Исторически речник
немраьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
немраьнъ, немраьньнемраьнанемраьнѹнемраьнъ, немраьньнемраьнанемраьномь, немраьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
немраьнѣнемраьне, немраьнꙑнемраьннемраьнъ, немраьньнемраьномъ, немраьномьнемраьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
немраьнꙑнемраьнѣхъ, немраьнѣхьнемраьнанемраьнѹнемраьноманемраьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
немраьнанемраьнѹнемраьнонемраьнанемраьномь, немраьномънемраьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
немраьнанемраьнъ, немраьньнемраьномъ, немраьномьнемраьнанемраьнꙑнемраьнѣхъ, немраьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
немраьнѣнемраьнѹнемраьноманемраьнанемраьнꙑ, немраьнѫнемраьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
немраьнѫ, немраьнѹнемраьноѭ, немраьноѫ, немраьноѧ, немраьноюнемраьнѣнемраьнꙑнемраьнъ, немраьньнемраьнамъ, немраьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
немраьнꙑнемраьнамнемраьнахъ, немраьнахьнемраьнѣнемраьнѹнемраьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
немраьнꙑ, немраьнꙑ, немраьнонемраьнаго, немраьнаего, немраьнааго, немраьнаго, немраьного, немраьнога, немраьнгонемраьнѹмѹ, немраьнѹемѹ, немраьнѹѹмѹ, немраьнѹмѹ, немраьноомѹ, немраьномѹ, немраьноѹмѹ, немраьнмѹнемраьнꙑ, немраьнꙑ, немраьнонемраьнаго, немраьнаего, немраьнааго, немраьнаго, немраьного, немраьнога, немраьнгонемраьнꙑмь, немраьнꙑмь, немраьнꙑмъ, немраьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
немраьнѣмь, немраьнѣемь, немраьнѣѣмь, немраьнѣамь, немраьнѣмь, немраьнѣмъ, немраьнѣемъ, немраьнѣѣмъ, немраьнѣамъ, немраьнѣмъ, немраьномь, немраьномънемраьнꙑ, немраьнꙑ, немраьнонемраьннемраьнꙑхъ, немраьнꙑхъ, немраьнꙑхь, немраьнꙑхь, немраьнѣхъ, немраьнѣхьнемраьнꙑмъ, немраьнꙑмъ, немраьнꙑмь, немраьнꙑмь, немраьнѣмъ, немраьнѣмьнемраьнꙑѧ, немраьнꙑꙗ, немраьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
немраьнꙑм, немраьнꙑмнемраьнꙑхъ, немраьнꙑхъ, немраьнꙑхь, немраьнꙑхьнемраьнаꙗ, немраьнаа, немраьнаѣнемраьнѹю, немраьноюнемраьнꙑма, немраьнꙑманемраьно, немраьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
немраьнаго, немраьнаего, немраьнааго, немраьнаго, немраьного, немраьнога, немраьнгонемраьнѹмѹ, немраьнѹемѹ, немраьнѹѹмѹ, немраьнѹмѹ, немраьноомѹ, немраьномѹ, немраьноѹмѹ, немраьнмѹнемраьно, немраьноенемраьнаго, немраьннаего, немраьнааго, немраьнаго, немраьного, немраьнога, немраьнгонемраьнꙑмь, немраьнꙑмь, немраьнꙑмъ, немраьнꙑмънемраьнѣмь, немраьнѣемь, немраьнѣѣмь, немраьнѣамь, немраьнѣмь, немраьнѣмъ, немраьнѣемъ, немраьнѣѣмъ, немраьнѣамъ, немраьнѣмъ, немраьномь, немраьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
