Исторически речник
немъвень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
немъвен, немъвеньнемъвенꙗ, немъвена, немъвеньꙗнемъвеню, немъвенѹ, немъвеньюнемъвенмь, немъвеньмь, немъвенмъ, немъвеньмъ, немъвенмь, немъвенмънемъвен, немъвень, немъвеннемъвенꙗ, немъвена, немъвеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
немъвен, немъвень, немъвененемъвенмъ, немъвеньмъ, немъвенмь, немъвеньмь, немъвенмъ, немъвенмь, немъвеномъ, немъвенамънемъвен, немъвень, немъвен, немъвенмнемъвенхъ, немъвеньхъ, немъвенхь, немъвеньхь, немъвенхъ, немъвенхьнемъвен, немъвеньнемъвеню, немъвенѹ, немъвенью
NnDu
немъвенма, немъвеньма, немъвенма, немъвенма
немъвень -ꙗ ср Отказ от миене, неомиване, немиене правьнꙗ рънорꙁъскааго жтꙗ не ꙁмѣн ... дръжꙙ сꙙ пае по немьвен. стꙑдꙙ сꙙ не тъьѭ отъ ного вдѣт сꙙ. нъ  самъ нагъ вдѣт сꙙ С 280.20 Изч С Гр ἀλουσία немьвен Нвб Срв неомиване