Исторически речник
неокоръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
неокоръ, неокорьнеокоранеокорѹ, неокоровнеокоръ, неокорьнеокоранеокоромь, неокоромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
неокорѣнеокоренеокор, неокоровенеокоръ, неокорь, неокоровъ, неокоровьнеокоромъ, неокоромь, неокоровомъ, неокоровомьнеокорꙑ, неокоровꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
неокорꙑ, неокоровꙑ, неокоръмнеокорѣхъ, неокорѣхь, неокорохъ, неокорохь, неокоровохъ, неокоровохьнеокоранеокорѹнеокорома
неокоръ м Пазител на храма, длъжност в езическите светилища повелѣ потъштавъше сꙙ мъ ꙁлѣст с темнцꙙ. прдоста же к н҄мъ неокоръ епархъ ѳеѡфлъ. съ народомъ С 136.24—25 С От гр νεωκόρος Нвб Ø