Исторически речник
неплодьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
неплодьство, неплодъство, неплодствонеплодьства, неплодъства, неплодстванеплодьствѹ, неплодъствѹ, неплодствѹнеплодьствомь, неплодъствомь, неплодствомь, неплодьствомъ, неплодъствомъ, неплодствомънеплодьствѣ, неплодъствѣ, неплодствѣнеплодьства, неплодъства, неплодства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
неплодьствъ, неплодъствъ, неплодествъ, неплодьствь, неплодствь, неплодьстъвь, неплодстъвь, неплодьстьвь, неплодстьвьнеплодрьствомъ, неплодъствомъ, неплодствомъ, неплодьствомь, неплодъствомь, неплодствомьнеплодьствꙑ, неплодъствꙑ, неплодствꙑнеплодьствѣхъ, неплодъствѣхъ, неплодствѣхъ, неплодьствѣхь, неплодъствѣхь, неплодствѣхьнеплодьствѣ, неплодъствѣ, неплодствѣнеплодьствѹ, неплодъствѹ, неплодствѹ
NnDu
неплодьствома, неплодъствома, неплодствома
неплодьство ср Безплодие  сьвѣдѣтел҄ьствѹтъ сарра ...  пакꙑ анна. грѫстокааго неплодьства. работавъшꙙ страст.  оть тебе свободѫ прмъшꙙ С 250.3 же повелѣт тѣлес поспѣхъ творт дѣтемь. же раꙁдрѣшт неплодьство. прѣстарѣвъшхъ ѹдъ ... дѣло твоѧ слꙑ стъ. обꙑамъ съвръшамо С 249.25—26 Изч С Гр στείρωσις Нвб неплодство остар ОА ВА НГер ЕтМл Срв неплодност НГер