Исторически речник
нелѫенъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нелѫенъ, нелѫеньнелѫенанелѫенѹнелѫенъ, нелѫеньнелѫенанелѫеномь, нелѫеномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нелѫенѣнелѫене, нелѫенꙑнелѫеннелѫенъ, нелѫеньнелѫеномъ, нелѫеномьнелѫенꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нелѫенꙑнелѫенѣхъ, нелѫенѣхьнелѫенанелѫенѹнелѫеноманелѫено
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нелѫенанелѫенѹнелѫенонелѫенанелѫеномь, нелѫеномънелѫенѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нелѫенанелѫенъ, нелѫеньнелѫеномъ, нелѫеномьнелѫенанелѫенꙑнелѫенѣхъ, нелѫенѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нелѫенѣнелѫенѹнелѫеноманелѫенанелѫенꙑ, нелѫенѫнелѫенѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нелѫенѫ, нелѫенѹнелѫеноѭ, нелѫеноѫ, нелѫеноѧ, нелѫеноюнелѫенѣнелѫенꙑнелѫенъ, нелѫеньнелѫенамъ, нелѫенамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нелѫенꙑнелѫенамнелѫенахъ, нелѫенахьнелѫенѣнелѫенѹнелѫенама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нелѫенꙑ, нелѫенꙑ, нелѫенонелѫенаго, нелѫенаего, нелѫенааго, нелѫенаго, нелѫеного, нелѫенога, нелѫенгонелѫенѹмѹ, нелѫенѹемѹ, нелѫенѹѹмѹ, нелѫенѹмѹ, нелѫеноомѹ, нелѫеномѹ, нелѫеноѹмѹ, нелѫенмѹнелѫенꙑ, нелѫенꙑ, нелѫенонелѫенаго, нелѫенаего, нелѫенааго, нелѫенаго, нелѫеного, нелѫенога, нелѫенгонелѫенꙑмь, нелѫенꙑмь, нелѫенꙑмъ, нелѫенꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нелѫенѣмь, нелѫенѣемь, нелѫенѣѣмь, нелѫенѣамь, нелѫенѣмь, нелѫенѣмъ, нелѫенѣемъ, нелѫенѣѣмъ, нелѫенѣамъ, нелѫенѣмъ, нелѫеномь, нелѫеномънелѫенꙑ, нелѫенꙑ, нелѫенонелѫеннелѫенꙑхъ, нелѫенꙑхъ, нелѫенꙑхь, нелѫенꙑхь, нелѫенѣхъ, нелѫенѣхьнелѫенꙑмъ, нелѫенꙑмъ, нелѫенꙑмь, нелѫенꙑмь, нелѫенѣмъ, нелѫенѣмьнелѫенꙑѧ, нелѫенꙑꙗ, нелѫенꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нелѫенꙑм, нелѫенꙑмнелѫенꙑхъ, нелѫенꙑхъ, нелѫенꙑхь, нелѫенꙑхьнелѫенаꙗ, нелѫенаа, нелѫенаѣнелѫенѹю, нелѫеноюнелѫенꙑма, нелѫенꙑманелѫено, нелѫеное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нелѫенаго, нелѫенаего, нелѫенааго, нелѫенаго, нелѫеного, нелѫенога, нелѫенгонелѫенѹмѹ, нелѫенѹемѹ, нелѫенѹѹмѹ, нелѫенѹмѹ, нелѫеноомѹ, нелѫеномѹ, нелѫеноѹмѹ, нелѫенмѹнелѫено, нелѫеноенелѫенаго, нелѫенаего, нелѫенааго, нелѫенаго, нелѫеного, нелѫенога, нелѫенгонелѫенꙑмь, нелѫенꙑмь, нелѫенꙑмъ, нелѫенꙑмънелѫенѣмь, нелѫенѣемь, нелѫенѣѣмь, нелѫенѣамь, нелѫенѣмь, нелѫенѣмъ, нелѫенѣемъ, нелѫенѣѣмъ, нелѫенѣамъ, нелѫенѣмъ, нелѫеномь, нелѫеномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