немраьно, немраьноенемраьнаꙗ, немраьнаа, немраьнаѣ, немраьнаѧнемраьнꙑхъ, немраьнꙑхъ, немраьнꙑхь, немраьнꙑхь, немраьнѣхъ, немраьнѣхьнемраьнꙑмъ, немраьнꙑмъ, немраьнꙑмь, немраьнꙑмь, немраьнѣмъ, немраьнѣмьнемраьнаꙗ, немраьнаа, немраьнаѣ, немраьнаѧнемраьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
немраьнꙑхъ, немраьнꙑхъ, немраьнꙑхь, немраьнꙑхьнемраьнѣнемраьнѹю, немраьноюнемраьнꙑма, немраьнꙑманемраьнаꙗ, немраьнаа, немраьнаѣ, немраьнаѧнемраьнꙑѧ, немраьнꙑꙗ, немраьнѫѭ, немраьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
немраьнѣ, немраьнонемраьнѫѭ, немраьнѹю, немраьноѭ, немраьноюнемраьнѫѭ, немраьноѫ, немраьноѧ, немраьноюнемраьнѣнемраьнꙑѧ, немраьнꙑꙗ, немраьнꙑенемраьнꙑхъ, немраьнꙑхъ, немраьнѣхъ, немраьнꙑхь, немраьнꙑхь, немраьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
немраьнꙑмъ, немраьнꙑмъ, немраьнѣмъ, немраьнꙑмь, немраьнꙑмь, немраьнѣмьнемраьнꙑѧ, немраьнꙑꙗ, немраьнꙑенемраьнꙑм, немраьнꙑмнемраьнꙑхъ, немраьнꙑхъ, немраьнꙑхь, немраьнꙑхьнемраьнѣнемраьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
немраьнꙑма, немраьнꙑманемраьнѣ, немраьнѣшнемраьнѣшанемраьнѣшѹ, немраьнѣшюнемраьнѣнемраьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
немраьнѣшемь, немраьнѣшемънемраьнѣшнемраьнѣнемраьнѣше, немраьнѣшнемраьнѣшь, немраьнѣшънемраьнѣшемъ, немраьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
немраьнѣшѧнемраьнѣшнемраьнѣшхъ, немраьнѣшхьнемраьнѣшанемраьнѣшѹ, немраьнѣшюнемраьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
немраьнѣе, немраьнѣ, немраьнѣшенемраьнѣшанемраьнѣшѹ, немраьнѣшюнемраьнѣе, немраьнѣ, немраьнѣшенемраьнѣшанемраьнѣшемь, немраьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
немраьнѣшнемраьнѣе, немраьнѣнемраьнѣша, немраьнѣшнемраьнѣшь, немраьнѣшънемраьнѣшемъ, немраьнѣшемьнемраьнѣша, немраьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
немраьнѣшнемраьнѣшхъ, немраьнѣшхьнемраьнѣшнемраьнѣшѹ, немраьнѣшюнемраьнѣшеманемраьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
немраьнѣшѧ, немраьнѣшѫ, немраьнѣшенемраьнѣшнемраьнѣшѫ, немраьнѣшѧ, немраьнѣшѹнемраьнѣшеѭ, немраьнѣшеѫ, немраьнѣшеѧ, немраьнѣшеюнемраьнѣшнемраьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
немраьнѣшѧ, немраьнѣшѫ, немраьнѣшенемраьнѣшь, немраьнѣшънемраьнѣшамъ, немраьнѣшамьнемраьнѣшѧ, немраьнѣше, немраьнѣшѫнемраьнѣшамнемраьнѣшахъ, немраьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
немраьнѣшнемраьнѣшѹ, немраьнѣшюнемраьнѣшаманемраьнѣ, немраьнѣшнемраьнѣшаго, немраьнѣшаего, немраьнѣшааго, немраьнѣшагонемраьнѣшѹмѹ, немраьнѣшѹемѹ, немраьнѣшѹѹмѹ, немраьнѣшѹмѹ, немраьнѣшюмѹ, немраьнѣшюемѹ, немраьнѣшюѹмѹ, немраьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
немраьнѣнемраьнѣшаго, немраьнѣшаего, немраьнѣшааго, немраьнѣшагонемраьнѣшмь, немраьнѣшмь, немраьнѣшмъ, немраьнѣшмънемраьнѣшмь, немраьнѣшмь, немраьнѣшмъ, немраьнѣшмънемраьнѣнемраьнѣше, немраьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
немраьнѣшхъ, немраьнѣшхъ, немраьнѣшхь, немраьнѣшхьнемраьнѣшмъ, немраьнѣшмъ, немраьнѣшмьнемраьнѣшѧѧ, немраьнѣшее, немраьнѣшѫѫнемраьнѣшм, немраьнѣшмнемраьнѣшхъ, немраьнѣшхъ, немраьнѣшхьнемраьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
немраьнѣшѹю, немраьнѣшююнемраьнѣшма, немраьнѣшманемраьнѣе, немраьнѣ, немраьнѣшее, немраьнѣшенемраьнѣшаго, немраьнѣшаего, немраьнѣшааго, немраьнѣшагонемраьнѣшѹмѹ, немраьнѣшѹемѹ, немраьнѣшѹѹмѹ, немраьнѣшѹмѹ, немраьнѣшюмѹ, немраьнѣшюемѹ, немраьнѣшюѹмѹ, немраьнѣшюмѹнемраьнѣе, немраьнѣ, немраьнѣшее, немраьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
немраьнѣшаго, немраьнѣшаего, немраьнѣшааго, немраьнѣшагонемраьнѣшмь, немраьнѣшмь, немраьнѣшмъ, немраьнѣшмънемраьнѣшмь, немраьнѣшмь, немраьнѣшмъ, немраьнѣшмънемраьнѣе, немраьнѣ, немраьнѣшее, немраьнѣшенемраьнѣшаꙗ, немраьнѣшаѣ, немраьнѣшаѧнемраьнѣшхъ, немраьнѣшхъ, немраьнѣшхь, немраьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
немраьнѣшмъ, немраьнѣшмъ, немраьнѣшмьнемраьнѣшаꙗ, немраьнѣшаѣ, немраьнѣшаѧнемраьнѣшм, немраьнѣшмнемраьнѣшхъ, немраьнѣшхъ, немраьнѣшхьнемраьнѣшнемраьнѣшѹю, немраьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
немраьнѣшма, немраьнѣшманемраьнѣшꙗ, немраьнѣшѣ, немраьнѣшаꙗнемраьнѣшѧѧ, немраьнѣшѧѩ, немраьнѣшѫѫ, немраьнѣшаѧ, немраьнѣшее, немраьнѣшеѥнемраьнѣшнемраьнѣшѫѫ, немраьнѣшѫѭ, немраьнѣшѧѧ, немраьнѣшѧѩ, немраьнѣшююнемраьнѣшѫѫ, немраьнѣшѫѭ, немраьнѣшѧѧ, немраьнѣшѧѩ, немраьнѣшюю, немраьнѣшеѭ, немраьнѣшеѫ, немраьнѣшеѧ, немраьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
немраьнѣшнемраьнѣшꙗ, немраьнѣшѣнемраьнѣшѧѧ, немраьнѣшѧѩ, немраьнѣшѫѫ, немраьнѣшаѧ, немраьнѣшее, немраьнѣшеѥнемраьнѣшхъ, немраьнѣшхъ, немраьнѣшхь, немраьнѣшхьнемраьнѣшмъ, немраьнѣшмъ, немраьнѣшмь, немраьнѣшмьнемраьнѣшѧѧ, немраьнѣшѧѩ, немраьнѣшѫѫ, немраьнѣшаѧ, немраьнѣшее, немраьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
немраьнѣшм, немраьнѣшмнемраьнѣшхъ, немраьнѣшхъ, немраьнѣшхь, немраьнѣшхьнемраьнѣшнемраьнѣшѹю, немраьнѣшююнемраьнѣшма, немраьнѣшма
немраьнъ -ꙑ прил За светлина — неугасващ, непомръкващ, незалязващ, неизгасим како свѣтъ немраьнꙑ въ темьнꙑѧ.  вь сѣн съмрътънꙑѧ прходтъ С 459.17 Изч С Гр ἀνέσπερος Нвб Срв мрачен