Исторически речник
неслѣдьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
неслѣдьнъ, неслѣдьньнеслѣдьнанеслѣдьнѹнеслѣдьнъ, неслѣдьньнеслѣдьнанеслѣдьномь, неслѣдьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
неслѣдьнѣнеслѣдьне, неслѣдьнꙑнеслѣдьннеслѣдьнъ, неслѣдьньнеслѣдьномъ, неслѣдьномьнеслѣдьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
неслѣдьнꙑнеслѣдьнѣхъ, неслѣдьнѣхьнеслѣдьнанеслѣдьнѹнеслѣдьноманеслѣдьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
неслѣдьнанеслѣдьнѹнеслѣдьнонеслѣдьнанеслѣдьномь, неслѣдьномънеслѣдьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
неслѣдьнанеслѣдьнъ, неслѣдьньнеслѣдьномъ, неслѣдьномьнеслѣдьнанеслѣдьнꙑнеслѣдьнѣхъ, неслѣдьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
неслѣдьнѣнеслѣдьнѹнеслѣдьноманеслѣдьнанеслѣдьнꙑ, неслѣдьнѫнеслѣдьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
неслѣдьнѫ, неслѣдьнѹнеслѣдьноѭ, неслѣдьноѫ, неслѣдьноѧ, неслѣдьноюнеслѣдьнѣнеслѣдьнꙑнеслѣдьнъ, неслѣдьньнеслѣдьнамъ, неслѣдьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
неслѣдьнꙑнеслѣдьнамнеслѣдьнахъ, неслѣдьнахьнеслѣдьнѣнеслѣдьнѹнеслѣдьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
неслѣдьнꙑ, неслѣдьнꙑ, неслѣдьнонеслѣдьнаго, неслѣдьнаего, неслѣдьнааго, неслѣдьнаго, неслѣдьного, неслѣдьнога, неслѣдьнгонеслѣдьнѹмѹ, неслѣдьнѹемѹ, неслѣдьнѹѹмѹ, неслѣдьнѹмѹ, неслѣдьноомѹ, неслѣдьномѹ, неслѣдьноѹмѹ, неслѣдьнмѹнеслѣдьнꙑ, неслѣдьнꙑ, неслѣдьнонеслѣдьнаго, неслѣдьнаего, неслѣдьнааго, неслѣдьнаго, неслѣдьного, неслѣдьнога, неслѣдьнгонеслѣдьнꙑмь, неслѣдьнꙑмь, неслѣдьнꙑмъ, неслѣдьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
неслѣдьнѣмь, неслѣдьнѣемь, неслѣдьнѣѣмь, неслѣдьнѣамь, неслѣдьнѣмь, неслѣдьнѣмъ, неслѣдьнѣемъ, неслѣдьнѣѣмъ, неслѣдьнѣамъ, неслѣдьнѣмъ, неслѣдьномь, неслѣдьномънеслѣдьнꙑ, неслѣдьнꙑ, неслѣдьнонеслѣдьннеслѣдьнꙑхъ, неслѣдьнꙑхъ, неслѣдьнꙑхь, неслѣдьнꙑхь, неслѣдьнѣхъ, неслѣдьнѣхьнеслѣдьнꙑмъ, неслѣдьнꙑмъ, неслѣдьнꙑмь, неслѣдьнꙑмь, неслѣдьнѣмъ, неслѣдьнѣмьнеслѣдьнꙑѧ, неслѣдьнꙑꙗ, неслѣдьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
неслѣдьнꙑм, неслѣдьнꙑмнеслѣдьнꙑхъ, неслѣдьнꙑхъ, неслѣдьнꙑхь, неслѣдьнꙑхьнеслѣдьнаꙗ, неслѣдьнаа, неслѣдьнаѣнеслѣдьнѹю, неслѣдьноюнеслѣдьнꙑма, неслѣдьнꙑманеслѣдьно, неслѣдьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
неслѣдьнаго, неслѣдьнаего, неслѣдьнааго, неслѣдьнаго, неслѣдьного, неслѣдьнога, неслѣдьнгонеслѣдьнѹмѹ, неслѣдьнѹемѹ, неслѣдьнѹѹмѹ, неслѣдьнѹмѹ, неслѣдьноомѹ, неслѣдьномѹ, неслѣдьноѹмѹ, неслѣдьнмѹнеслѣдьно, неслѣдьноенеслѣдьнаго, неслѣдьннаего, неслѣдьнааго, неслѣдьнаго, неслѣдьного, неслѣдьнога, неслѣдьнгонеслѣдьнꙑмь, неслѣдьнꙑмь, неслѣдьнꙑмъ, неслѣдьнꙑмънеслѣдьнѣмь, неслѣдьнѣемь, неслѣдьнѣѣмь, неслѣдьнѣамь, неслѣдьнѣмь, неслѣдьнѣмъ, неслѣдьнѣемъ, неслѣдьнѣѣмъ, неслѣдьнѣамъ, неслѣдьнѣмъ, неслѣдьномь, неслѣдьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
