꙑхъ, непотрѣбьнѣхъ, непотрѣбьнꙑхь, непотрѣбьнꙑхь, непотрѣбьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
непотрѣбьнꙑмъ, непотрѣбьнꙑмъ, непотрѣбьнѣмъ, непотрѣбьнꙑмь, непотрѣбьнꙑмь, непотрѣбьнѣмьнепотрѣбьнꙑѧ, непотрѣбьнꙑꙗ, непотрѣбьнꙑенепотрѣбьнꙑм, непотрѣбьнꙑмнепотрѣбьнꙑхъ, непотрѣбьнꙑхъ, непотрѣбьнꙑхь, непотрѣбьнꙑхьнепотрѣбьнѣнепотрѣбьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
непотрѣбьнꙑма, непотрѣбьнꙑманепотрѣбьнѣ, непотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшанепотрѣбьнѣшѹ, непотрѣбьнѣшюнепотрѣбьнѣнепотрѣбьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
непотрѣбьнѣшемь, непотрѣбьнѣшемънепотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣнепотрѣбьнѣше, непотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшь, непотрѣбьнѣшънепотрѣбьнѣшемъ, непотрѣбьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
непотрѣбьнѣшѧнепотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхьнепотрѣбьнѣшанепотрѣбьнѣшѹ, непотрѣбьнѣшюнепотрѣбьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
непотрѣбьнѣе, непотрѣбьнѣ, непотрѣбьнѣшенепотрѣбьнѣшанепотрѣбьнѣшѹ, непотрѣбьнѣшюнепотрѣбьнѣе, непотрѣбьнѣ, непотрѣбьнѣшенепотрѣбьнѣшанепотрѣбьнѣшемь, непотрѣбьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
непотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣе, непотрѣбьнѣнепотрѣбьнѣша, непотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшь, непотрѣбьнѣшънепотрѣбьнѣшемъ, непотрѣбьнѣшемьнепотрѣбьнѣша, непотрѣбьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
непотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхьнепотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшѹ, непотрѣбьнѣшюнепотрѣбьнѣшеманепотрѣбьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
непотрѣбьнѣшѧ, непотрѣбьнѣшѫ, непотрѣбьнѣшенепотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшѫ, непотрѣбьнѣшѧ, непотрѣбьнѣшѹнепотрѣбьнѣшеѭ, непотрѣбьнѣшеѫ, непотрѣбьнѣшеѧ, непотрѣбьнѣшеюнепотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
непотрѣбьнѣшѧ, непотрѣбьнѣшѫ, непотрѣбьнѣшенепотрѣбьнѣшь, непотрѣбьнѣшънепотрѣбьнѣшамъ, непотрѣбьнѣшамьнепотрѣбьнѣшѧ, непотрѣбьнѣше, непотрѣбьнѣшѫнепотрѣбьнѣшамнепотрѣбьнѣшахъ, непотрѣбьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
непотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшѹ, непотрѣбьнѣшюнепотрѣбьнѣшаманепотрѣбьнѣ, непотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшаго, непотрѣбьнѣшаего, непотрѣбьнѣшааго, непотрѣбьнѣшагонепотрѣбьнѣшѹмѹ, непотрѣбьнѣшѹемѹ, непотрѣбьнѣшѹѹмѹ, непотрѣбьнѣшѹмѹ, непотрѣбьнѣшюмѹ, непотрѣбьнѣшюемѹ, непотрѣбьнѣшюѹмѹ, непотрѣбьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
непотрѣбьнѣнепотрѣбьнѣшаго, непотрѣбьнѣшаего, непотрѣбьнѣшааго, непотрѣбьнѣшагонепотрѣбьнѣшмь, непотрѣбьнѣшмь, непотрѣбьнѣшмъ, непотрѣбьнѣшмънепотрѣбьнѣшмь, непотрѣбьнѣшмь, непотрѣбьнѣшмъ, непотрѣбьнѣшмънепотрѣбьнѣнепотрѣбьнѣше, непотрѣбьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
непотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхь, непотрѣбьнѣшхьнепотрѣбьнѣшмъ, непотрѣбьнѣшмъ, непотрѣбьнѣшмьнепотрѣбьнѣшѧѧ, непотрѣбьнѣшее, непотрѣбьнѣшѫѫнепотрѣбьнѣшм, непотрѣбьнѣшмнепотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхьнепотрѣбьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
непотрѣбьнѣшѹю, непотрѣбьнѣшююнепотрѣбьнѣшма, непотрѣбьнѣшманепотрѣбьнѣе, непотрѣбьнѣ, непотрѣбьнѣшее, непотрѣбьнѣшенепотрѣбьнѣшаго, непотрѣбьнѣшаего, непотрѣбьнѣшааго, непотрѣбьнѣшагонепотрѣбьнѣшѹмѹ, непотрѣбьнѣшѹемѹ, непотрѣбьнѣшѹѹмѹ, непотрѣбьнѣшѹмѹ, непотрѣбьнѣшюмѹ, непотрѣбьнѣшюемѹ, непотрѣбьнѣшюѹмѹ, непотрѣбьнѣшюмѹнепотрѣбьнѣе, непотрѣбьнѣ, непотрѣбьнѣшее, непотрѣбьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
непотрѣбьнѣшаго, непотрѣбьнѣшаего, непотрѣбьнѣшааго, непотрѣбьнѣшагонепотрѣбьнѣшмь, непотрѣбьнѣшмь, непотрѣбьнѣшмъ, непотрѣбьнѣшмънепотрѣбьнѣшмь, непотрѣбьнѣшмь, непотрѣбьнѣшмъ, непотрѣбьнѣшмънепотрѣбьнѣе, непотрѣбьнѣ, непотрѣбьнѣшее, непотрѣбьнѣшенепотрѣбьнѣшаꙗ, непотрѣбьнѣшаѣ, непотрѣбьнѣшаѧнепотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхь, непотрѣбьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
непотрѣбьнѣшмъ, непотрѣбьнѣшмъ, непотрѣбьнѣшмьнепотрѣбьнѣшаꙗ, непотрѣбьнѣшаѣ, непотрѣбьнѣшаѧнепотрѣбьнѣшм, непотрѣбьнѣшмнепотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхьнепотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшѹю, непотрѣбьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
непотрѣбьнѣшма, непотрѣбьнѣшманепотрѣбьнѣшꙗ, непотрѣбьнѣшѣ, непотрѣбьнѣшаꙗнепотрѣбьнѣшѧѧ, непотрѣбьнѣшѧѩ, непотрѣбьнѣшѫѫ, непотрѣбьнѣшаѧ, непотрѣбьнѣшее, непотрѣбьнѣшеѥнепотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшѫѫ, непотрѣбьнѣшѫѭ, непотрѣбьнѣшѧѧ, непотрѣбьнѣшѧѩ, непотрѣбьнѣшююнепотрѣбьнѣшѫѫ, непотрѣбьнѣшѫѭ, непотрѣбьнѣшѧѧ, непотрѣбьнѣшѧѩ, непотрѣбьнѣшюю, непотрѣбьнѣшеѭ, непотрѣбьнѣшеѫ, непотрѣбьнѣшеѧ, непотрѣбьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
непотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшꙗ, непотрѣбьнѣшѣнепотрѣбьнѣшѧѧ, непотрѣбьнѣшѧѩ, непотрѣбьнѣшѫѫ, непотрѣбьнѣшаѧ, непотрѣбьнѣшее, непотрѣбьнѣшеѥнепотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхь, непотрѣбьнѣшхьнепотрѣбьнѣшмъ, непотрѣбьнѣшмъ, непотрѣбьнѣшмь, непотрѣбьнѣшмьнепотрѣбьнѣшѧѧ, непотрѣбьнѣшѧѩ, непотрѣбьнѣшѫѫ, непотрѣбьнѣшаѧ, непотрѣбьнѣшее, непотрѣбьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
непотрѣбьнѣшм, непотрѣбьнѣшмнепотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхъ, непотрѣбьнѣшхь, непотрѣбьнѣшхьнепотрѣбьнѣшнепотрѣбьнѣшѹю, непотрѣбьнѣшююнепотрѣбьнѣшма, непотрѣбьнѣшма
непотрѣбьнъ -ꙑ прил Непотребен, ненужен, безполезен аште съсѫдъ. же мьноѭ мьнѣнѣ освꙙштенъ.  добропотрѣбьнъ.  божьствънааго твого мура подобьнъ подъѧтꙗ. непотрѣбьнъ прѣдъ твомъ вельствомъ бꙑстъ С 287.16—17 не непотрѣбьнъ нъ ꙁбъранъ съсѫдъ стъ їѡанъ. епскѹпъ бо ѹже поставьнъ нꙑнꙗ попъ не можетъ бꙑтъ С 287.20—21 Негоден, презрян. цѣсарьство небесъно оставвъше. непотрѣбьнѹѹмѹ рабѹ вон сте. же отъшъдъшѹ влдцѣ. бтъ клеврѣтꙑ своѧ С 107.26 Изч С Гр ἄχρηστος ἀχρεῖος Нвб непотребен ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР