Исторически речник
неотъвѣтьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
неотъвѣтьнъ, неотъвѣтьньнеотъвѣтьнанеотъвѣтьнѹнеотъвѣтьнъ, неотъвѣтьньнеотъвѣтьнанеотъвѣтьномь, неотъвѣтьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
неотъвѣтьнѣнеотъвѣтьне, неотъвѣтьнꙑнеотъвѣтьннеотъвѣтьнъ, неотъвѣтьньнеотъвѣтьномъ, неотъвѣтьномьнеотъвѣтьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
неотъвѣтьнꙑнеотъвѣтьнѣхъ, неотъвѣтьнѣхьнеотъвѣтьнанеотъвѣтьнѹнеотъвѣтьноманеотъвѣтьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
неотъвѣтьнанеотъвѣтьнѹнеотъвѣтьнонеотъвѣтьнанеотъвѣтьномь, неотъвѣтьномънеотъвѣтьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
неотъвѣтьнанеотъвѣтьнъ, неотъвѣтьньнеотъвѣтьномъ, неотъвѣтьномьнеотъвѣтьнанеотъвѣтьнꙑнеотъвѣтьнѣхъ, неотъвѣтьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
неотъвѣтьнѣнеотъвѣтьнѹнеотъвѣтьноманеотъвѣтьнанеотъвѣтьнꙑ, неотъвѣтьнѫнеотъвѣтьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
неотъвѣтьнѫ, неотъвѣтьнѹнеотъвѣтьноѭ, неотъвѣтьноѫ, неотъвѣтьноѧ, неотъвѣтьноюнеотъвѣтьнѣнеотъвѣтьнꙑнеотъвѣтьнъ, неотъвѣтьньнеотъвѣтьнамъ, неотъвѣтьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
неотъвѣтьнꙑнеотъвѣтьнамнеотъвѣтьнахъ, неотъвѣтьнахьнеотъвѣтьнѣнеотъвѣтьнѹнеотъвѣтьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
неотъвѣтьнꙑ, неотъвѣтьнꙑ, неотъвѣтьнонеотъвѣтьнаго, неотъвѣтьнаего, неотъвѣтьнааго, неотъвѣтьнаго, неотъвѣтьного, неотъвѣтьнога, неотъвѣтьнгонеотъвѣтьнѹмѹ, неотъвѣтьнѹемѹ, неотъвѣтьнѹѹмѹ, неотъвѣтьнѹмѹ, неотъвѣтьноомѹ, неотъвѣтьномѹ, неотъвѣтьноѹмѹ, неотъвѣтьнмѹнеотъвѣтьнꙑ, неотъвѣтьнꙑ, неотъвѣтьнонеотъвѣтьнаго, неотъвѣтьнаего, неотъвѣтьнааго, неотъвѣтьнаго, неотъвѣтьного, неотъвѣтьнога, неотъвѣтьнгонеотъвѣтьнꙑмь, неотъвѣтьнꙑмь, неотъвѣтьнꙑмъ, неотъвѣтьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
неотъвѣтьнѣмь, неотъвѣтьнѣемь, неотъвѣтьнѣѣмь, неотъвѣтьнѣамь, неотъвѣтьнѣмь, неотъвѣтьнѣмъ, неотъвѣтьнѣемъ, неотъвѣтьнѣѣмъ, неотъвѣтьнѣамъ, неотъвѣтьнѣмъ, неотъвѣтьномь, неотъвѣтьномънеотъвѣтьнꙑ, неотъвѣтьнꙑ, неотъвѣтьнонеотъвѣтьннеотъвѣтьнꙑхъ, неотъвѣтьнꙑхъ, неотъвѣтьнꙑхь, неотъвѣтьнꙑхь, неотъвѣтьнѣхъ, неотъвѣтьнѣхьнеотъвѣтьнꙑмъ, неотъвѣтьнꙑмъ, неотъвѣтьнꙑмь, неотъвѣтьнꙑмь, неотъвѣтьнѣмъ, неотъвѣтьнѣмьнеотъвѣтьнꙑѧ, неотъвѣтьнꙑꙗ, неотъвѣтьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
неотъвѣтьнꙑм, неотъвѣтьнꙑмнеотъвѣтьнꙑхъ, неотъвѣтьнꙑхъ, неотъвѣтьнꙑхь, неотъвѣтьнꙑхьнеотъвѣтьнаꙗ, неотъвѣтьнаа, неотъвѣтьнаѣнеотъвѣтьнѹю, неотъвѣтьноюнеотъвѣтьнꙑма, неотъвѣтьнꙑманеотъвѣтьно, неотъвѣтьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