неслѣдьно, неслѣдьноенеслѣдьнаꙗ, неслѣдьнаа, неслѣдьнаѣ, неслѣдьнаѧнеслѣдьнꙑхъ, неслѣдьнꙑхъ, неслѣдьнꙑхь, неслѣдьнꙑхь, неслѣдьнѣхъ, неслѣдьнѣхьнеслѣдьнꙑмъ, неслѣдьнꙑмъ, неслѣдьнꙑмь, неслѣдьнꙑмь, неслѣдьнѣмъ, неслѣдьнѣмьнеслѣдьнаꙗ, неслѣдьнаа, неслѣдьнаѣ, неслѣдьнаѧнеслѣдьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
неслѣдьнꙑхъ, неслѣдьнꙑхъ, неслѣдьнꙑхь, неслѣдьнꙑхьнеслѣдьнѣнеслѣдьнѹю, неслѣдьноюнеслѣдьнꙑма, неслѣдьнꙑманеслѣдьнаꙗ, неслѣдьнаа, неслѣдьнаѣ, неслѣдьнаѧнеслѣдьнꙑѧ, неслѣдьнꙑꙗ, неслѣдьнѫѭ, неслѣдьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
неслѣдьнѣ, неслѣдьнонеслѣдьнѫѭ, неслѣдьнѹю, неслѣдьноѭ, неслѣдьноюнеслѣдьнѫѭ, неслѣдьноѫ, неслѣдьноѧ, неслѣдьноюнеслѣдьнѣнеслѣдьнꙑѧ, неслѣдьнꙑꙗ, неслѣдьнꙑенеслѣдьнꙑхъ, неслѣдьнꙑхъ, неслѣдьнѣхъ, неслѣдьнꙑхь, неслѣдьнꙑхь, неслѣдьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
неслѣдьнꙑмъ, неслѣдьнꙑмъ, неслѣдьнѣмъ, неслѣдьнꙑмь, неслѣдьнꙑмь, неслѣдьнѣмьнеслѣдьнꙑѧ, неслѣдьнꙑꙗ, неслѣдьнꙑенеслѣдьнꙑм, неслѣдьнꙑмнеслѣдьнꙑхъ, неслѣдьнꙑхъ, неслѣдьнꙑхь, неслѣдьнꙑхьнеслѣдьнѣнеслѣдьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
неслѣдьнꙑма, неслѣдьнꙑманеслѣдьнѣ, неслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшанеслѣдьнѣшѹ, неслѣдьнѣшюнеслѣдьнѣнеслѣдьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
неслѣдьнѣшемь, неслѣдьнѣшемънеслѣдьнѣшнеслѣдьнѣнеслѣдьнѣше, неслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшь, неслѣдьнѣшънеслѣдьнѣшемъ, неслѣдьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
неслѣдьнѣшѧнеслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхьнеслѣдьнѣшанеслѣдьнѣшѹ, неслѣдьнѣшюнеслѣдьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
неслѣдьнѣе, неслѣдьнѣ, неслѣдьнѣшенеслѣдьнѣшанеслѣдьнѣшѹ, неслѣдьнѣшюнеслѣдьнѣе, неслѣдьнѣ, неслѣдьнѣшенеслѣдьнѣшанеслѣдьнѣшемь, неслѣдьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
неслѣдьнѣшнеслѣдьнѣе, неслѣдьнѣнеслѣдьнѣша, неслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшь, неслѣдьнѣшънеслѣдьнѣшемъ, неслѣдьнѣшемьнеслѣдьнѣша, неслѣдьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
неслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхьнеслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшѹ, неслѣдьнѣшюнеслѣдьнѣшеманеслѣдьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
неслѣдьнѣшѧ, неслѣдьнѣшѫ, неслѣдьнѣшенеслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшѫ, неслѣдьнѣшѧ, неслѣдьнѣшѹнеслѣдьнѣшеѭ, неслѣдьнѣшеѫ, неслѣдьнѣшеѧ, неслѣдьнѣшеюнеслѣдьнѣшнеслѣдьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
неслѣдьнѣшѧ, неслѣдьнѣшѫ, неслѣдьнѣшенеслѣдьнѣшь, неслѣдьнѣшънеслѣдьнѣшамъ, неслѣдьнѣшамьнеслѣдьнѣшѧ, неслѣдьнѣше, неслѣдьнѣшѫнеслѣдьнѣшамнеслѣдьнѣшахъ, неслѣдьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
неслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшѹ, неслѣдьнѣшюнеслѣдьнѣшаманеслѣдьнѣ, неслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшаго, неслѣдьнѣшаего, неслѣдьнѣшааго, неслѣдьнѣшагонеслѣдьнѣшѹмѹ, неслѣдьнѣшѹемѹ, неслѣдьнѣшѹѹмѹ, неслѣдьнѣшѹмѹ, неслѣдьнѣшюмѹ, неслѣдьнѣшюемѹ, неслѣдьнѣшюѹмѹ, неслѣдьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
