Исторически речник
неподобьнѣ  
неподобьнѣ нареч Недостойно, непристойно  повръже го на ꙁем.  наꙙ ноꙁдрьм  ѹстꙑ глат хѹлꙑ.  ѹкарат беꙁаконнѣ  неподобꙿнѣ правьдꙿнааго С 554.3 Незаслужено. сто бо подобьнꙑмъ потекѫтъ. а неподобьна (погр. вм. неподобьнѣ, Север., с. 421, бел. под линия) вьꙁемьѭштхъ въ большѫѭ мѫкѫ вълагаѭтъ С 421.9 Изч С Гр παρὰ τὴν ἀξίαν неподобꙿнѣ неподобьна Нвб Срв неподобно остар ВА