Исторически речник
неповньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
неповньнъ, неповньньнеповньнанеповньнѹнеповньнъ, неповньньнеповньнанеповньномь, неповньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
неповньнѣнеповньне, неповньнꙑнеповньннеповньнъ, неповньньнеповньномъ, неповньномьнеповньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
неповньнꙑнеповньнѣхъ, неповньнѣхьнеповньнанеповньнѹнеповньноманеповньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
неповньнанеповньнѹнеповньнонеповньнанеповньномь, неповньномънеповньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
неповньнанеповньнъ, неповньньнеповньномъ, неповньномьнеповньнанеповньнꙑнеповньнѣхъ, неповньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
неповньнѣнеповньнѹнеповньноманеповньнанеповньнꙑ, неповньнѫнеповньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
неповньнѫ, неповньнѹнеповньноѭ, неповньноѫ, неповньноѧ, неповньноюнеповньнѣнеповньнꙑнеповньнъ, неповньньнеповньнамъ, неповньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
неповньнꙑнеповньнамнеповньнахъ, неповньнахьнеповньнѣнеповньнѹнеповньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
неповньнꙑ, неповньнꙑ, неповньнонеповньнаго, неповньнаего, неповньнааго, неповньнаго, неповньного, неповньнога, неповньнгонеповньнѹмѹ, неповньнѹемѹ, неповньнѹѹмѹ, неповньнѹмѹ, неповньноомѹ, неповньномѹ, неповньноѹмѹ, неповньнмѹнеповньнꙑ, неповньнꙑ, неповньнонеповньнаго, неповньнаего, неповньнааго, неповньнаго, неповньного, неповньнога, неповньнгонеповньнꙑмь, неповньнꙑмь, неповньнꙑмъ, неповньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
неповньнѣмь, неповньнѣемь, неповньнѣѣмь, неповньнѣамь, неповньнѣмь, неповньнѣмъ, неповньнѣемъ, неповньнѣѣмъ, неповньнѣамъ, неповньнѣмъ, неповньномь, неповньномънеповньнꙑ, неповньнꙑ, неповньнонеповньннеповньнꙑхъ, неповньнꙑхъ, неповньнꙑхь, неповньнꙑхь, неповньнѣхъ, неповньнѣхьнеповньнꙑмъ, неповньнꙑмъ, неповньнꙑмь, неповньнꙑмь, неповньнѣмъ, неповньнѣмьнеповньнꙑѧ, неповньнꙑꙗ, неповньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
неповньнꙑм, неповньнꙑмнеповньнꙑхъ, неповньнꙑхъ, неповньнꙑхь, неповньнꙑхьнеповньнаꙗ, неповньнаа, неповньнаѣнеповньнѹю, неповньноюнеповньнꙑма, неповньнꙑманеповньно, неповньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
неповньнаго, неповньнаего, неповньнааго, неповньнаго, неповньного, неповньнога, неповньнгонеповньнѹмѹ, неповньнѹемѹ, неповньнѹѹмѹ, неповньнѹмѹ, неповньноомѹ, неповньномѹ, неповньноѹмѹ, неповньнмѹнеповньно, неповньноенеповньнаго, неповньннаего, неповньнааго, неповньнаго, неповньного, неповньнога, неповньнгонеповньнꙑмь, неповньнꙑмь, неповньнꙑмъ, неповньнꙑмънеповньнѣмь, неповньнѣемь, неповньнѣѣмь, неповньнѣамь, неповньнѣмь, неповньнѣмъ, неповньнѣемъ, неповньнѣѣмъ, неповньнѣамъ, неповньнѣмъ, неповньномь, неповньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
неповньно, неповньноенеповньнаꙗ, неповньнаа, неповньнаѣ, неповньнаѧнеповньнꙑхъ, неповньнꙑхъ, неповньнꙑхь, неповньнꙑхь, неповньнѣхъ, неповньнѣхьнеповньнꙑмъ, неповньнꙑмъ, неповньнꙑмь, неповньнꙑмь, неповньнѣмъ, неповньнѣмьнеповньнаꙗ, неповньнаа, неповньнаѣ, неповньнаѧнеповньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
