Исторически речник
немѫжьствьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
немѫжьствьнъ, немѫжьствьньнемѫжьствьнанемѫжьствьнѹнемѫжьствьнъ, немѫжьствьньнемѫжьствьнанемѫжьствьномь, немѫжьствьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
немѫжьствьнѣнемѫжьствьне, немѫжьствьнꙑнемѫжьствьннемѫжьствьнъ, немѫжьствьньнемѫжьствьномъ, немѫжьствьномьнемѫжьствьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
немѫжьствьнꙑнемѫжьствьнѣхъ, немѫжьствьнѣхьнемѫжьствьнанемѫжьствьнѹнемѫжьствьноманемѫжьствьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
немѫжьствьнанемѫжьствьнѹнемѫжьствьнонемѫжьствьнанемѫжьствьномь, немѫжьствьномънемѫжьствьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
немѫжьствьнанемѫжьствьнъ, немѫжьствьньнемѫжьствьномъ, немѫжьствьномьнемѫжьствьнанемѫжьствьнꙑнемѫжьствьнѣхъ, немѫжьствьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
немѫжьствьнѣнемѫжьствьнѹнемѫжьствьноманемѫжьствьнанемѫжьствьнꙑ, немѫжьствьнѫнемѫжьствьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
немѫжьствьнѫ, немѫжьствьнѹнемѫжьствьноѭ, немѫжьствьноѫ, немѫжьствьноѧ, немѫжьствьноюнемѫжьствьнѣнемѫжьствьнꙑнемѫжьствьнъ, немѫжьствьньнемѫжьствьнамъ, немѫжьствьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
немѫжьствьнꙑнемѫжьствьнамнемѫжьствьнахъ, немѫжьствьнахьнемѫжьствьнѣнемѫжьствьнѹнемѫжьствьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
немѫжьствьнꙑ, немѫжьствьнꙑ, немѫжьствьнонемѫжьствьнаго, немѫжьствьнаего, немѫжьствьнааго, немѫжьствьнаго, немѫжьствьного, немѫжьствьнога, немѫжьствьнгонемѫжьствьнѹмѹ, немѫжьствьнѹемѹ, немѫжьствьнѹѹмѹ, немѫжьствьнѹмѹ, немѫжьствьноомѹ, немѫжьствьномѹ, немѫжьствьноѹмѹ, немѫжьствьнмѹнемѫжьствьнꙑ, немѫжьствьнꙑ, немѫжьствьнонемѫжьствьнаго, немѫжьствьнаего, немѫжьствьнааго, немѫжьствьнаго, немѫжьствьного, немѫжьствьнога, немѫжьствьнгонемѫжьствьнꙑмь, немѫжьствьнꙑмь, немѫжьствьнꙑмъ, немѫжьствьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
немѫжьствьнѣмь, немѫжьствьнѣемь, немѫжьствьнѣѣмь, немѫжьствьнѣамь, немѫжьствьнѣмь, немѫжьствьнѣмъ, немѫжьствьнѣемъ, немѫжьствьнѣѣмъ, немѫжьствьнѣамъ, немѫжьствьнѣмъ, немѫжьствьномь, немѫжьствьномънемѫжьствьнꙑ, немѫжьствьнꙑ, немѫжьствьнонемѫжьствьннемѫжьствьнꙑхъ, немѫжьствьнꙑхъ, немѫжьствьнꙑхь, немѫжьствьнꙑхь, немѫжьствьнѣхъ, немѫжьствьнѣхьнемѫжьствьнꙑмъ, немѫжьствьнꙑмъ, немѫжьствьнꙑмь, немѫжьствьнꙑмь, немѫжьствьнѣмъ, немѫжьствьнѣмьнемѫжьствьнꙑѧ, немѫжьствьнꙑꙗ, немѫжьствьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
