Исторически речник
непоспѣшьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
непоспѣшьнъ, непоспѣшьньнепоспѣшьнанепоспѣшьнѹнепоспѣшьнъ, непоспѣшьньнепоспѣшьнанепоспѣшьномь, непоспѣшьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
непоспѣшьнѣнепоспѣшьне, непоспѣшьнꙑнепоспѣшьннепоспѣшьнъ, непоспѣшьньнепоспѣшьномъ, непоспѣшьномьнепоспѣшьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
непоспѣшьнꙑнепоспѣшьнѣхъ, непоспѣшьнѣхьнепоспѣшьнанепоспѣшьнѹнепоспѣшьноманепоспѣшьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
непоспѣшьнанепоспѣшьнѹнепоспѣшьнонепоспѣшьнанепоспѣшьномь, непоспѣшьномънепоспѣшьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
непоспѣшьнанепоспѣшьнъ, непоспѣшьньнепоспѣшьномъ, непоспѣшьномьнепоспѣшьнанепоспѣшьнꙑнепоспѣшьнѣхъ, непоспѣшьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
непоспѣшьнѣнепоспѣшьнѹнепоспѣшьноманепоспѣшьнанепоспѣшьнꙑ, непоспѣшьнѫнепоспѣшьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
непоспѣшьнѫ, непоспѣшьнѹнепоспѣшьноѭ, непоспѣшьноѫ, непоспѣшьноѧ, непоспѣшьноюнепоспѣшьнѣнепоспѣшьнꙑнепоспѣшьнъ, непоспѣшьньнепоспѣшьнамъ, непоспѣшьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
непоспѣшьнꙑнепоспѣшьнамнепоспѣшьнахъ, непоспѣшьнахьнепоспѣшьнѣнепоспѣшьнѹнепоспѣшьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
непоспѣшьнꙑ, непоспѣшьнꙑ, непоспѣшьнонепоспѣшьнаго, непоспѣшьнаего, непоспѣшьнааго, непоспѣшьнаго, непоспѣшьного, непоспѣшьнога, непоспѣшьнгонепоспѣшьнѹмѹ, непоспѣшьнѹемѹ, непоспѣшьнѹѹмѹ, непоспѣшьнѹмѹ, непоспѣшьноомѹ, непоспѣшьномѹ, непоспѣшьноѹмѹ, непоспѣшьнмѹнепоспѣшьнꙑ, непоспѣшьнꙑ, непоспѣшьнонепоспѣшьнаго, непоспѣшьнаего, непоспѣшьнааго, непоспѣшьнаго, непоспѣшьного, непоспѣшьнога, непоспѣшьнгонепоспѣшьнꙑмь, непоспѣшьнꙑмь, непоспѣшьнꙑмъ, непоспѣшьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
непоспѣшьнѣмь, непоспѣшьнѣемь, непоспѣшьнѣѣмь, непоспѣшьнѣамь, непоспѣшьнѣмь, непоспѣшьнѣмъ, непоспѣшьнѣемъ, непоспѣшьнѣѣмъ, непоспѣшьнѣамъ, непоспѣшьнѣмъ, непоспѣшьномь, непоспѣшьномънепоспѣшьнꙑ, непоспѣшьнꙑ, непоспѣшьнонепоспѣшьннепоспѣшьнꙑхъ, непоспѣшьнꙑхъ, непоспѣшьнꙑхь, непоспѣшьнꙑхь, непоспѣшьнѣхъ, непоспѣшьнѣхьнепоспѣшьнꙑмъ, непоспѣшьнꙑмъ, непоспѣшьнꙑмь, непоспѣшьнꙑмь, непоспѣшьнѣмъ, непоспѣшьнѣмьнепоспѣшьнꙑѧ, непоспѣшьнꙑꙗ, непоспѣшьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
непоспѣшьнꙑм, непоспѣшьнꙑмнепоспѣшьнꙑхъ, непоспѣшьнꙑхъ, непоспѣшьнꙑхь, непоспѣшьнꙑхьнепоспѣшьнаꙗ, непоспѣшьнаа, непоспѣшьнаѣнепоспѣшьнѹю, непоспѣшьноюнепоспѣшьнꙑма, непоспѣшьнꙑманепоспѣшьно, непоспѣшьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