неповньнꙑхъ, неповньнꙑхъ, неповньнꙑхь, неповньнꙑхьнеповньнѣнеповньнѹю, неповньноюнеповньнꙑма, неповньнꙑманеповньнаꙗ, неповньнаа, неповньнаѣ, неповньнаѧнеповньнꙑѧ, неповньнꙑꙗ, неповньнѫѭ, неповньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
неповньнѣ, неповньнонеповньнѫѭ, неповньнѹю, неповньноѭ, неповньноюнеповньнѫѭ, неповньноѫ, неповньноѧ, неповньноюнеповньнѣнеповньнꙑѧ, неповньнꙑꙗ, неповньнꙑенеповньнꙑхъ, неповньнꙑхъ, неповньнѣхъ, неповньнꙑхь, неповньнꙑхь, неповньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
неповньнꙑмъ, неповньнꙑмъ, неповньнѣмъ, неповньнꙑмь, неповньнꙑмь, неповньнѣмьнеповньнꙑѧ, неповньнꙑꙗ, неповньнꙑенеповньнꙑм, неповньнꙑмнеповньнꙑхъ, неповньнꙑхъ, неповньнꙑхь, неповньнꙑхьнеповньнѣнеповньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
неповньнꙑма, неповньнꙑманеповньнѣ, неповньнѣшнеповньнѣшанеповньнѣшѹ, неповньнѣшюнеповньнѣнеповньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
неповньнѣшемь, неповньнѣшемънеповньнѣшнеповньнѣнеповньнѣше, неповньнѣшнеповньнѣшь, неповньнѣшънеповньнѣшемъ, неповньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
неповньнѣшѧнеповньнѣшнеповньнѣшхъ, неповньнѣшхьнеповньнѣшанеповньнѣшѹ, неповньнѣшюнеповньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
неповньнѣе, неповньнѣ, неповньнѣшенеповньнѣшанеповньнѣшѹ, неповньнѣшюнеповньнѣе, неповньнѣ, неповньнѣшенеповньнѣшанеповньнѣшемь, неповньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
неповньнѣшнеповньнѣе, неповньнѣнеповньнѣша, неповньнѣшнеповньнѣшь, неповньнѣшънеповньнѣшемъ, неповньнѣшемьнеповньнѣша, неповньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
неповньнѣшнеповньнѣшхъ, неповньнѣшхьнеповньнѣшнеповньнѣшѹ, неповньнѣшюнеповньнѣшеманеповньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
неповньнѣшѧ, неповньнѣшѫ, неповньнѣшенеповньнѣшнеповньнѣшѫ, неповньнѣшѧ, неповньнѣшѹнеповньнѣшеѭ, неповньнѣшеѫ, неповньнѣшеѧ, неповньнѣшеюнеповньнѣшнеповньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
неповньнѣшѧ, неповньнѣшѫ, неповньнѣшенеповньнѣшь, неповньнѣшънеповньнѣшамъ, неповньнѣшамьнеповньнѣшѧ, неповньнѣше, неповньнѣшѫнеповньнѣшамнеповньнѣшахъ, неповньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
неповньнѣшнеповньнѣшѹ, неповньнѣшюнеповньнѣшаманеповньнѣ, неповньнѣшнеповньнѣшаго, неповньнѣшаего, неповньнѣшааго, неповньнѣшагонеповньнѣшѹмѹ, неповньнѣшѹемѹ, неповньнѣшѹѹмѹ, неповньнѣшѹмѹ, неповньнѣшюмѹ, неповньнѣшюемѹ, неповньнѣшюѹмѹ, неповньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
неповньнѣнеповньнѣшаго, неповньнѣшаего, неповньнѣшааго, неповньнѣшагонеповньнѣшмь, неповньнѣшмь, неповньнѣшмъ, неповньнѣшмънеповньнѣшмь, неповньнѣшмь, неповньнѣшмъ, неповньнѣшмънеповньнѣнеповньнѣше, неповньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
неповньнѣшхъ, неповньнѣшхъ, неповньнѣшхь, неповньнѣшхьнеповньнѣшмъ, неповньнѣшмъ, неповньнѣшмьнеповньнѣшѧѧ, неповньнѣшее, неповньнѣшѫѫнеповньнѣшм, неповньнѣшмнеповньнѣшхъ, неповньнѣшхъ, неповньнѣшхьнеповньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
