Исторически речник
неосѫжденьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
неосѫжденьнъ, неосѫжденьньнеосѫжденьнанеосѫжденьнѹнеосѫжденьнъ, неосѫжденьньнеосѫжденьнанеосѫжденьномь, неосѫжденьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
неосѫжденьнѣнеосѫжденьне, неосѫжденьнꙑнеосѫжденьннеосѫжденьнъ, неосѫжденьньнеосѫжденьномъ, неосѫжденьномьнеосѫжденьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
неосѫжденьнꙑнеосѫжденьнѣхъ, неосѫжденьнѣхьнеосѫжденьнанеосѫжденьнѹнеосѫжденьноманеосѫжденьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
неосѫжденьнанеосѫжденьнѹнеосѫжденьнонеосѫжденьнанеосѫжденьномь, неосѫжденьномънеосѫжденьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
неосѫжденьнанеосѫжденьнъ, неосѫжденьньнеосѫжденьномъ, неосѫжденьномьнеосѫжденьнанеосѫжденьнꙑнеосѫжденьнѣхъ, неосѫжденьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
неосѫжденьнѣнеосѫжденьнѹнеосѫжденьноманеосѫжденьнанеосѫжденьнꙑ, неосѫжденьнѫнеосѫжденьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
неосѫжденьнѫ, неосѫжденьнѹнеосѫжденьноѭ, неосѫжденьноѫ, неосѫжденьноѧ, неосѫжденьноюнеосѫжденьнѣнеосѫжденьнꙑнеосѫжденьнъ, неосѫжденьньнеосѫжденьнамъ, неосѫжденьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
неосѫжденьнꙑнеосѫжденьнамнеосѫжденьнахъ, неосѫжденьнахьнеосѫжденьнѣнеосѫжденьнѹнеосѫжденьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
неосѫжденьнꙑ, неосѫжденьнꙑ, неосѫжденьнонеосѫжденьнаго, неосѫжденьнаего, неосѫжденьнааго, неосѫжденьнаго, неосѫжденьного, неосѫжденьнога, неосѫжденьнгонеосѫжденьнѹмѹ, неосѫжденьнѹемѹ, неосѫжденьнѹѹмѹ, неосѫжденьнѹмѹ, неосѫжденьноомѹ, неосѫжденьномѹ, неосѫжденьноѹмѹ, неосѫжденьнмѹнеосѫжденьнꙑ, неосѫжденьнꙑ, неосѫжденьнонеосѫжденьнаго, неосѫжденьнаего, неосѫжденьнааго, неосѫжденьнаго, неосѫжденьного, неосѫжденьнога, неосѫжденьнгонеосѫжденьнꙑмь, неосѫжденьнꙑмь, неосѫжденьнꙑмъ, неосѫжденьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
неосѫжденьнѣмь, неосѫжденьнѣемь, неосѫжденьнѣѣмь, неосѫжденьнѣамь, неосѫжденьнѣмь, неосѫжденьнѣмъ, неосѫжденьнѣемъ, неосѫжденьнѣѣмъ, неосѫжденьнѣамъ, неосѫжденьнѣмъ, неосѫжденьномь, неосѫжденьномънеосѫжденьнꙑ, неосѫжденьнꙑ, неосѫжденьнонеосѫжденьннеосѫжденьнꙑхъ, неосѫжденьнꙑхъ, неосѫжденьнꙑхь, неосѫжденьнꙑхь, неосѫжденьнѣхъ, неосѫжденьнѣхьнеосѫжденьнꙑмъ, неосѫжденьнꙑмъ, неосѫжденьнꙑмь, неосѫжденьнꙑмь, неосѫжденьнѣмъ, неосѫжденьнѣмьнеосѫжденьнꙑѧ, неосѫжденьнꙑꙗ, неосѫжденьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