немѫжьствьнꙑм, немѫжьствьнꙑмнемѫжьствьнꙑхъ, немѫжьствьнꙑхъ, немѫжьствьнꙑхь, немѫжьствьнꙑхьнемѫжьствьнаꙗ, немѫжьствьнаа, немѫжьствьнаѣнемѫжьствьнѹю, немѫжьствьноюнемѫжьствьнꙑма, немѫжьствьнꙑманемѫжьствьно, немѫжьствьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
немѫжьствьнаго, немѫжьствьнаего, немѫжьствьнааго, немѫжьствьнаго, немѫжьствьного, немѫжьствьнога, немѫжьствьнгонемѫжьствьнѹмѹ, немѫжьствьнѹемѹ, немѫжьствьнѹѹмѹ, немѫжьствьнѹмѹ, немѫжьствьноомѹ, немѫжьствьномѹ, немѫжьствьноѹмѹ, немѫжьствьнмѹнемѫжьствьно, немѫжьствьноенемѫжьствьнаго, немѫжьствьннаего, немѫжьствьнааго, немѫжьствьнаго, немѫжьствьного, немѫжьствьнога, немѫжьствьнгонемѫжьствьнꙑмь, немѫжьствьнꙑмь, немѫжьствьнꙑмъ, немѫжьствьнꙑмънемѫжьствьнѣмь, немѫжьствьнѣемь, немѫжьствьнѣѣмь, немѫжьствьнѣамь, немѫжьствьнѣмь, немѫжьствьнѣмъ, немѫжьствьнѣемъ, немѫжьствьнѣѣмъ, немѫжьствьнѣамъ, немѫжьствьнѣмъ, немѫжьствьномь, немѫжьствьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
немѫжьствьно, немѫжьствьноенемѫжьствьнаꙗ, немѫжьствьнаа, немѫжьствьнаѣ, немѫжьствьнаѧнемѫжьствьнꙑхъ, немѫжьствьнꙑхъ, немѫжьствьнꙑхь, немѫжьствьнꙑхь, немѫжьствьнѣхъ, немѫжьствьнѣхьнемѫжьствьнꙑмъ, немѫжьствьнꙑмъ, немѫжьствьнꙑмь, немѫжьствьнꙑмь, немѫжьствьнѣмъ, немѫжьствьнѣмьнемѫжьствьнаꙗ, немѫжьствьнаа, немѫжьствьнаѣ, немѫжьствьнаѧнемѫжьствьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
немѫжьствьнꙑхъ, немѫжьствьнꙑхъ, немѫжьствьнꙑхь, немѫжьствьнꙑхьнемѫжьствьнѣнемѫжьствьнѹю, немѫжьствьноюнемѫжьствьнꙑма, немѫжьствьнꙑманемѫжьствьнаꙗ, немѫжьствьнаа, немѫжьствьнаѣ, немѫжьствьнаѧнемѫжьствьнꙑѧ, немѫжьствьнꙑꙗ, немѫжьствьнѫѭ, немѫжьствьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
немѫжьствьнѣ, немѫжьствьнонемѫжьствьнѫѭ, немѫжьствьнѹю, немѫжьствьноѭ, немѫжьствьноюнемѫжьствьнѫѭ, немѫжьствьноѫ, немѫжьствьноѧ, немѫжьствьноюнемѫжьствьнѣнемѫжьствьнꙑѧ, немѫжьствьнꙑꙗ, немѫжьствьнꙑенемѫжьствьнꙑхъ, немѫжьствьнꙑхъ, немѫжьствьнѣхъ, немѫжьствьнꙑхь, немѫжьствьнꙑхь, немѫжьствьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
немѫжьствьнꙑмъ, немѫжьствьнꙑмъ, немѫжьствьнѣмъ, немѫжьствьнꙑмь, немѫжьствьнꙑмь, немѫжьствьнѣмьнемѫжьствьнꙑѧ, немѫжьствьнꙑꙗ, немѫжьствьнꙑенемѫжьствьнꙑм, немѫжьствьнꙑмнемѫжьствьнꙑхъ, немѫжьствьнꙑхъ, немѫжьствьнꙑхь, немѫжьствьнꙑхьнемѫжьствьнѣнемѫжьствьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
немѫжьствьнꙑма, немѫжьствьнꙑманемѫжьствьнѣ, немѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшанемѫжьствьнѣшѹ, немѫжьствьнѣшюнемѫжьствьнѣнемѫжьствьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
немѫжьствьнѣшемь, немѫжьствьнѣшемънемѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣнемѫжьствьнѣше, немѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшь, немѫжьствьнѣшънемѫжьствьнѣшемъ, немѫжьствьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
немѫжьствьнѣшѧнемѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхьнемѫжьствьнѣшанемѫжьствьнѣшѹ, немѫжьствьнѣшюнемѫжьствьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
немѫжьствьнѣе, немѫжьствьнѣ, немѫжьствьнѣшенемѫжьствьнѣшанемѫжьствьнѣшѹ, немѫжьствьнѣшюнемѫжьствьнѣе, немѫжьствьнѣ, немѫжьствьнѣшенемѫжьствьнѣшанемѫжьствьнѣшемь, немѫжьствьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
немѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣе, немѫжьствьнѣнемѫжьствьнѣша, немѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшь, немѫжьствьнѣшънемѫжьствьнѣшемъ, немѫжьствьнѣшемьнемѫжьствьнѣша, немѫжьствьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
немѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхьнемѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшѹ, немѫжьствьнѣшюнемѫжьствьнѣшеманемѫжьствьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
немѫжьствьнѣшѧ, немѫжьствьнѣшѫ, немѫжьствьнѣшенемѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшѫ, немѫжьствьнѣшѧ, немѫжьствьнѣшѹнемѫжьствьнѣшеѭ, немѫжьствьнѣшеѫ, немѫжьствьнѣшеѧ, немѫжьствьнѣшеюнемѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
немѫжьствьнѣшѧ, немѫжьствьнѣшѫ, немѫжьствьнѣшенемѫжьствьнѣшь, немѫжьствьнѣшънемѫжьствьнѣшамъ, немѫжьствьнѣшамьнемѫжьствьнѣшѧ, немѫжьствьнѣше, немѫжьствьнѣшѫнемѫжьствьнѣшамнемѫжьствьнѣшахъ, немѫжьствьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
немѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшѹ, немѫжьствьнѣшюнемѫжьствьнѣшаманемѫжьствьнѣ, немѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшаго, немѫжьствьнѣшаего, немѫжьствьнѣшааго, немѫжьствьнѣшагонемѫжьствьнѣшѹмѹ, немѫжьствьнѣшѹемѹ, немѫжьствьнѣшѹѹмѹ, немѫжьствьнѣшѹмѹ, немѫжьствьнѣшюмѹ, немѫжьствьнѣшюемѹ, немѫжьствьнѣшюѹмѹ, немѫжьствьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
немѫжьствьнѣнемѫжьствьнѣшаго, немѫжьствьнѣшаего, немѫжьствьнѣшааго, немѫжьствьнѣшагонемѫжьствьнѣшмь, немѫжьствьнѣшмь, немѫжьствьнѣшмъ, немѫжьствьнѣшмънемѫжьствьнѣшмь, немѫжьствьнѣшмь, немѫжьствьнѣшмъ, немѫжьствьнѣшмънемѫжьствьнѣнемѫжьствьнѣше, немѫжьствьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
немѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхь, немѫжьствьнѣшхьнемѫжьствьнѣшмъ, немѫжьствьнѣшмъ, немѫжьствьнѣшмьнемѫжьствьнѣшѧѧ, немѫжьствьнѣшее, немѫжьствьнѣшѫѫнемѫжьствьнѣшм, немѫжьствьнѣшмнемѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхьнемѫжьствьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