непоспѣшьнаго, непоспѣшьнаего, непоспѣшьнааго, непоспѣшьнаго, непоспѣшьного, непоспѣшьнога, непоспѣшьнгонепоспѣшьнѹмѹ, непоспѣшьнѹемѹ, непоспѣшьнѹѹмѹ, непоспѣшьнѹмѹ, непоспѣшьноомѹ, непоспѣшьномѹ, непоспѣшьноѹмѹ, непоспѣшьнмѹнепоспѣшьно, непоспѣшьноенепоспѣшьнаго, непоспѣшьннаего, непоспѣшьнааго, непоспѣшьнаго, непоспѣшьного, непоспѣшьнога, непоспѣшьнгонепоспѣшьнꙑмь, непоспѣшьнꙑмь, непоспѣшьнꙑмъ, непоспѣшьнꙑмънепоспѣшьнѣмь, непоспѣшьнѣемь, непоспѣшьнѣѣмь, непоспѣшьнѣамь, непоспѣшьнѣмь, непоспѣшьнѣмъ, непоспѣшьнѣемъ, непоспѣшьнѣѣмъ, непоспѣшьнѣамъ, непоспѣшьнѣмъ, непоспѣшьномь, непоспѣшьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
непоспѣшьно, непоспѣшьноенепоспѣшьнаꙗ, непоспѣшьнаа, непоспѣшьнаѣ, непоспѣшьнаѧнепоспѣшьнꙑхъ, непоспѣшьнꙑхъ, непоспѣшьнꙑхь, непоспѣшьнꙑхь, непоспѣшьнѣхъ, непоспѣшьнѣхьнепоспѣшьнꙑмъ, непоспѣшьнꙑмъ, непоспѣшьнꙑмь, непоспѣшьнꙑмь, непоспѣшьнѣмъ, непоспѣшьнѣмьнепоспѣшьнаꙗ, непоспѣшьнаа, непоспѣшьнаѣ, непоспѣшьнаѧнепоспѣшьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
непоспѣшьнꙑхъ, непоспѣшьнꙑхъ, непоспѣшьнꙑхь, непоспѣшьнꙑхьнепоспѣшьнѣнепоспѣшьнѹю, непоспѣшьноюнепоспѣшьнꙑма, непоспѣшьнꙑманепоспѣшьнаꙗ, непоспѣшьнаа, непоспѣшьнаѣ, непоспѣшьнаѧнепоспѣшьнꙑѧ, непоспѣшьнꙑꙗ, непоспѣшьнѫѭ, непоспѣшьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
непоспѣшьнѣ, непоспѣшьнонепоспѣшьнѫѭ, непоспѣшьнѹю, непоспѣшьноѭ, непоспѣшьноюнепоспѣшьнѫѭ, непоспѣшьноѫ, непоспѣшьноѧ, непоспѣшьноюнепоспѣшьнѣнепоспѣшьнꙑѧ, непоспѣшьнꙑꙗ, непоспѣшьнꙑенепоспѣшьнꙑхъ, непоспѣшьнꙑхъ, непоспѣшьнѣхъ, непоспѣшьнꙑхь, непоспѣшьнꙑхь, непоспѣшьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
непоспѣшьнꙑмъ, непоспѣшьнꙑмъ, непоспѣшьнѣмъ, непоспѣшьнꙑмь, непоспѣшьнꙑмь, непоспѣшьнѣмьнепоспѣшьнꙑѧ, непоспѣшьнꙑꙗ, непоспѣшьнꙑенепоспѣшьнꙑм, непоспѣшьнꙑмнепоспѣшьнꙑхъ, непоспѣшьнꙑхъ, непоспѣшьнꙑхь, непоспѣшьнꙑхьнепоспѣшьнѣнепоспѣшьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
непоспѣшьнꙑма, непоспѣшьнꙑманепоспѣшьнѣ, непоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшанепоспѣшьнѣшѹ, непоспѣшьнѣшюнепоспѣшьнѣнепоспѣшьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
непоспѣшьнѣшемь, непоспѣшьнѣшемънепоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣнепоспѣшьнѣше, непоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшь, непоспѣшьнѣшънепоспѣшьнѣшемъ, непоспѣшьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
непоспѣшьнѣшѧнепоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхьнепоспѣшьнѣшанепоспѣшьнѣшѹ, непоспѣшьнѣшюнепоспѣшьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
непоспѣшьнѣе, непоспѣшьнѣ, непоспѣшьнѣшенепоспѣшьнѣшанепоспѣшьнѣшѹ, непоспѣшьнѣшюнепоспѣшьнѣе, непоспѣшьнѣ, непоспѣшьнѣшенепоспѣшьнѣшанепоспѣшьнѣшемь, непоспѣшьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
непоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣе, непоспѣшьнѣнепоспѣшьнѣша, непоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшь, непоспѣшьнѣшънепоспѣшьнѣшемъ, непоспѣшьнѣшемьнепоспѣшьнѣша, непоспѣшьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
непоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхьнепоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшѹ, непоспѣшьнѣшюнепоспѣшьнѣшеманепоспѣшьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
непоспѣшьнѣшѧ, непоспѣшьнѣшѫ, непоспѣшьнѣшенепоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшѫ, непоспѣшьнѣшѧ, непоспѣшьнѣшѹнепоспѣшьнѣшеѭ, непоспѣшьнѣшеѫ, непоспѣшьнѣшеѧ, непоспѣшьнѣшеюнепоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
непоспѣшьнѣшѧ, непоспѣшьнѣшѫ, непоспѣшьнѣшенепоспѣшьнѣшь, непоспѣшьнѣшънепоспѣшьнѣшамъ, непоспѣшьнѣшамьнепоспѣшьнѣшѧ, непоспѣшьнѣше, непоспѣшьнѣшѫнепоспѣшьнѣшамнепоспѣшьнѣшахъ, непоспѣшьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
непоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшѹ, непоспѣшьнѣшюнепоспѣшьнѣшаманепоспѣшьнѣ, непоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшаго, непоспѣшьнѣшаего, непоспѣшьнѣшааго, непоспѣшьнѣшагонепоспѣшьнѣшѹмѹ, непоспѣшьнѣшѹемѹ, непоспѣшьнѣшѹѹмѹ, непоспѣшьнѣшѹмѹ, непоспѣшьнѣшюмѹ, непоспѣшьнѣшюемѹ, непоспѣшьнѣшюѹмѹ, непоспѣшьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
непоспѣшьнѣнепоспѣшьнѣшаго, непоспѣшьнѣшаего, непоспѣшьнѣшааго, непоспѣшьнѣшагонепоспѣшьнѣшмь, непоспѣшьнѣшмь, непоспѣшьнѣшмъ, непоспѣшьнѣшмънепоспѣшьнѣшмь, непоспѣшьнѣшмь, непоспѣшьнѣшмъ, непоспѣшьнѣшмънепоспѣшьнѣнепоспѣшьнѣше, непоспѣшьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
непоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхь, непоспѣшьнѣшхьнепоспѣшьнѣшмъ, непоспѣшьнѣшмъ, непоспѣшьнѣшмьнепоспѣшьнѣшѧѧ, непоспѣшьнѣшее, непоспѣшьнѣшѫѫнепоспѣшьнѣшм, непоспѣшьнѣшмнепоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхьнепоспѣшьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
