Исторически речник
неспꙑтанъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
неспꙑтанъ, неспꙑтаньнеспꙑтананеспꙑтанѹнеспꙑтанъ, неспꙑтаньнеспꙑтананеспꙑтаномь, неспꙑтаномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
неспꙑтанѣнеспꙑтане, неспꙑтанꙑнеспꙑтаннеспꙑтанъ, неспꙑтаньнеспꙑтаномъ, неспꙑтаномьнеспꙑтанꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
неспꙑтанꙑнеспꙑтанѣхъ, неспꙑтанѣхьнеспꙑтананеспꙑтанѹнеспꙑтаноманеспꙑтано
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
неспꙑтананеспꙑтанѹнеспꙑтанонеспꙑтананеспꙑтаномь, неспꙑтаномънеспꙑтанѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
неспꙑтананеспꙑтанъ, неспꙑтаньнеспꙑтаномъ, неспꙑтаномьнеспꙑтананеспꙑтанꙑнеспꙑтанѣхъ, неспꙑтанѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
неспꙑтанѣнеспꙑтанѹнеспꙑтаноманеспꙑтананеспꙑтанꙑ, неспꙑтанѫнеспꙑтанѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
неспꙑтанѫ, неспꙑтанѹнеспꙑтаноѭ, неспꙑтаноѫ, неспꙑтаноѧ, неспꙑтаноюнеспꙑтанѣнеспꙑтанꙑнеспꙑтанъ, неспꙑтаньнеспꙑтанамъ, неспꙑтанамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
неспꙑтанꙑнеспꙑтанамнеспꙑтанахъ, неспꙑтанахьнеспꙑтанѣнеспꙑтанѹнеспꙑтанама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
неспꙑтанꙑ, неспꙑтанꙑ, неспꙑтанонеспꙑтанаго, неспꙑтанаего, неспꙑтанааго, неспꙑтанаго, неспꙑтаного, неспꙑтанога, неспꙑтангонеспꙑтанѹмѹ, неспꙑтанѹемѹ, неспꙑтанѹѹмѹ, неспꙑтанѹмѹ, неспꙑтаноомѹ, неспꙑтаномѹ, неспꙑтаноѹмѹ, неспꙑтанмѹнеспꙑтанꙑ, неспꙑтанꙑ, неспꙑтанонеспꙑтанаго, неспꙑтанаего, неспꙑтанааго, неспꙑтанаго, неспꙑтаного, неспꙑтанога, неспꙑтангонеспꙑтанꙑмь, неспꙑтанꙑмь, неспꙑтанꙑмъ, неспꙑтанꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
неспꙑтанѣмь, неспꙑтанѣемь, неспꙑтанѣѣмь, неспꙑтанѣамь, неспꙑтанѣмь, неспꙑтанѣмъ, неспꙑтанѣемъ, неспꙑтанѣѣмъ, неспꙑтанѣамъ, неспꙑтанѣмъ, неспꙑтаномь, неспꙑтаномънеспꙑтанꙑ, неспꙑтанꙑ, неспꙑтанонеспꙑтаннеспꙑтанꙑхъ, неспꙑтанꙑхъ, неспꙑтанꙑхь, неспꙑтанꙑхь, неспꙑтанѣхъ, неспꙑтанѣхьнеспꙑтанꙑмъ, неспꙑтанꙑмъ, неспꙑтанꙑмь, неспꙑтанꙑмь, неспꙑтанѣмъ, неспꙑтанѣмьнеспꙑтанꙑѧ, неспꙑтанꙑꙗ, неспꙑтанꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
неспꙑтанꙑм, неспꙑтанꙑмнеспꙑтанꙑхъ, неспꙑтанꙑхъ, неспꙑтанꙑхь, неспꙑтанꙑхьнеспꙑтанаꙗ, неспꙑтанаа, неспꙑтанаѣнеспꙑтанѹю, неспꙑтаноюнеспꙑтанꙑма, неспꙑтанꙑманеспꙑтано, неспꙑтаное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
неспꙑтанаго, неспꙑтанаего, неспꙑтанааго, неспꙑтанаго, неспꙑтаного, неспꙑтанога, неспꙑтангонеспꙑтанѹмѹ, неспꙑтанѹемѹ, неспꙑтанѹѹмѹ, неспꙑтанѹмѹ, неспꙑтаноомѹ, неспꙑтаномѹ, неспꙑтаноѹмѹ, неспꙑтанмѹнеспꙑтано, неспꙑтаноенеспꙑтанаго, неспꙑтанаего, неспꙑтанааго, неспꙑтанаго, неспꙑтаного, неспꙑтанога, неспꙑтангонеспꙑтанꙑмь, неспꙑтанꙑмь, неспꙑтанꙑмъ, неспꙑтанꙑмънеспꙑтанѣмь, неспꙑтанѣемь, неспꙑтанѣѣмь, неспꙑтанѣамь, неспꙑтанѣмь, неспꙑтанѣмъ, неспꙑтанѣемъ, неспꙑтанѣѣмъ, неспꙑтанѣамъ, неспꙑтанѣмъ, неспꙑтаномь, неспꙑтаномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
