Исторически речник
непостонъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
непостонъ, непостоньнепостонанепостонѹнепостонъ, непостоньнепостонанепостономь, непостономъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
непостонѣнепостоне, непостонꙑнепостоннепостонъ, непостоньнепостономъ, непостономьнепостонꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
непостонꙑнепостонѣхъ, непостонѣхьнепостонанепостонѹнепостономанепостоно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
непостонанепостонѹнепостононепостонанепостономь, непостономънепостонѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
непостонанепостонъ, непостоньнепостономъ, непостономьнепостонанепостонꙑнепостонѣхъ, непостонѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
непостонѣнепостонѹнепостономанепостонанепостонꙑ, непостонѫнепостонѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
непостонѫ, непостонѹнепостоноѭ, непостоноѫ, непостоноѧ, непостоноюнепостонѣнепостонꙑнепостонъ, непостоньнепостонамъ, непостонамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
непостонꙑнепостонамнепостонахъ, непостонахьнепостонѣнепостонѹнепостонама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
непостонꙑ, непостонꙑ, непостононепостонаго, непостонаего, непостонааго, непостонаго, непостоного, непостонога, непостонгонепостонѹмѹ, непостонѹемѹ, непостонѹѹмѹ, непостонѹмѹ, непостоноомѹ, непостономѹ, непостоноѹмѹ, непостонмѹнепостонꙑ, непостонꙑ, непостононепостонаго, непостонаего, непостонааго, непостонаго, непостоного, непостонога, непостонгонепостонꙑмь, непостонꙑмь, непостонꙑмъ, непостонꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
непостонѣмь, непостонѣемь, непостонѣѣмь, непостонѣамь, непостонѣмь, непостонѣмъ, непостонѣемъ, непостонѣѣмъ, непостонѣамъ, непостонѣмъ, непостономь, непостономънепостонꙑ, непостонꙑ, непостононепостоннепостонꙑхъ, непостонꙑхъ, непостонꙑхь, непостонꙑхь, непостонѣхъ, непостонѣхьнепостонꙑмъ, непостонꙑмъ, непостонꙑмь, непостонꙑмь, непостонѣмъ, непостонѣмьнепостонꙑѧ, непостонꙑꙗ, непостонꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
непостонꙑм, непостонꙑмнепостонꙑхъ, непостонꙑхъ, непостонꙑхь, непостонꙑхьнепостонаꙗ, непостонаа, непостонаѣнепостонѹю, непостоноюнепостонꙑма, непостонꙑманепостоно, непостоное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
непостонаго, непостонаего, непостонааго, непостонаго, непостоного, непостонога, непостонгонепостонѹмѹ, непостонѹемѹ, непостонѹѹмѹ, непостонѹмѹ, непостоноомѹ, непостономѹ, непостоноѹмѹ, непостонмѹнепостоно, непостоноенепостонаго, непостонаего, непостонааго, непостонаго, непостоного, непостонога, непостонгонепостонꙑмь, непостонꙑмь, непостонꙑмъ, непостонꙑмънепостонѣмь, непостонѣемь, непостонѣѣмь, непостонѣамь, непостонѣмь, непостонѣмъ, непостонѣемъ, непостонѣѣмъ, непостонѣамъ, непостонѣмъ, непостономь, непостономъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
непостоно, непостоноенепостонаꙗ, непостонаа, непостонаѣ, непостонаѧнепостонꙑхъ, непостонꙑхъ, непостонꙑхь, непостонꙑхь, непостонѣхъ, непостонѣхьнепостонꙑмъ, непостонꙑмъ, непостонꙑмь, непостонꙑмь, непостонѣмъ, непостонѣмьнепостонаꙗ, непостонаа, непостонаѣ, непостонаѧнепостонꙑм, непостонꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
непостонꙑхъ, непостонꙑхъ, непостонꙑхь, непостонꙑхьнепостонѣнепостонѹю, непостоноюнепостонꙑма, непостонꙑманепостонаꙗ, непостонаа, непостонаѣ, непостонаѧнепостонꙑѧ, непостонꙑꙗ, непостонѫѭ, непостонꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
непостонѣ, непостононепостонѫѭ, непостонѹю, непостоноѭ, непостоноюнепостонѫѭ, непостоноѫ, непостоноѧ, непостоноюнепостонѣнепостонꙑѧ, непостонꙑꙗ, непостонꙑенепостонꙑхъ, непостонꙑхъ, непостонѣхъ, непостонꙑхь, непостонꙑхь, непостонѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
непостонꙑмъ, непостонꙑмъ, непостонѣмъ, непостонꙑмь, непостонꙑмь, непостонѣмьнепостонꙑѧ, непостонꙑꙗ, непостонꙑенепостонꙑм, непостонꙑмнепостонꙑхъ, непостонꙑхъ, непостонꙑхь, непостонꙑхьнепостонѣнепостонѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
непостонꙑма, непостонꙑманепостонѣ, непостонѣшнепостонѣшанепостонѣшѹ, непостонѣшюнепостонѣнепостонѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