неотъвѣтьнаго, неотъвѣтьнаего, неотъвѣтьнааго, неотъвѣтьнаго, неотъвѣтьного, неотъвѣтьнога, неотъвѣтьнгонеотъвѣтьнѹмѹ, неотъвѣтьнѹемѹ, неотъвѣтьнѹѹмѹ, неотъвѣтьнѹмѹ, неотъвѣтьноомѹ, неотъвѣтьномѹ, неотъвѣтьноѹмѹ, неотъвѣтьнмѹнеотъвѣтьно, неотъвѣтьноенеотъвѣтьнаго, неотъвѣтьннаего, неотъвѣтьнааго, неотъвѣтьнаго, неотъвѣтьного, неотъвѣтьнога, неотъвѣтьнгонеотъвѣтьнꙑмь, неотъвѣтьнꙑмь, неотъвѣтьнꙑмъ, неотъвѣтьнꙑмънеотъвѣтьнѣмь, неотъвѣтьнѣемь, неотъвѣтьнѣѣмь, неотъвѣтьнѣамь, неотъвѣтьнѣмь, неотъвѣтьнѣмъ, неотъвѣтьнѣемъ, неотъвѣтьнѣѣмъ, неотъвѣтьнѣамъ, неотъвѣтьнѣмъ, неотъвѣтьномь, неотъвѣтьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
неотъвѣтьно, неотъвѣтьноенеотъвѣтьнаꙗ, неотъвѣтьнаа, неотъвѣтьнаѣ, неотъвѣтьнаѧнеотъвѣтьнꙑхъ, неотъвѣтьнꙑхъ, неотъвѣтьнꙑхь, неотъвѣтьнꙑхь, неотъвѣтьнѣхъ, неотъвѣтьнѣхьнеотъвѣтьнꙑмъ, неотъвѣтьнꙑмъ, неотъвѣтьнꙑмь, неотъвѣтьнꙑмь, неотъвѣтьнѣмъ, неотъвѣтьнѣмьнеотъвѣтьнаꙗ, неотъвѣтьнаа, неотъвѣтьнаѣ, неотъвѣтьнаѧнеотъвѣтьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
неотъвѣтьнꙑхъ, неотъвѣтьнꙑхъ, неотъвѣтьнꙑхь, неотъвѣтьнꙑхьнеотъвѣтьнѣнеотъвѣтьнѹю, неотъвѣтьноюнеотъвѣтьнꙑма, неотъвѣтьнꙑманеотъвѣтьнаꙗ, неотъвѣтьнаа, неотъвѣтьнаѣ, неотъвѣтьнаѧнеотъвѣтьнꙑѧ, неотъвѣтьнꙑꙗ, неотъвѣтьнѫѭ, неотъвѣтьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
неотъвѣтьнѣ, неотъвѣтьнонеотъвѣтьнѫѭ, неотъвѣтьнѹю, неотъвѣтьноѭ, неотъвѣтьноюнеотъвѣтьнѫѭ, неотъвѣтьноѫ, неотъвѣтьноѧ, неотъвѣтьноюнеотъвѣтьнѣнеотъвѣтьнꙑѧ, неотъвѣтьнꙑꙗ, неотъвѣтьнꙑенеотъвѣтьнꙑхъ, неотъвѣтьнꙑхъ, неотъвѣтьнѣхъ, неотъвѣтьнꙑхь, неотъвѣтьнꙑхь, неотъвѣтьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
неотъвѣтьнꙑмъ, неотъвѣтьнꙑмъ, неотъвѣтьнѣмъ, неотъвѣтьнꙑмь, неотъвѣтьнꙑмь, неотъвѣтьнѣмьнеотъвѣтьнꙑѧ, неотъвѣтьнꙑꙗ, неотъвѣтьнꙑенеотъвѣтьнꙑм, неотъвѣтьнꙑмнеотъвѣтьнꙑхъ, неотъвѣтьнꙑхъ, неотъвѣтьнꙑхь, неотъвѣтьнꙑхьнеотъвѣтьнѣнеотъвѣтьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
неотъвѣтьнꙑма, неотъвѣтьнꙑманеотъвѣтьнѣ, неотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшанеотъвѣтьнѣшѹ, неотъвѣтьнѣшюнеотъвѣтьнѣнеотъвѣтьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
неотъвѣтьнѣшемь, неотъвѣтьнѣшемънеотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣнеотъвѣтьнѣше, неотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшь, неотъвѣтьнѣшънеотъвѣтьнѣшемъ, неотъвѣтьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
неотъвѣтьнѣшѧнеотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхьнеотъвѣтьнѣшанеотъвѣтьнѣшѹ, неотъвѣтьнѣшюнеотъвѣтьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
неотъвѣтьнѣе, неотъвѣтьнѣ, неотъвѣтьнѣшенеотъвѣтьнѣшанеотъвѣтьнѣшѹ, неотъвѣтьнѣшюнеотъвѣтьнѣе, неотъвѣтьнѣ, неотъвѣтьнѣшенеотъвѣтьнѣшанеотъвѣтьнѣшемь, неотъвѣтьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
неотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣе, неотъвѣтьнѣнеотъвѣтьнѣша, неотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшь, неотъвѣтьнѣшънеотъвѣтьнѣшемъ, неотъвѣтьнѣшемьнеотъвѣтьнѣша, неотъвѣтьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
неотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхьнеотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшѹ, неотъвѣтьнѣшюнеотъвѣтьнѣшеманеотъвѣтьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
неотъвѣтьнѣшѧ, неотъвѣтьнѣшѫ, неотъвѣтьнѣшенеотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшѫ, неотъвѣтьнѣшѧ, неотъвѣтьнѣшѹнеотъвѣтьнѣшеѭ, неотъвѣтьнѣшеѫ, неотъвѣтьнѣшеѧ, неотъвѣтьнѣшеюнеотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
неотъвѣтьнѣшѧ, неотъвѣтьнѣшѫ, неотъвѣтьнѣшенеотъвѣтьнѣшь, неотъвѣтьнѣшънеотъвѣтьнѣшамъ, неотъвѣтьнѣшамьнеотъвѣтьнѣшѧ, неотъвѣтьнѣше, неотъвѣтьнѣшѫнеотъвѣтьнѣшамнеотъвѣтьнѣшахъ, неотъвѣтьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
неотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшѹ, неотъвѣтьнѣшюнеотъвѣтьнѣшаманеотъвѣтьнѣ, неотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшаго, неотъвѣтьнѣшаего, неотъвѣтьнѣшааго, неотъвѣтьнѣшагонеотъвѣтьнѣшѹмѹ, неотъвѣтьнѣшѹемѹ, неотъвѣтьнѣшѹѹмѹ, неотъвѣтьнѣшѹмѹ, неотъвѣтьнѣшюмѹ, неотъвѣтьнѣшюемѹ, неотъвѣтьнѣшюѹмѹ, неотъвѣтьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
неотъвѣтьнѣнеотъвѣтьнѣшаго, неотъвѣтьнѣшаего, неотъвѣтьнѣшааго, неотъвѣтьнѣшагонеотъвѣтьнѣшмь, неотъвѣтьнѣшмь, неотъвѣтьнѣшмъ, неотъвѣтьнѣшмънеотъвѣтьнѣшмь, неотъвѣтьнѣшмь, неотъвѣтьнѣшмъ, неотъвѣтьнѣшмънеотъвѣтьнѣнеотъвѣтьнѣше, неотъвѣтьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
неотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхь, неотъвѣтьнѣшхьнеотъвѣтьнѣшмъ, неотъвѣтьнѣшмъ, неотъвѣтьнѣшмьнеотъвѣтьнѣшѧѧ, неотъвѣтьнѣшее, неотъвѣтьнѣшѫѫнеотъвѣтьнѣшм, неотъвѣтьнѣшмнеотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхьнеотъвѣтьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
