Исторически речник
нестовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нестовъ, нестовьнестованестовѹнестовъ, нестовьнестованестовомь, нестовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нестовѣнестове, нестовꙑнестовнестовъ, нестовьнестовомъ, нестовомьнестовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нестовꙑнестовѣхъ, нестовѣхьнестованестовѹнестовоманестово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нестованестовѹнестовонестованестовомь, нестовомънестовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нестованестовъ, нестовьнестовомъ, нестовомьнестованестовꙑнестовѣхъ, нестовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нестовѣнестовѹнестовоманестованестовꙑ, нестовѫнестовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нестовѫ, нестовѹнестовоѭ, нестовоѫ, нестовоѧ, нестовоюнестовѣнестовꙑнестовъ, нестовьнестовамъ, нестовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нестовꙑнестовамнестовахъ, нестовахьнестовѣнестовѹнестовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нестовꙑ, нестовꙑ, нестовонестоваго, нестоваего, нестовааго, нестоваго, нестового, нестовога, нестовгонестовѹмѹ, нестовѹемѹ, нестовѹѹмѹ, нестовѹмѹ, нестовоомѹ, нестовомѹ, нестовоѹмѹ, нестовмѹнестовꙑ, нестовꙑ, нестовонестоваго, нестоваего, нестовааго, нестоваго, нестового, нестовога, нестовгонестовꙑмь, нестовꙑмь, нестовꙑмъ, нестовꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нестовѣмь, нестовѣемь, нестовѣѣмь, нестовѣамь, нестовѣмь, нестовѣмъ, нестовѣемъ, нестовѣѣмъ, нестовѣамъ, нестовѣмъ, нестовомь, нестовомънестовꙑ, нестовꙑ, нестовонестовнестовꙑхъ, нестовꙑхъ, нестовꙑхь, нестовꙑхь, нестовѣхъ, нестовѣхьнестовꙑмъ, нестовꙑмъ, нестовꙑмь, нестовꙑмь, нестовѣмъ, нестовѣмьнестовꙑѧ, нестовꙑꙗ, нестовꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нестовꙑм, нестовꙑмнестовꙑхъ, нестовꙑхъ, нестовꙑхь, нестовꙑхьнестоваꙗ, нестоваа, нестоваѣнестовѹю, нестовоюнестовꙑма, нестовꙑманестово, нестовое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нестоваго, нестоваего, нестовааго, нестоваго, нестового, нестовога, нестовгонестовѹмѹ, нестовѹемѹ, нестовѹѹмѹ, нестовѹмѹ, нестовоомѹ, нестовомѹ, нестовоѹмѹ, нестовмѹнестово, нестовоенестоваго, нестоваего, нестовааго, нестоваго, нестового, нестовога, нестовгонестовꙑмь, нестовꙑмь, нестовꙑмъ, нестовꙑмънестовѣмь, нестовѣемь, нестовѣѣмь, нестовѣамь, нестовѣмь, нестовѣмъ, нестовѣемъ, нестовѣѣмъ, нестовѣамъ, нестовѣмъ, нестовомь, нестовомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нестово, нестовоенестоваꙗ, нестоваа, нестоваѣ, нестоваѧнестовꙑхъ, нестовꙑхъ, нестовꙑхь, нестовꙑхь, нестовѣхъ, нестовѣхьнестовꙑмъ, нестовꙑмъ, нестовꙑмь, нестовꙑмь, нестовѣмъ, нестовѣмьнестоваꙗ, нестоваа, нестоваѣ, нестоваѧнестовꙑм, нестовꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нестовꙑхъ, нестовꙑхъ, нестовꙑхь, нестовꙑхьнестовѣнестовѹю, нестовоюнестовꙑма, нестовꙑманестоваꙗ, нестоваа, нестоваѣ, нестоваѧнестовꙑѧ, нестовꙑꙗ, нестовѫѭ, нестовꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нестовѣ, нестовонестовѫѭ, нестовѹю, нестовоѭ, нестовоюнестовѫѭ, нестовоѫ, нестовоѧ, нестовоюнестовѣнестовꙑѧ, нестовꙑꙗ, нестовꙑенестовꙑхъ, нестовꙑхъ, нестовѣхъ, нестовꙑхь, нестовꙑхь, нестовѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нестовꙑмъ, нестовꙑмъ, нестовѣмъ, нестовꙑмь, нестовꙑмь, нестовѣмьнестовꙑѧ, нестовꙑꙗ, нестовꙑенестовꙑм, нестовꙑмнестовꙑхъ, нестовꙑхъ, нестовꙑхь, нестовꙑхьнестовѣнестовѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нестовꙑма, нестовꙑманестовѣ, нестовѣшнестовѣшанестовѣшѹ, нестовѣшюнестовѣнестовѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
нестовѣшемь, нестовѣшемънестовѣшнестовѣнестовѣше, нестовѣшнестовѣшь, нестовѣшънестовѣшемъ, нестовѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
нестовѣшѧнестовѣшнестовѣшхъ, нестовѣшхьнестовѣшанестовѣшѹ, нестовѣшюнестовѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