неслѣдьнѣнеслѣдьнѣшаго, неслѣдьнѣшаего, неслѣдьнѣшааго, неслѣдьнѣшагонеслѣдьнѣшмь, неслѣдьнѣшмь, неслѣдьнѣшмъ, неслѣдьнѣшмънеслѣдьнѣшмь, неслѣдьнѣшмь, неслѣдьнѣшмъ, неслѣдьнѣшмънеслѣдьнѣнеслѣдьнѣше, неслѣдьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
неслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхь, неслѣдьнѣшхьнеслѣдьнѣшмъ, неслѣдьнѣшмъ, неслѣдьнѣшмьнеслѣдьнѣшѧѧ, неслѣдьнѣшее, неслѣдьнѣшѫѫнеслѣдьнѣшм, неслѣдьнѣшмнеслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхьнеслѣдьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
неслѣдьнѣшѹю, неслѣдьнѣшююнеслѣдьнѣшма, неслѣдьнѣшманеслѣдьнѣе, неслѣдьнѣ, неслѣдьнѣшее, неслѣдьнѣшенеслѣдьнѣшаго, неслѣдьнѣшаего, неслѣдьнѣшааго, неслѣдьнѣшагонеслѣдьнѣшѹмѹ, неслѣдьнѣшѹемѹ, неслѣдьнѣшѹѹмѹ, неслѣдьнѣшѹмѹ, неслѣдьнѣшюмѹ, неслѣдьнѣшюемѹ, неслѣдьнѣшюѹмѹ, неслѣдьнѣшюмѹнеслѣдьнѣе, неслѣдьнѣ, неслѣдьнѣшее, неслѣдьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
неслѣдьнѣшаго, неслѣдьнѣшаего, неслѣдьнѣшааго, неслѣдьнѣшагонеслѣдьнѣшмь, неслѣдьнѣшмь, неслѣдьнѣшмъ, неслѣдьнѣшмънеслѣдьнѣшмь, неслѣдьнѣшмь, неслѣдьнѣшмъ, неслѣдьнѣшмънеслѣдьнѣе, неслѣдьнѣ, неслѣдьнѣшее, неслѣдьнѣшенеслѣдьнѣшаꙗ, неслѣдьнѣшаѣ, неслѣдьнѣшаѧнеслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхь, неслѣдьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
неслѣдьнѣшмъ, неслѣдьнѣшмъ, неслѣдьнѣшмьнеслѣдьнѣшаꙗ, неслѣдьнѣшаѣ, неслѣдьнѣшаѧнеслѣдьнѣшм, неслѣдьнѣшмнеслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхьнеслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшѹю, неслѣдьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
неслѣдьнѣшма, неслѣдьнѣшманеслѣдьнѣшꙗ, неслѣдьнѣшѣ, неслѣдьнѣшаꙗнеслѣдьнѣшѧѧ, неслѣдьнѣшѧѩ, неслѣдьнѣшѫѫ, неслѣдьнѣшаѧ, неслѣдьнѣшее, неслѣдьнѣшеѥнеслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшѫѫ, неслѣдьнѣшѫѭ, неслѣдьнѣшѧѧ, неслѣдьнѣшѧѩ, неслѣдьнѣшююнеслѣдьнѣшѫѫ, неслѣдьнѣшѫѭ, неслѣдьнѣшѧѧ, неслѣдьнѣшѧѩ, неслѣдьнѣшюю, неслѣдьнѣшеѭ, неслѣдьнѣшеѫ, неслѣдьнѣшеѧ, неслѣдьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
неслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшꙗ, неслѣдьнѣшѣнеслѣдьнѣшѧѧ, неслѣдьнѣшѧѩ, неслѣдьнѣшѫѫ, неслѣдьнѣшаѧ, неслѣдьнѣшее, неслѣдьнѣшеѥнеслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхь, неслѣдьнѣшхьнеслѣдьнѣшмъ, неслѣдьнѣшмъ, неслѣдьнѣшмь, неслѣдьнѣшмьнеслѣдьнѣшѧѧ, неслѣдьнѣшѧѩ, неслѣдьнѣшѫѫ, неслѣдьнѣшаѧ, неслѣдьнѣшее, неслѣдьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
неслѣдьнѣшм, неслѣдьнѣшмнеслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхъ, неслѣдьнѣшхь, неслѣдьнѣшхьнеслѣдьнѣшнеслѣдьнѣшѹю, неслѣдьнѣшююнеслѣдьнѣшма, неслѣдьнѣшма
неслѣдьнъ -ꙑ прил Който не може да бъде изследван, непознаваем; непостижим прѣстꙑ. ꙇ нескврънънꙑ. беꙁнаѧльнꙑ. невдмꙑ. непостжьнꙑꙶ. неслѣдьнъ. непрѣмѣнънꙑ. неꙁълобвъꙶ гі СЕ 61b 7 Изч СЕ Гр ἀνεξιχνίαστος Нвб Срв неизследван ОА ВА БТР