неспꙑтано, неспꙑтаноенеспꙑтанаꙗ, неспꙑтанаа, неспꙑтанаѣ, неспꙑтанаѧнеспꙑтанꙑхъ, неспꙑтанꙑхъ, неспꙑтанꙑхь, неспꙑтанꙑхь, неспꙑтанѣхъ, неспꙑтанѣхьнеспꙑтанꙑмъ, неспꙑтанꙑмъ, неспꙑтанꙑмь, неспꙑтанꙑмь, неспꙑтанѣмъ, неспꙑтанѣмьнеспꙑтанаꙗ, неспꙑтанаа, неспꙑтанаѣ, неспꙑтанаѧнеспꙑтанꙑм, неспꙑтанꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
неспꙑтанꙑхъ, неспꙑтанꙑхъ, неспꙑтанꙑхь, неспꙑтанꙑхьнеспꙑтанѣнеспꙑтанѹю, неспꙑтаноюнеспꙑтанꙑма, неспꙑтанꙑманеспꙑтанаꙗ, неспꙑтанаа, неспꙑтанаѣ, неспꙑтанаѧнеспꙑтанꙑѧ, неспꙑтанꙑꙗ, неспꙑтанѫѭ, неспꙑтанꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
неспꙑтанѣ, неспꙑтанонеспꙑтанѫѭ, неспꙑтанѹю, неспꙑтаноѭ, неспꙑтаноюнеспꙑтанѫѭ, неспꙑтаноѫ, неспꙑтаноѧ, неспꙑтаноюнеспꙑтанѣнеспꙑтанꙑѧ, неспꙑтанꙑꙗ, неспꙑтанꙑенеспꙑтанꙑхъ, неспꙑтанꙑхъ, неспꙑтанѣхъ, неспꙑтанꙑхь, неспꙑтанꙑхь, неспꙑтанѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
неспꙑтанꙑмъ, неспꙑтанꙑмъ, неспꙑтанѣмъ, неспꙑтанꙑмь, неспꙑтанꙑмь, неспꙑтанѣмьнеспꙑтанꙑѧ, неспꙑтанꙑꙗ, неспꙑтанꙑенеспꙑтанꙑм, неспꙑтанꙑмнеспꙑтанꙑхъ, неспꙑтанꙑхъ, неспꙑтанꙑхь, неспꙑтанꙑхьнеспꙑтанѣнеспꙑтанѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
неспꙑтанꙑма, неспꙑтанꙑманеспꙑтанѣ, неспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшанеспꙑтанѣшѹ, неспꙑтанѣшюнеспꙑтанѣнеспꙑтанѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
неспꙑтанѣшемь, неспꙑтанѣшемънеспꙑтанѣшнеспꙑтанѣнеспꙑтанѣше, неспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшь, неспꙑтанѣшънеспꙑтанѣшемъ, неспꙑтанѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
неспꙑтанѣшѧнеспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхьнеспꙑтанѣшанеспꙑтанѣшѹ, неспꙑтанѣшюнеспꙑтанѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
неспꙑтанѣе, неспꙑтанѣ, неспꙑтанѣшенеспꙑтанѣшанеспꙑтанѣшѹ, неспꙑтанѣшюнеспꙑтанѣе, неспꙑтанѣ, неспꙑтанѣшенеспꙑтанѣшанеспꙑтанѣшемь, неспꙑтанѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
неспꙑтанѣшнеспꙑтанѣе, неспꙑтанѣнеспꙑтанѣша, неспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшь, неспꙑтанѣшънеспꙑтанѣшемъ, неспꙑтанѣшемьнеспꙑтанѣша, неспꙑтанѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
неспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхьнеспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшѹ, неспꙑтанѣшюнеспꙑтанѣшеманеспꙑтанѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
неспꙑтанѣшѧ, неспꙑтанѣшѫ, неспꙑтанѣшенеспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшѫ, неспꙑтанѣшѧ, неспꙑтанѣшѹнеспꙑтанѣшеѭ, неспꙑтанѣшеѫ, неспꙑтанѣшеѧ, неспꙑтанѣшеюнеспꙑтанѣшнеспꙑтанѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
неспꙑтанѣшѧ, неспꙑтанѣшѫ, неспꙑтанѣшенеспꙑтанѣшь, неспꙑтанѣшънеспꙑтанѣшамъ, неспꙑтанѣшамьнеспꙑтанѣшѧ, неспꙑтанѣше, неспꙑтанѣшѫнеспꙑтанѣшамнеспꙑтанѣшахъ, неспꙑтанѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
неспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшѹ, неспꙑтанѣшюнеспꙑтанѣшаманеспꙑтанѣ, неспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшаго, неспꙑтанѣшаего, неспꙑтанѣшааго, неспꙑтанѣшагонеспꙑтанѣшѹмѹ, неспꙑтанѣшѹемѹ, неспꙑтанѣшѹѹмѹ, неспꙑтанѣшѹмѹ, неспꙑтанѣшюмѹ, неспꙑтанѣшюемѹ, неспꙑтанѣшюѹмѹ, неспꙑтанѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