непоспѣшьнѣшѹю, непоспѣшьнѣшююнепоспѣшьнѣшма, непоспѣшьнѣшманепоспѣшьнѣе, непоспѣшьнѣ, непоспѣшьнѣшее, непоспѣшьнѣшенепоспѣшьнѣшаго, непоспѣшьнѣшаего, непоспѣшьнѣшааго, непоспѣшьнѣшагонепоспѣшьнѣшѹмѹ, непоспѣшьнѣшѹемѹ, непоспѣшьнѣшѹѹмѹ, непоспѣшьнѣшѹмѹ, непоспѣшьнѣшюмѹ, непоспѣшьнѣшюемѹ, непоспѣшьнѣшюѹмѹ, непоспѣшьнѣшюмѹнепоспѣшьнѣе, непоспѣшьнѣ, непоспѣшьнѣшее, непоспѣшьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
непоспѣшьнѣшаго, непоспѣшьнѣшаего, непоспѣшьнѣшааго, непоспѣшьнѣшагонепоспѣшьнѣшмь, непоспѣшьнѣшмь, непоспѣшьнѣшмъ, непоспѣшьнѣшмънепоспѣшьнѣшмь, непоспѣшьнѣшмь, непоспѣшьнѣшмъ, непоспѣшьнѣшмънепоспѣшьнѣе, непоспѣшьнѣ, непоспѣшьнѣшее, непоспѣшьнѣшенепоспѣшьнѣшаꙗ, непоспѣшьнѣшаѣ, непоспѣшьнѣшаѧнепоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхь, непоспѣшьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
непоспѣшьнѣшмъ, непоспѣшьнѣшмъ, непоспѣшьнѣшмьнепоспѣшьнѣшаꙗ, непоспѣшьнѣшаѣ, непоспѣшьнѣшаѧнепоспѣшьнѣшм, непоспѣшьнѣшмнепоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхьнепоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшѹю, непоспѣшьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
непоспѣшьнѣшма, непоспѣшьнѣшманепоспѣшьнѣшꙗ, непоспѣшьнѣшѣ, непоспѣшьнѣшаꙗнепоспѣшьнѣшѧѧ, непоспѣшьнѣшѧѩ, непоспѣшьнѣшѫѫ, непоспѣшьнѣшаѧ, непоспѣшьнѣшее, непоспѣшьнѣшеѥнепоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшѫѫ, непоспѣшьнѣшѫѭ, непоспѣшьнѣшѧѧ, непоспѣшьнѣшѧѩ, непоспѣшьнѣшююнепоспѣшьнѣшѫѫ, непоспѣшьнѣшѫѭ, непоспѣшьнѣшѧѧ, непоспѣшьнѣшѧѩ, непоспѣшьнѣшюю, непоспѣшьнѣшеѭ, непоспѣшьнѣшеѫ, непоспѣшьнѣшеѧ, непоспѣшьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
непоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшꙗ, непоспѣшьнѣшѣнепоспѣшьнѣшѧѧ, непоспѣшьнѣшѧѩ, непоспѣшьнѣшѫѫ, непоспѣшьнѣшаѧ, непоспѣшьнѣшее, непоспѣшьнѣшеѥнепоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхь, непоспѣшьнѣшхьнепоспѣшьнѣшмъ, непоспѣшьнѣшмъ, непоспѣшьнѣшмь, непоспѣшьнѣшмьнепоспѣшьнѣшѧѧ, непоспѣшьнѣшѧѩ, непоспѣшьнѣшѫѫ, непоспѣшьнѣшаѧ, непоспѣшьнѣшее, непоспѣшьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
непоспѣшьнѣшм, непоспѣшьнѣшмнепоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхъ, непоспѣшьнѣшхь, непоспѣшьнѣшхьнепоспѣшьнѣшнепоспѣшьнѣшѹю, непоспѣшьнѣшююнепоспѣшьнѣшма, непоспѣшьнѣшма
непоспѣшьнъ -ꙑ прил Излишен, безполезен, ненужен бѣсъ нколже не мѫтъ сꙙ тацѣм мѫкам. нъ жрътвъ  скваръ трѣбѹтъ непоспѣшънъ жрътвъ. аже погрѫжаѭтъ ловѣкꙑ въ погꙑбѣль С 158.23 Изч С непоспѣшънъ Нвб Ø