неотъвѣтьнѣшѹю, неотъвѣтьнѣшююнеотъвѣтьнѣшма, неотъвѣтьнѣшманеотъвѣтьнѣе, неотъвѣтьнѣ, неотъвѣтьнѣшее, неотъвѣтьнѣшенеотъвѣтьнѣшаго, неотъвѣтьнѣшаего, неотъвѣтьнѣшааго, неотъвѣтьнѣшагонеотъвѣтьнѣшѹмѹ, неотъвѣтьнѣшѹемѹ, неотъвѣтьнѣшѹѹмѹ, неотъвѣтьнѣшѹмѹ, неотъвѣтьнѣшюмѹ, неотъвѣтьнѣшюемѹ, неотъвѣтьнѣшюѹмѹ, неотъвѣтьнѣшюмѹнеотъвѣтьнѣе, неотъвѣтьнѣ, неотъвѣтьнѣшее, неотъвѣтьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
неотъвѣтьнѣшаго, неотъвѣтьнѣшаего, неотъвѣтьнѣшааго, неотъвѣтьнѣшагонеотъвѣтьнѣшмь, неотъвѣтьнѣшмь, неотъвѣтьнѣшмъ, неотъвѣтьнѣшмънеотъвѣтьнѣшмь, неотъвѣтьнѣшмь, неотъвѣтьнѣшмъ, неотъвѣтьнѣшмънеотъвѣтьнѣе, неотъвѣтьнѣ, неотъвѣтьнѣшее, неотъвѣтьнѣшенеотъвѣтьнѣшаꙗ, неотъвѣтьнѣшаѣ, неотъвѣтьнѣшаѧнеотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхь, неотъвѣтьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
неотъвѣтьнѣшмъ, неотъвѣтьнѣшмъ, неотъвѣтьнѣшмьнеотъвѣтьнѣшаꙗ, неотъвѣтьнѣшаѣ, неотъвѣтьнѣшаѧнеотъвѣтьнѣшм, неотъвѣтьнѣшмнеотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхьнеотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшѹю, неотъвѣтьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
неотъвѣтьнѣшма, неотъвѣтьнѣшманеотъвѣтьнѣшꙗ, неотъвѣтьнѣшѣ, неотъвѣтьнѣшаꙗнеотъвѣтьнѣшѧѧ, неотъвѣтьнѣшѧѩ, неотъвѣтьнѣшѫѫ, неотъвѣтьнѣшаѧ, неотъвѣтьнѣшее, неотъвѣтьнѣшеѥнеотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшѫѫ, неотъвѣтьнѣшѫѭ, неотъвѣтьнѣшѧѧ, неотъвѣтьнѣшѧѩ, неотъвѣтьнѣшююнеотъвѣтьнѣшѫѫ, неотъвѣтьнѣшѫѭ, неотъвѣтьнѣшѧѧ, неотъвѣтьнѣшѧѩ, неотъвѣтьнѣшюю, неотъвѣтьнѣшеѭ, неотъвѣтьнѣшеѫ, неотъвѣтьнѣшеѧ, неотъвѣтьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
неотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшꙗ, неотъвѣтьнѣшѣнеотъвѣтьнѣшѧѧ, неотъвѣтьнѣшѧѩ, неотъвѣтьнѣшѫѫ, неотъвѣтьнѣшаѧ, неотъвѣтьнѣшее, неотъвѣтьнѣшеѥнеотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхь, неотъвѣтьнѣшхьнеотъвѣтьнѣшмъ, неотъвѣтьнѣшмъ, неотъвѣтьнѣшмь, неотъвѣтьнѣшмьнеотъвѣтьнѣшѧѧ, неотъвѣтьнѣшѧѩ, неотъвѣтьнѣшѫѫ, неотъвѣтьнѣшаѧ, неотъвѣтьнѣшее, неотъвѣтьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
неотъвѣтьнѣшм, неотъвѣтьнѣшмнеотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхъ, неотъвѣтьнѣшхь, неотъвѣтьнѣшхьнеотъвѣтьнѣшнеотъвѣтьнѣшѹю, неотъвѣтьнѣшююнеотъвѣтьнѣшма, неотъвѣтьнѣшма
неотъвѣтьнъ -ꙑ прил Неизлечим тꙑ ра нꙑнѣ прꙁьрѣт на раба твоего сего ... поражена болѣꙁнѭ. раноѭ неотъвѣтъноѭ СЕ 30а 23 Неотменим. бетъ тѧ трсавце гь ... бенемь неотъвѣтъномь СЕ 49b 16—17 Изч СЕ неотъвѣтънъ Нвб Ø