Исторически речник
неплодꙑ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
неплодꙑ, неплодъв, неплодьв, неплодвнеплодъве, неплодьве, неплодве, неплодъв, неплодьв, неплодвнеплодъв, неплодьв, неплодвнеплодъвь, неплодъвъ, неплодьвь, неплодьвъ, неплодовь, неплодовъ, неплодъве, неплодьве, неплодвенеплодъвѭ, неплодъвьѭ, неплодъвѫ, неплодъвѧ, неплодъвю, неплодъвью, неплодьвѭ, неплодьвьѭ, неплодьвѫ, неплодьвѧ, неплодьвю, неплодьвью, неплодвѭ, неплодвьѭ, неплодвѫ, неплодвѧ, неплодвю, неплодвьюнеплодъве, неплодьве, неплодве, неплодъв, неплодьв, неплодв
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
неплодꙑ, неплодъв, неплодьв, неплодвнеплодъв, неплодьв, неплодвнеплодъвь, неплодъвъ, неплодьвь, неплодьвъ, неплодовь, неплодовънеплодъвамъ, неплодъвамь, неплодьвамъ, неплодьвамьнеплодъвам, неплодьвам, неплодвамнеплодъвахъ, неплодъвахь, неплодьвахъ, неплодьвахь, неплодвахъ, неплодвахь
NfOuNfGuNfDu
неплодъв, неплодьв, неплодвнеплодъвѹ, неплодьвѹ, неплодвѹнеплодъвама, неплодьвама, неплодвама
неплодꙑ -неплодъве ж Безплодна, бездетна жена ꙇ сь мѣсѧцъ шестꙑ естъ е нарцаемѣ неплодъв М Лк 1.36 З, А, СК. Срв. С245.13  не бѣ ма ѧда. понеже бѣ елсаветь неплодꙑ М Лк 1.7 З А блаженꙑ неплодъв  рѣва ѣже не родшѧ ꙇ сьсъц же не дошѧ М Лк 23.29 З лсѧ неплод не ражд(а) (...)  въꙁъп (небо)лѣвꙁшѣ. ꙗко многа ѧда (пꙋстѣ)  пае не(же) мѫщ мѫжа Е 28а 5 вьꙁдвіѕаѩї отъ ꙁемⷧѩ пшта. ї отъ гноїшта въꙁносѩ ѹбога. да посадтꙑї съ кънѩѕ съ кънѩѕ людеі своїхъ. вьселѣѧї неплодъве въ домъ СП 112.9 не ꙁаꙙтъ л неплодꙑ. не послꙋша л ложесно. не отде л неплодънꙑ недѫгъ С 249.12 Изч М З А СК Е СП С Гр στεῖρα Нвб неплода ’жена която не може да ражда’ диал ДА