неосѫжденьнꙑм, неосѫжденьнꙑмнеосѫжденьнꙑхъ, неосѫжденьнꙑхъ, неосѫжденьнꙑхь, неосѫжденьнꙑхьнеосѫжденьнаꙗ, неосѫжденьнаа, неосѫжденьнаѣнеосѫжденьнѹю, неосѫжденьноюнеосѫжденьнꙑма, неосѫжденьнꙑманеосѫжденьно, неосѫжденьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
неосѫжденьнаго, неосѫжденьнаего, неосѫжденьнааго, неосѫжденьнаго, неосѫжденьного, неосѫжденьнога, неосѫжденьнгонеосѫжденьнѹмѹ, неосѫжденьнѹемѹ, неосѫжденьнѹѹмѹ, неосѫжденьнѹмѹ, неосѫжденьноомѹ, неосѫжденьномѹ, неосѫжденьноѹмѹ, неосѫжденьнмѹнеосѫжденьно, неосѫжденьноенеосѫжденьнаго, неосѫжденьннаего, неосѫжденьнааго, неосѫжденьнаго, неосѫжденьного, неосѫжденьнога, неосѫжденьнгонеосѫжденьнꙑмь, неосѫжденьнꙑмь, неосѫжденьнꙑмъ, неосѫжденьнꙑмънеосѫжденьнѣмь, неосѫжденьнѣемь, неосѫжденьнѣѣмь, неосѫжденьнѣамь, неосѫжденьнѣмь, неосѫжденьнѣмъ, неосѫжденьнѣемъ, неосѫжденьнѣѣмъ, неосѫжденьнѣамъ, неосѫжденьнѣмъ, неосѫжденьномь, неосѫжденьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
неосѫжденьно, неосѫжденьноенеосѫжденьнаꙗ, неосѫжденьнаа, неосѫжденьнаѣ, неосѫжденьнаѧнеосѫжденьнꙑхъ, неосѫжденьнꙑхъ, неосѫжденьнꙑхь, неосѫжденьнꙑхь, неосѫжденьнѣхъ, неосѫжденьнѣхьнеосѫжденьнꙑмъ, неосѫжденьнꙑмъ, неосѫжденьнꙑмь, неосѫжденьнꙑмь, неосѫжденьнѣмъ, неосѫжденьнѣмьнеосѫжденьнаꙗ, неосѫжденьнаа, неосѫжденьнаѣ, неосѫжденьнаѧнеосѫжденьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
неосѫжденьнꙑхъ, неосѫжденьнꙑхъ, неосѫжденьнꙑхь, неосѫжденьнꙑхьнеосѫжденьнѣнеосѫжденьнѹю, неосѫжденьноюнеосѫжденьнꙑма, неосѫжденьнꙑманеосѫжденьнаꙗ, неосѫжденьнаа, неосѫжденьнаѣ, неосѫжденьнаѧнеосѫжденьнꙑѧ, неосѫжденьнꙑꙗ, неосѫжденьнѫѭ, неосѫжденьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
неосѫжденьнѣ, неосѫжденьнонеосѫжденьнѫѭ, неосѫжденьнѹю, неосѫжденьноѭ, неосѫжденьноюнеосѫжденьнѫѭ, неосѫжденьноѫ, неосѫжденьноѧ, неосѫжденьноюнеосѫжденьнѣнеосѫжденьнꙑѧ, неосѫжденьнꙑꙗ, неосѫжденьнꙑенеосѫжденьнꙑхъ, неосѫжденьнꙑхъ, неосѫжденьнѣхъ, неосѫжденьнꙑхь, неосѫжденьнꙑхь, неосѫжденьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
неосѫжденьнꙑмъ, неосѫжденьнꙑмъ, неосѫжденьнѣмъ, неосѫжденьнꙑмь, неосѫжденьнꙑмь, неосѫжденьнѣмьнеосѫжденьнꙑѧ, неосѫжденьнꙑꙗ, неосѫжденьнꙑенеосѫжденьнꙑм, неосѫжденьнꙑмнеосѫжденьнꙑхъ, неосѫжденьнꙑхъ, неосѫжденьнꙑхь, неосѫжденьнꙑхьнеосѫжденьнѣнеосѫжденьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
неосѫжденьнꙑма, неосѫжденьнꙑманеосѫжденьнѣ, неосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшанеосѫжденьнѣшѹ, неосѫжденьнѣшюнеосѫжденьнѣнеосѫжденьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
неосѫжденьнѣшемь, неосѫжденьнѣшемънеосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣнеосѫжденьнѣше, неосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшь, неосѫжденьнѣшънеосѫжденьнѣшемъ, неосѫжденьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
неосѫжденьнѣшѧнеосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхьнеосѫжденьнѣшанеосѫжденьнѣшѹ, неосѫжденьнѣшюнеосѫжденьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
неосѫжденьнѣе, неосѫжденьнѣ, неосѫжденьнѣшенеосѫжденьнѣшанеосѫжденьнѣшѹ, неосѫжденьнѣшюнеосѫжденьнѣе, неосѫжденьнѣ, неосѫжденьнѣшенеосѫжденьнѣшанеосѫжденьнѣшемь, неосѫжденьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
неосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣе, неосѫжденьнѣнеосѫжденьнѣша, неосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшь, неосѫжденьнѣшънеосѫжденьнѣшемъ, неосѫжденьнѣшемьнеосѫжденьнѣша, неосѫжденьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
неосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхьнеосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшѹ, неосѫжденьнѣшюнеосѫжденьнѣшеманеосѫжденьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
неосѫжденьнѣшѧ, неосѫжденьнѣшѫ, неосѫжденьнѣшенеосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшѫ, неосѫжденьнѣшѧ, неосѫжденьнѣшѹнеосѫжденьнѣшеѭ, неосѫжденьнѣшеѫ, неосѫжденьнѣшеѧ, неосѫжденьнѣшеюнеосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
неосѫжденьнѣшѧ, неосѫжденьнѣшѫ, неосѫжденьнѣшенеосѫжденьнѣшь, неосѫжденьнѣшънеосѫжденьнѣшамъ, неосѫжденьнѣшамьнеосѫжденьнѣшѧ, неосѫжденьнѣше, неосѫжденьнѣшѫнеосѫжденьнѣшамнеосѫжденьнѣшахъ, неосѫжденьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
неосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшѹ, неосѫжденьнѣшюнеосѫжденьнѣшаманеосѫжденьнѣ, неосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшаго, неосѫжденьнѣшаего, неосѫжденьнѣшааго, неосѫжденьнѣшагонеосѫжденьнѣшѹмѹ, неосѫжденьнѣшѹемѹ, неосѫжденьнѣшѹѹмѹ, неосѫжденьнѣшѹмѹ, неосѫжденьнѣшюмѹ, неосѫжденьнѣшюемѹ, неосѫжденьнѣшюѹмѹ, неосѫжденьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
неосѫжденьнѣнеосѫжденьнѣшаго, неосѫжденьнѣшаего, неосѫжденьнѣшааго, неосѫжденьнѣшагонеосѫжденьнѣшмь, неосѫжденьнѣшмь, неосѫжденьнѣшмъ, неосѫжденьнѣшмънеосѫжденьнѣшмь, неосѫжденьнѣшмь, неосѫжденьнѣшмъ, неосѫжденьнѣшмънеосѫжденьнѣнеосѫжденьнѣше, неосѫжденьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
неосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхь, неосѫжденьнѣшхьнеосѫжденьнѣшмъ, неосѫжденьнѣшмъ, неосѫжденьнѣшмьнеосѫжденьнѣшѧѧ, неосѫжденьнѣшее, неосѫжденьнѣшѫѫнеосѫжденьнѣшм, неосѫжденьнѣшмнеосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхьнеосѫжденьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