нестовѣе, нестовѣ, нестовѣшенестовѣшанестовѣшѹ, нестовѣшюнестовѣе, нестовѣ, нестовѣшенестовѣшанестовѣшемь, нестовѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
нестовѣшнестовѣе, нестовѣнестовѣша, нестовѣшнестовѣшь, нестовѣшънестовѣшемъ, нестовѣшемьнестовѣша, нестовѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
нестовѣшнестовѣшхъ, нестовѣшхьнестовѣшнестовѣшѹ, нестовѣшюнестовѣшеманестовѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
нестовѣшѧ, нестовѣшѫ, нестовѣшенестовѣшнестовѣшѫ, нестовѣшѧ, нестовѣшѹнестовѣшеѭ, нестовѣшеѫ, нестовѣшеѧ, нестовѣшеюнестовѣшнестовѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
нестовѣшѧ, нестовѣшѫ, нестовѣшенестовѣшь, нестовѣшънестовѣшамъ, нестовѣшамьнестовѣшѧ, нестовѣше, нестовѣшѫнестовѣшамнестовѣшахъ, нестовѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
нестовѣшнестовѣшѹ, нестовѣшюнестовѣшаманестовѣ, нестовѣшнестовѣшаго, нестовѣшаего, нестовѣшааго, нестовѣшагонестовѣшѹмѹ, нестовѣшѹемѹ, нестовѣшѹѹмѹ, нестовѣшѹмѹ, нестовѣшюмѹ, нестовѣшюемѹ, нестовѣшюѹмѹ, нестовѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
нестовѣнестовѣшаго, нестовѣшаего, нестовѣшааго, нестовѣшагонестовѣшмь, нестовѣшмь, нестовѣшмъ, нестовѣшмънестовѣшмь, нестовѣшмь, нестовѣшмъ, нестовѣшмънестовѣнестовѣше, нестовѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
нестовѣшхъ, нестовѣшхъ, нестовѣшхь, нестовѣшхьнестовѣшмъ, нестовѣшмъ, нестовѣшмьнестовѣшѧѧ, нестовѣшее, нестовѣшѫѫнестовѣшм, нестовѣшмнестовѣшхъ, нестовѣшхъ, нестовѣшхьнестовѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
нестовѣшѹю, нестовѣшююнестовѣшма, нестовѣшманестовѣе, нестовѣ, нестовѣшее, нестовѣшенестовѣшаго, нестовѣшаего, нестовѣшааго, нестовѣшагонестовѣшѹмѹ, нестовѣшѹемѹ, нестовѣшѹѹмѹ, нестовѣшѹмѹ, нестовѣшюмѹ, нестовѣшюемѹ, нестовѣшюѹмѹ, нестовѣшюмѹнестовѣе, нестовѣ, нестовѣшее, нестовѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
нестовѣшаго, нестовѣшаего, нестовѣшааго, нестовѣшагонестовѣшмь, нестовѣшмь, нестовѣшмъ, нестовѣшмънестовѣшмь, нестовѣшмь, нестовѣшмъ, нестовѣшмънестовѣе, нестовѣ, нестовѣшее, нестовѣшенестовѣшаꙗ, нестовѣшаѣ, нестовѣшаѧнестовѣшхъ, нестовѣшхъ, нестовѣшхь, нестовѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
нестовѣшмъ, нестовѣшмъ, нестовѣшмьнестовѣшаꙗ, нестовѣшаѣ, нестовѣшаѧнестовѣшм, нестовѣшмнестовѣшхъ, нестовѣшхъ, нестовѣшхьнестовѣшнестовѣшѹю, нестовѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
нестовѣшма, нестовѣшманестовѣшꙗ, нестовѣшѣ, нестовѣшаꙗнестовѣшѧѧ, нестовѣшѧѩ, нестовѣшѫѫ, нестовѣшаѧ, нестовѣшее, нестовѣшеѥнестовѣшнестовѣшѫѫ, нестовѣшѫѭ, нестовѣшѧѧ, нестовѣшѧѩ, нестовѣшююнестовѣшѫѫ, нестовѣшѫѭ, нестовѣшѧѧ, нестовѣшѧѩ, нестовѣшюю, нестовѣшеѭ, нестовѣшеѫ, нестовѣшеѧ, нестовѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
нестовѣшнестовѣшꙗ, нестовѣшѣнестовѣшѧѧ, нестовѣшѧѩ, нестовѣшѫѫ, нестовѣшаѧ, нестовѣшее, нестовѣшеѥнестовѣшхъ, нестовѣшхъ, нестовѣшхь, нестовѣшхьнестовѣшмъ, нестовѣшмъ, нестовѣшмь, нестовѣшмьнестовѣшѧѧ, нестовѣшѧѩ, нестовѣшѫѫ, нестовѣшаѧ, нестовѣшее, нестовѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
нестовѣшм, нестовѣшмнестовѣшхъ, нестовѣшхъ, нестовѣшхь, нестовѣшхьнестовѣшнестовѣшѹю, нестовѣшююнестовѣшма, нестовѣшма
нестовъ -ꙑ прил Безумен, бесен вьлѣꙁошꙙ въ манастꙑрь.  вса съкрѹшвꙿше.  вьсьде поскавъше  нсоже обрѣтъше. на сꙙ обратшꙙ нестово ѹстрьмьн С 557.28 нестовъ бꙑт μαίνομαι, ἐξίσταμαι Луд съм, безумен съм глаахѫ же мьноѕ отъ нхъ. бѣсъ матъ. ꙇ нестовъ естъ. то его послѹшаате М Йо 10.20 З А ꙇꙁдѫ ѩт . глахѫ бо ѣко нестовъ естъ М Мк 3.21 З на похоть нестовъ ἐρωτομάνης Силно похотлив, ненаситен в похотта си ѹбо сѧ бѣж отътьц ... демонъ нестꙑ ... л похотенъ. л долескъ. л арꙑ любѧ. л на похоть нестовъ СЕ 54а 17 М З А СЕ С МЛ Нвб неистов ОА ВА БТР АР РРОДД