Исторически речник
нелюбьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
нелюбьство, нелюбъство, нелюбствонелюбьства, нелюбъства, нелюбстванелюбьствѹ, нелюбъствѹ, нелюбствѹнелюбьствомь, нелюбъствомь, нелюбствомь, нелюбьствомъ, нелюбъствомъ, нелюбствомънелюбьствѣ, нелюбъствѣ, нелюбствѣнелюбьства, нелюбъства, нелюбства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
нелюбьствъ, нелюбъствъ, нелюбествъ, нелюбьствь, нелюбствь, нелюбьстъвь, нелюбстъвь, нелюбьстьвь, нелюбстьвьнелюбрьствомъ, нелюбъствомъ, нелюбствомъ, нелюбьствомь, нелюбъствомь, нелюбствомьнелюбьствꙑ, нелюбъствꙑ, нелюбствꙑнелюбьствѣхъ, нелюбъствѣхъ, нелюбствѣхъ, нелюбьствѣхь, нелюбъствѣхь, нелюбствѣхьнелюбьствѣ, нелюбъствѣ, нелюбствѣнелюбьствѹ, нелюбъствѹ, нелюбствѹ
NnDu
нелюбьствома, нелюбъствома, нелюбствома
нелюбьство ср нелюбьство братьѩ μισαδελφία Омраза, ненавист към брата ѹꙁьрѣвъ братѭ  прснааго брата веньꙗмна ... отьꙙ лоꙁꙑ послѣдьн҄ гроꙁнъ. невъкѹшенꙑ братѧ нелюбьствомъ. брата  стьствомь  ѹмомъ. аб въ радост вьсплака С 367.28—29 Изч С Нвб Срв братолюбство