неосѫжденьнѣшѹю, неосѫжденьнѣшююнеосѫжденьнѣшма, неосѫжденьнѣшманеосѫжденьнѣе, неосѫжденьнѣ, неосѫжденьнѣшее, неосѫжденьнѣшенеосѫжденьнѣшаго, неосѫжденьнѣшаего, неосѫжденьнѣшааго, неосѫжденьнѣшагонеосѫжденьнѣшѹмѹ, неосѫжденьнѣшѹемѹ, неосѫжденьнѣшѹѹмѹ, неосѫжденьнѣшѹмѹ, неосѫжденьнѣшюмѹ, неосѫжденьнѣшюемѹ, неосѫжденьнѣшюѹмѹ, неосѫжденьнѣшюмѹнеосѫжденьнѣе, неосѫжденьнѣ, неосѫжденьнѣшее, неосѫжденьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
неосѫжденьнѣшаго, неосѫжденьнѣшаего, неосѫжденьнѣшааго, неосѫжденьнѣшагонеосѫжденьнѣшмь, неосѫжденьнѣшмь, неосѫжденьнѣшмъ, неосѫжденьнѣшмънеосѫжденьнѣшмь, неосѫжденьнѣшмь, неосѫжденьнѣшмъ, неосѫжденьнѣшмънеосѫжденьнѣе, неосѫжденьнѣ, неосѫжденьнѣшее, неосѫжденьнѣшенеосѫжденьнѣшаꙗ, неосѫжденьнѣшаѣ, неосѫжденьнѣшаѧнеосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхь, неосѫжденьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
неосѫжденьнѣшмъ, неосѫжденьнѣшмъ, неосѫжденьнѣшмьнеосѫжденьнѣшаꙗ, неосѫжденьнѣшаѣ, неосѫжденьнѣшаѧнеосѫжденьнѣшм, неосѫжденьнѣшмнеосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхьнеосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшѹю, неосѫжденьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
неосѫжденьнѣшма, неосѫжденьнѣшманеосѫжденьнѣшꙗ, неосѫжденьнѣшѣ, неосѫжденьнѣшаꙗнеосѫжденьнѣшѧѧ, неосѫжденьнѣшѧѩ, неосѫжденьнѣшѫѫ, неосѫжденьнѣшаѧ, неосѫжденьнѣшее, неосѫжденьнѣшеѥнеосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшѫѫ, неосѫжденьнѣшѫѭ, неосѫжденьнѣшѧѧ, неосѫжденьнѣшѧѩ, неосѫжденьнѣшююнеосѫжденьнѣшѫѫ, неосѫжденьнѣшѫѭ, неосѫжденьнѣшѧѧ, неосѫжденьнѣшѧѩ, неосѫжденьнѣшюю, неосѫжденьнѣшеѭ, неосѫжденьнѣшеѫ, неосѫжденьнѣшеѧ, неосѫжденьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
неосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшꙗ, неосѫжденьнѣшѣнеосѫжденьнѣшѧѧ, неосѫжденьнѣшѧѩ, неосѫжденьнѣшѫѫ, неосѫжденьнѣшаѧ, неосѫжденьнѣшее, неосѫжденьнѣшеѥнеосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхь, неосѫжденьнѣшхьнеосѫжденьнѣшмъ, неосѫжденьнѣшмъ, неосѫжденьнѣшмь, неосѫжденьнѣшмьнеосѫжденьнѣшѧѧ, неосѫжденьнѣшѧѩ, неосѫжденьнѣшѫѫ, неосѫжденьнѣшаѧ, неосѫжденьнѣшее, неосѫжденьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
неосѫжденьнѣшм, неосѫжденьнѣшмнеосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхъ, неосѫжденьнѣшхь, неосѫжденьнѣшхьнеосѫжденьнѣшнеосѫжденьнѣшѹю, неосѫжденьнѣшююнеосѫжденьнѣшма, неосѫжденьнѣшма
неосѫжденьнъ -ꙑ прил Неосъден, неосъждан, невинен ꙇ ѣко на ꙁем въ цркв твое. слѹгѫ ѹстролъ  бѣ. прѣдъ аћлꙑ же. твоѭ славѫ. неосѫжденꙿна. прм СЕ 58b 1 Изч СЕ Калка от гр ἀκατάκριτος Нвб Срв неосъждан ОА