Исторически речник
нелѣпо  
нелѣпо нареч Недостойно, нелепо лко бо прѣдолѣваатъ ѹмѹ.  навꙑкнѫтъ нелѣпо мꙑслѭ. мьнога вѣсть трѣбѣ ста С 338.18 Изч С Гр οὐχ οἷα Нвб нелепо ОА ВА АР Срв нелеп, нелепица БТР нелепост ЕтМл