Исторически речник
некрьщенъ  
некрьщенъ -ꙑ прил Некръстен, който не е приел християнския обред кръщение аще комѹ ѹмьретъ дѣтщь некръщенъ. ꙁа лѣность. в҃ лѣта да покаетꙿ сѧ о хлѣбѣ о водѣ СЕ 104b 9—10 Изч СЕ некръщенъ Нвб некръщен остар ВА Срв некръстен