нелѫено, нелѫеноенелѫенаꙗ, нелѫенаа, нелѫенаѣ, нелѫенаѧнелѫенꙑхъ, нелѫенꙑхъ, нелѫенꙑхь, нелѫенꙑхь, нелѫенѣхъ, нелѫенѣхьнелѫенꙑмъ, нелѫенꙑмъ, нелѫенꙑмь, нелѫенꙑмь, нелѫенѣмъ, нелѫенѣмьнелѫенаꙗ, нелѫенаа, нелѫенаѣ, нелѫенаѧнелѫенꙑм, нелѫенꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нелѫенꙑхъ, нелѫенꙑхъ, нелѫенꙑхь, нелѫенꙑхьнелѫенѣнелѫенѹю, нелѫеноюнелѫенꙑма, нелѫенꙑманелѫенаꙗ, нелѫенаа, нелѫенаѣ, нелѫенаѧнелѫенꙑѧ, нелѫенꙑꙗ, нелѫенѫѭ, нелѫенꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нелѫенѣ, нелѫенонелѫенѫѭ, нелѫенѹю, нелѫеноѭ, нелѫеноюнелѫенѫѭ, нелѫеноѫ, нелѫеноѧ, нелѫеноюнелѫенѣнелѫенꙑѧ, нелѫенꙑꙗ, нелѫенꙑенелѫенꙑхъ, нелѫенꙑхъ, нелѫенѣхъ, нелѫенꙑхь, нелѫенꙑхь, нелѫенѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нелѫенꙑмъ, нелѫенꙑмъ, нелѫенѣмъ, нелѫенꙑмь, нелѫенꙑмь, нелѫенѣмьнелѫенꙑѧ, нелѫенꙑꙗ, нелѫенꙑенелѫенꙑм, нелѫенꙑмнелѫенꙑхъ, нелѫенꙑхъ, нелѫенꙑхь, нелѫенꙑхьнелѫенѣнелѫенѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нелѫенꙑма, нелѫенꙑманелѫенѣ, нелѫенѣшнелѫенѣшанелѫенѣшѹ, нелѫенѣшюнелѫенѣнелѫенѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
нелѫенѣшемь, нелѫенѣшемънелѫенѣшнелѫенѣнелѫенѣше, нелѫенѣшнелѫенѣшь, нелѫенѣшънелѫенѣшемъ, нелѫенѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
нелѫенѣшѧнелѫенѣшнелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхьнелѫенѣшанелѫенѣшѹ, нелѫенѣшюнелѫенѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
нелѫенѣе, нелѫенѣ, нелѫенѣшенелѫенѣшанелѫенѣшѹ, нелѫенѣшюнелѫенѣе, нелѫенѣ, нелѫенѣшенелѫенѣшанелѫенѣшемь, нелѫенѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
нелѫенѣшнелѫенѣе, нелѫенѣнелѫенѣша, нелѫенѣшнелѫенѣшь, нелѫенѣшънелѫенѣшемъ, нелѫенѣшемьнелѫенѣша, нелѫенѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
нелѫенѣшнелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхьнелѫенѣшнелѫенѣшѹ, нелѫенѣшюнелѫенѣшеманелѫенѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
нелѫенѣшѧ, нелѫенѣшѫ, нелѫенѣшенелѫенѣшнелѫенѣшѫ, нелѫенѣшѧ, нелѫенѣшѹнелѫенѣшеѭ, нелѫенѣшеѫ, нелѫенѣшеѧ, нелѫенѣшеюнелѫенѣшнелѫенѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
нелѫенѣшѧ, нелѫенѣшѫ, нелѫенѣшенелѫенѣшь, нелѫенѣшънелѫенѣшамъ, нелѫенѣшамьнелѫенѣшѧ, нелѫенѣше, нелѫенѣшѫнелѫенѣшамнелѫенѣшахъ, нелѫенѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
нелѫенѣшнелѫенѣшѹ, нелѫенѣшюнелѫенѣшаманелѫенѣ, нелѫенѣшнелѫенѣшаго, нелѫенѣшаего, нелѫенѣшааго, нелѫенѣшагонелѫенѣшѹмѹ, нелѫенѣшѹемѹ, нелѫенѣшѹѹмѹ, нелѫенѣшѹмѹ, нелѫенѣшюмѹ, нелѫенѣшюемѹ, нелѫенѣшюѹмѹ, нелѫенѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