непостонѣшемь, непостонѣшемънепостонѣшнепостонѣнепостонѣше, непостонѣшнепостонѣшь, непостонѣшънепостонѣшемъ, непостонѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
непостонѣшѧнепостонѣшнепостонѣшхъ, непостонѣшхьнепостонѣшанепостонѣшѹ, непостонѣшюнепостонѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
непостонѣе, непостонѣ, непостонѣшенепостонѣшанепостонѣшѹ, непостонѣшюнепостонѣе, непостонѣ, непостонѣшенепостонѣшанепостонѣшемь, непостонѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
непостонѣшнепостонѣе, непостонѣнепостонѣша, непостонѣшнепостонѣшь, непостонѣшънепостонѣшемъ, непостонѣшемьнепостонѣша, непостонѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
непостонѣшнепостонѣшхъ, непостонѣшхьнепостонѣшнепостонѣшѹ, непостонѣшюнепостонѣшеманепостонѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
непостонѣшѧ, непостонѣшѫ, непостонѣшенепостонѣшнепостонѣшѫ, непостонѣшѧ, непостонѣшѹнепостонѣшеѭ, непостонѣшеѫ, непостонѣшеѧ, непостонѣшеюнепостонѣшнепостонѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
непостонѣшѧ, непостонѣшѫ, непостонѣшенепостонѣшь, непостонѣшънепостонѣшамъ, непостонѣшамьнепостонѣшѧ, непостонѣше, непостонѣшѫнепостонѣшамнепостонѣшахъ, непостонѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
непостонѣшнепостонѣшѹ, непостонѣшюнепостонѣшаманепостонѣ, непостонѣшнепостонѣшаго, непостонѣшаего, непостонѣшааго, непостонѣшагонепостонѣшѹмѹ, непостонѣшѹемѹ, непостонѣшѹѹмѹ, непостонѣшѹмѹ, непостонѣшюмѹ, непостонѣшюемѹ, непостонѣшюѹмѹ, непостонѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
непостонѣнепостонѣшаго, непостонѣшаего, непостонѣшааго, непостонѣшагонепостонѣшмь, непостонѣшмь, непостонѣшмъ, непостонѣшмънепостонѣшмь, непостонѣшмь, непостонѣшмъ, непостонѣшмънепостонѣнепостонѣше, непостонѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
непостонѣшхъ, непостонѣшхъ, непостонѣшхь, непостонѣшхьнепостонѣшмъ, непостонѣшмъ, непостонѣшмьнепостонѣшѧѧ, непостонѣшее, непостонѣшѫѫнепостонѣшм, непостонѣшмнепостонѣшхъ, непостонѣшхъ, непостонѣшхьнепостонѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
непостонѣшѹю, непостонѣшююнепостонѣшма, непостонѣшманепостонѣе, непостонѣ, непостонѣшее, непостонѣшенепостонѣшаго, непостонѣшаего, непостонѣшааго, непостонѣшагонепостонѣшѹмѹ, непостонѣшѹемѹ, непостонѣшѹѹмѹ, непостонѣшѹмѹ, непостонѣшюмѹ, непостонѣшюемѹ, непостонѣшюѹмѹ, непостонѣшюмѹнепостонѣе, непостонѣ, непостонѣшее, непостонѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
непостонѣшаго, непостонѣшаего, непостонѣшааго, непостонѣшагонепостонѣшмь, непостонѣшмь, непостонѣшмъ, непостонѣшмънепостонѣшмь, непостонѣшмь, непостонѣшмъ, непостонѣшмънепостонѣе, непостонѣ, непостонѣшее, непостонѣшенепостонѣшаꙗ, непостонѣшаѣ, непостонѣшаѧнепостонѣшхъ, непостонѣшхъ, непостонѣшхь, непостонѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
непостонѣшмъ, непостонѣшмъ, непостонѣшмьнепостонѣшаꙗ, непостонѣшаѣ, непостонѣшаѧнепостонѣшм, непостонѣшмнепостонѣшхъ, непостонѣшхъ, непостонѣшхьнепостонѣшнепостонѣшѹю, непостонѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
непостонѣшма, непостонѣшманепостонѣшꙗ, непостонѣшѣ, непостонѣшаꙗнепостонѣшѧѧ, непостонѣшѧѩ, непостонѣшѫѫ, непостонѣшаѧ, непостонѣшее, непостонѣшеѥнепостонѣшнепостонѣшѫѫ, непостонѣшѫѭ, непостонѣшѧѧ, непостонѣшѧѩ, непостонѣшююнепостонѣшѫѫ, непостонѣшѫѭ, непостонѣшѧѧ, непостонѣшѧѩ, непостонѣшюю, непостонѣшеѭ, непостонѣшеѫ, непостонѣшеѧ, непостонѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
непостонѣшнепостонѣшꙗ, непостонѣшѣнепостонѣшѧѧ, непостонѣшѧѩ, непостонѣшѫѫ, непостонѣшаѧ, непостонѣшее, непостонѣшеѥнепостонѣшхъ, непостонѣшхъ, непостонѣшхь, непостонѣшхьнепостонѣшмъ, непостонѣшмъ, непостонѣшмь, непостонѣшмьнепостонѣшѧѧ, непостонѣшѧѩ, непостонѣшѫѫ, непостонѣшаѧ, непостонѣшее, непостонѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
непостонѣшм, непостонѣшмнепостонѣшхъ, непостонѣшхъ, непостонѣшхь, непостонѣшхьнепостонѣшнепостонѣшѹю, непостонѣшююнепостонѣшма, непостонѣшма
непостонъ -ꙑ прил Неудържим, непреодолим потокъ прѣїде дша наша. ѹбо прѣїде дша наша водѫ непостоінѫ. блнъ гь їже не дастъ насъ въ ловтвѫ ꙁѫбомъ ҇їхъ СП 123.5 Изч СП Гр ἀνυπόστατος непостоінъ Нвб Ø