неповньнѣшѹю, неповньнѣшююнеповньнѣшма, неповньнѣшманеповньнѣе, неповньнѣ, неповньнѣшее, неповньнѣшенеповньнѣшаго, неповньнѣшаего, неповньнѣшааго, неповньнѣшагонеповньнѣшѹмѹ, неповньнѣшѹемѹ, неповньнѣшѹѹмѹ, неповньнѣшѹмѹ, неповньнѣшюмѹ, неповньнѣшюемѹ, неповньнѣшюѹмѹ, неповньнѣшюмѹнеповньнѣе, неповньнѣ, неповньнѣшее, неповньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
неповньнѣшаго, неповньнѣшаего, неповньнѣшааго, неповньнѣшагонеповньнѣшмь, неповньнѣшмь, неповньнѣшмъ, неповньнѣшмънеповньнѣшмь, неповньнѣшмь, неповньнѣшмъ, неповньнѣшмънеповньнѣе, неповньнѣ, неповньнѣшее, неповньнѣшенеповньнѣшаꙗ, неповньнѣшаѣ, неповньнѣшаѧнеповньнѣшхъ, неповньнѣшхъ, неповньнѣшхь, неповньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
неповньнѣшмъ, неповньнѣшмъ, неповньнѣшмьнеповньнѣшаꙗ, неповньнѣшаѣ, неповньнѣшаѧнеповньнѣшм, неповньнѣшмнеповньнѣшхъ, неповньнѣшхъ, неповньнѣшхьнеповньнѣшнеповньнѣшѹю, неповньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
неповньнѣшма, неповньнѣшманеповньнѣшꙗ, неповньнѣшѣ, неповньнѣшаꙗнеповньнѣшѧѧ, неповньнѣшѧѩ, неповньнѣшѫѫ, неповньнѣшаѧ, неповньнѣшее, неповньнѣшеѥнеповньнѣшнеповньнѣшѫѫ, неповньнѣшѫѭ, неповньнѣшѧѧ, неповньнѣшѧѩ, неповньнѣшююнеповньнѣшѫѫ, неповньнѣшѫѭ, неповньнѣшѧѧ, неповньнѣшѧѩ, неповньнѣшюю, неповньнѣшеѭ, неповньнѣшеѫ, неповньнѣшеѧ, неповньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
неповньнѣшнеповньнѣшꙗ, неповньнѣшѣнеповньнѣшѧѧ, неповньнѣшѧѩ, неповньнѣшѫѫ, неповньнѣшаѧ, неповньнѣшее, неповньнѣшеѥнеповньнѣшхъ, неповньнѣшхъ, неповньнѣшхь, неповньнѣшхьнеповньнѣшмъ, неповньнѣшмъ, неповньнѣшмь, неповньнѣшмьнеповньнѣшѧѧ, неповньнѣшѧѩ, неповньнѣшѫѫ, неповньнѣшаѧ, неповньнѣшее, неповньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
неповньнѣшм, неповньнѣшмнеповньнѣшхъ, неповньнѣшхъ, неповньнѣшхь, неповньнѣшхьнеповньнѣшнеповньнѣшѹю, неповньнѣшююнеповньнѣшма, неповньнѣшма
неповньнъ -ꙑ прил 1. Невинен, който няма вина глѧ. съгрѣшхъ прѣдавъ кръвъ неповнънѫ. он же рѣшѧ то естъ намъ тꙑ ѹꙁьрш М Мт 27.4 З, А, СК. Срв. К5b 12, 15 С414. 22, 24  пролішѩ кръвъ неповнънѫ. кръвъ сновъ своіхъ ї дьщерь СП 105.38 ѹловѩтъ на дшѫ праведьніѫ. ї кровь неповіньнѫ осѫдѩтъ СП 93.21 блѫдъ сътворхъ. ѹбо сьдѣлахъ. крьвь неповньнѫ пролꙗхъ С 528.11 2. Като същ. неповньнаꙗ ср мн ἀϑῷα Невинност ї ѹмꙑхъ въ неповінънꙑхъ рѫцѣ моі СП 72.13 ѹмꙑѭ въ неповінꙑхъ рѫцѣ моі.  обідѫ олътаръ твоі гі СП 25.6 3. Като същ. неповньнꙑ м ед ὁ ἀναίτιος, ὁ ἀνεύϑυνος, ἀϑῷος Невинният; този, който не е съгрешил аще л бсте вѣдѣл. ъто естъ млост хоштѫ а не жрътвѣ. нколже ѹбо бсте осѫдл неповнънꙑхъ М Мт 12.7 З съ рабꙑ гъ. съ мрътвꙑм бъ. съ ѹмеръшім жівотъ. съ повнꙿнꙑм. неповнꙿнꙑ К 13а 8 Срв. С449.11 прѣсѣдітъ въ лателіхъ съ богатъїімі. въ таінꙑіхъ ѹбіті неповінънаго СП 9.29  мꙑта на неповінънꙑіхъ не пріѩтъ СП 14.4 М З А СК СП К С Гр ἀνεύϑυνος ἀϑῷος δίκαιος неповіненъ неповнънъ неповінънъ неповіньнъ неповннъ Нвб неповинен остар ОА ВА Дюв АР Срв невинен ЕтМл БТР