Исторически речник
неьтенъ  
неьтенъ -ꙑ прил Неизмерим, безмерен ѣко слава твоѣ непостжъна естъ. ꙇ клюбе неꙁдреенъно. ꙇ ҇ⷧмсть неьтена СЕ 63а 2 Изч СЕ Нвб Срв безчетен ОА ВА РБЕ