Исторически речник
непокор҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
непокор҄ен, непокор҄еньнепокор҄енꙗ, непокор҄ена, непокор҄еньꙗнепокор҄еню, непокор҄енѹ, непокор҄еньюнепокор҄енмь, непокор҄еньмь, непокор҄енмъ, непокор҄еньмъ, непокор҄енмь, непокор҄енмънепокор҄ен, непокор҄ень, непокор҄еннепокор҄енꙗ, непокор҄ена, непокор҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
непокор҄ен, непокор҄ень, непокор҄ененепокор҄енмъ, непокор҄еньмъ, непокор҄енмь, непокор҄еньмь, непокор҄енмъ, непокор҄енмь, непокор҄еномъ, непокор҄енамънепокор҄ен, непокор҄ень, непокор҄ен, непокор҄енмнепокор҄енхъ, непокор҄еньхъ, непокор҄енхь, непокор҄еньхь, непокор҄енхъ, непокор҄енхьнепокор҄ен, непокор҄еньнепокор҄еню, непокор҄енѹ, непокор҄енью
NnDu
непокор҄енма, непокор҄еньма, непокор҄енма, непокор҄енма
непокор҄ень -ꙗ ср Непокорство, непокорност, непослоушание о свомъ невѣрьствѣ  непокорен покаавъ сꙙ. прпаде къ старьцѹ съ стѹдомъ. проштенꙗ просꙙ прѧт С 291.17—18 Изч С Гр ἀπείϑεια непокорен Нвб непокорение остар ВА Срв непокорство, непокорност ЕтМл БТР АР