нелѫенѣнелѫенѣшаго, нелѫенѣшаего, нелѫенѣшааго, нелѫенѣшагонелѫенѣшмь, нелѫенѣшмь, нелѫенѣшмъ, нелѫенѣшмънелѫенѣшмь, нелѫенѣшмь, нелѫенѣшмъ, нелѫенѣшмънелѫенѣнелѫенѣше, нелѫенѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
нелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхь, нелѫенѣшхьнелѫенѣшмъ, нелѫенѣшмъ, нелѫенѣшмьнелѫенѣшѧѧ, нелѫенѣшее, нелѫенѣшѫѫнелѫенѣшм, нелѫенѣшмнелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхьнелѫенѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
нелѫенѣшѹю, нелѫенѣшююнелѫенѣшма, нелѫенѣшманелѫенѣе, нелѫенѣ, нелѫенѣшее, нелѫенѣшенелѫенѣшаго, нелѫенѣшаего, нелѫенѣшааго, нелѫенѣшагонелѫенѣшѹмѹ, нелѫенѣшѹемѹ, нелѫенѣшѹѹмѹ, нелѫенѣшѹмѹ, нелѫенѣшюмѹ, нелѫенѣшюемѹ, нелѫенѣшюѹмѹ, нелѫенѣшюмѹнелѫенѣе, нелѫенѣ, нелѫенѣшее, нелѫенѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
нелѫенѣшаго, нелѫенѣшаего, нелѫенѣшааго, нелѫенѣшагонелѫенѣшмь, нелѫенѣшмь, нелѫенѣшмъ, нелѫенѣшмънелѫенѣшмь, нелѫенѣшмь, нелѫенѣшмъ, нелѫенѣшмънелѫенѣе, нелѫенѣ, нелѫенѣшее, нелѫенѣшенелѫенѣшаꙗ, нелѫенѣшаѣ, нелѫенѣшаѧнелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхь, нелѫенѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
нелѫенѣшмъ, нелѫенѣшмъ, нелѫенѣшмьнелѫенѣшаꙗ, нелѫенѣшаѣ, нелѫенѣшаѧнелѫенѣшм, нелѫенѣшмнелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхьнелѫенѣшнелѫенѣшѹю, нелѫенѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
нелѫенѣшма, нелѫенѣшманелѫенѣшꙗ, нелѫенѣшѣ, нелѫенѣшаꙗнелѫенѣшѧѧ, нелѫенѣшѧѩ, нелѫенѣшѫѫ, нелѫенѣшаѧ, нелѫенѣшее, нелѫенѣшеѥнелѫенѣшнелѫенѣшѫѫ, нелѫенѣшѫѭ, нелѫенѣшѧѧ, нелѫенѣшѧѩ, нелѫенѣшююнелѫенѣшѫѫ, нелѫенѣшѫѭ, нелѫенѣшѧѧ, нелѫенѣшѧѩ, нелѫенѣшюю, нелѫенѣшеѭ, нелѫенѣшеѫ, нелѫенѣшеѧ, нелѫенѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
нелѫенѣшнелѫенѣшꙗ, нелѫенѣшѣнелѫенѣшѧѧ, нелѫенѣшѧѩ, нелѫенѣшѫѫ, нелѫенѣшаѧ, нелѫенѣшее, нелѫенѣшеѥнелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхь, нелѫенѣшхьнелѫенѣшмъ, нелѫенѣшмъ, нелѫенѣшмь, нелѫенѣшмьнелѫенѣшѧѧ, нелѫенѣшѧѩ, нелѫенѣшѫѫ, нелѫенѣшаѧ, нелѫенѣшее, нелѫенѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
нелѫенѣшм, нелѫенѣшмнелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхъ, нелѫенѣшхь, нелѫенѣшхьнелѫенѣшнелѫенѣшѹю, нелѫенѣшююнелѫенѣшма, нелѫенѣшма
нелѫенъ -ꙑ прил Който не се поддава на разделяне, неразлъчен. не раꙁдѣл҄ѫ тебе не раꙁдѣл҄енааго. не лѫѫ тебе не лѫеннаго С 505.18 Изч С Гр ἀχώριστος Нвб Срв неразлъчен ВА ЕтМл БТР АР