неспꙑтанѣнеспꙑтанѣшаго, неспꙑтанѣшаего, неспꙑтанѣшааго, неспꙑтанѣшагонеспꙑтанѣшмь, неспꙑтанѣшмь, неспꙑтанѣшмъ, неспꙑтанѣшмънеспꙑтанѣшмь, неспꙑтанѣшмь, неспꙑтанѣшмъ, неспꙑтанѣшмънеспꙑтанѣнеспꙑтанѣше, неспꙑтанѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
неспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхь, неспꙑтанѣшхьнеспꙑтанѣшмъ, неспꙑтанѣшмъ, неспꙑтанѣшмьнеспꙑтанѣшѧѧ, неспꙑтанѣшее, неспꙑтанѣшѫѫнеспꙑтанѣшм, неспꙑтанѣшмнеспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхьнеспꙑтанѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
неспꙑтанѣшѹю, неспꙑтанѣшююнеспꙑтанѣшма, неспꙑтанѣшманеспꙑтанѣе, неспꙑтанѣ, неспꙑтанѣшее, неспꙑтанѣшенеспꙑтанѣшаго, неспꙑтанѣшаего, неспꙑтанѣшааго, неспꙑтанѣшагонеспꙑтанѣшѹмѹ, неспꙑтанѣшѹемѹ, неспꙑтанѣшѹѹмѹ, неспꙑтанѣшѹмѹ, неспꙑтанѣшюмѹ, неспꙑтанѣшюемѹ, неспꙑтанѣшюѹмѹ, неспꙑтанѣшюмѹнеспꙑтанѣе, неспꙑтанѣ, неспꙑтанѣшее, неспꙑтанѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
неспꙑтанѣшаго, неспꙑтанѣшаего, неспꙑтанѣшааго, неспꙑтанѣшагонеспꙑтанѣшмь, неспꙑтанѣшмь, неспꙑтанѣшмъ, неспꙑтанѣшмънеспꙑтанѣшмь, неспꙑтанѣшмь, неспꙑтанѣшмъ, неспꙑтанѣшмънеспꙑтанѣе, неспꙑтанѣ, неспꙑтанѣшее, неспꙑтанѣшенеспꙑтанѣшаꙗ, неспꙑтанѣшаѣ, неспꙑтанѣшаѧнеспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхь, неспꙑтанѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
неспꙑтанѣшмъ, неспꙑтанѣшмъ, неспꙑтанѣшмьнеспꙑтанѣшаꙗ, неспꙑтанѣшаѣ, неспꙑтанѣшаѧнеспꙑтанѣшм, неспꙑтанѣшмнеспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхьнеспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшѹю, неспꙑтанѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
неспꙑтанѣшма, неспꙑтанѣшманеспꙑтанѣшꙗ, неспꙑтанѣшѣ, неспꙑтанѣшаꙗнеспꙑтанѣшѧѧ, неспꙑтанѣшѧѩ, неспꙑтанѣшѫѫ, неспꙑтанѣшаѧ, неспꙑтанѣшее, неспꙑтанѣшеѥнеспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшѫѫ, неспꙑтанѣшѫѭ, неспꙑтанѣшѧѧ, неспꙑтанѣшѧѩ, неспꙑтанѣшююнеспꙑтанѣшѫѫ, неспꙑтанѣшѫѭ, неспꙑтанѣшѧѧ, неспꙑтанѣшѧѩ, неспꙑтанѣшюю, неспꙑтанѣшеѭ, неспꙑтанѣшеѫ, неспꙑтанѣшеѧ, неспꙑтанѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
неспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшꙗ, неспꙑтанѣшѣнеспꙑтанѣшѧѧ, неспꙑтанѣшѧѩ, неспꙑтанѣшѫѫ, неспꙑтанѣшаѧ, неспꙑтанѣшее, неспꙑтанѣшеѥнеспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхь, неспꙑтанѣшхьнеспꙑтанѣшмъ, неспꙑтанѣшмъ, неспꙑтанѣшмь, неспꙑтанѣшмьнеспꙑтанѣшѧѧ, неспꙑтанѣшѧѩ, неспꙑтанѣшѫѫ, неспꙑтанѣшаѧ, неспꙑтанѣшее, неспꙑтанѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
неспꙑтанѣшм, неспꙑтанѣшмнеспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхъ, неспꙑтанѣшхь, неспꙑтанѣшхьнеспꙑтанѣшнеспꙑтанѣшѹю, неспꙑтанѣшююнеспꙑтанѣшма, неспꙑтанѣшма
неспꙑтанъ прил Непостижим, необхватен, невъзможен за възприемане с поглед, ум и под ѡ глѫбна богатьства  прѣмѫдрост  вѣд божѧ. ꙗко не спꙑтан сѫдове го.  не слѣжден пѫт го С 301.8 Изч С Гр ἀνεξερεύνητος Нвб Срв неизпитан ОА