немѫжьствьнѣшѹю, немѫжьствьнѣшююнемѫжьствьнѣшма, немѫжьствьнѣшманемѫжьствьнѣе, немѫжьствьнѣ, немѫжьствьнѣшее, немѫжьствьнѣшенемѫжьствьнѣшаго, немѫжьствьнѣшаего, немѫжьствьнѣшааго, немѫжьствьнѣшагонемѫжьствьнѣшѹмѹ, немѫжьствьнѣшѹемѹ, немѫжьствьнѣшѹѹмѹ, немѫжьствьнѣшѹмѹ, немѫжьствьнѣшюмѹ, немѫжьствьнѣшюемѹ, немѫжьствьнѣшюѹмѹ, немѫжьствьнѣшюмѹнемѫжьствьнѣе, немѫжьствьнѣ, немѫжьствьнѣшее, немѫжьствьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
немѫжьствьнѣшаго, немѫжьствьнѣшаего, немѫжьствьнѣшааго, немѫжьствьнѣшагонемѫжьствьнѣшмь, немѫжьствьнѣшмь, немѫжьствьнѣшмъ, немѫжьствьнѣшмънемѫжьствьнѣшмь, немѫжьствьнѣшмь, немѫжьствьнѣшмъ, немѫжьствьнѣшмънемѫжьствьнѣе, немѫжьствьнѣ, немѫжьствьнѣшее, немѫжьствьнѣшенемѫжьствьнѣшаꙗ, немѫжьствьнѣшаѣ, немѫжьствьнѣшаѧнемѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхь, немѫжьствьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
немѫжьствьнѣшмъ, немѫжьствьнѣшмъ, немѫжьствьнѣшмьнемѫжьствьнѣшаꙗ, немѫжьствьнѣшаѣ, немѫжьствьнѣшаѧнемѫжьствьнѣшм, немѫжьствьнѣшмнемѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхьнемѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшѹю, немѫжьствьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
немѫжьствьнѣшма, немѫжьствьнѣшманемѫжьствьнѣшꙗ, немѫжьствьнѣшѣ, немѫжьствьнѣшаꙗнемѫжьствьнѣшѧѧ, немѫжьствьнѣшѧѩ, немѫжьствьнѣшѫѫ, немѫжьствьнѣшаѧ, немѫжьствьнѣшее, немѫжьствьнѣшеѥнемѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшѫѫ, немѫжьствьнѣшѫѭ, немѫжьствьнѣшѧѧ, немѫжьствьнѣшѧѩ, немѫжьствьнѣшююнемѫжьствьнѣшѫѫ, немѫжьствьнѣшѫѭ, немѫжьствьнѣшѧѧ, немѫжьствьнѣшѧѩ, немѫжьствьнѣшюю, немѫжьствьнѣшеѭ, немѫжьствьнѣшеѫ, немѫжьствьнѣшеѧ, немѫжьствьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
немѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшꙗ, немѫжьствьнѣшѣнемѫжьствьнѣшѧѧ, немѫжьствьнѣшѧѩ, немѫжьствьнѣшѫѫ, немѫжьствьнѣшаѧ, немѫжьствьнѣшее, немѫжьствьнѣшеѥнемѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхь, немѫжьствьнѣшхьнемѫжьствьнѣшмъ, немѫжьствьнѣшмъ, немѫжьствьнѣшмь, немѫжьствьнѣшмьнемѫжьствьнѣшѧѧ, немѫжьствьнѣшѧѩ, немѫжьствьнѣшѫѫ, немѫжьствьнѣшаѧ, немѫжьствьнѣшее, немѫжьствьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
немѫжьствьнѣшм, немѫжьствьнѣшмнемѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхъ, немѫжьствьнѣшхь, немѫжьствьнѣшхьнемѫжьствьнѣшнемѫжьствьнѣшѹю, немѫжьствьнѣшююнемѫжьствьнѣшма, немѫжьствьнѣшма
немѫжьствьнъ прил Който не е свързан с проява на мъжество, страхлив же бо непросльꙁт отънѫдь акꙑ жестость.  неловѣколюб отъмештꙙ. а же любоплакат. то акꙑ слабо  немѫжьствьно справьꙗѧ С 316.13 Изч С Гр ἄνανδρος Нвб немъжествен ВА