Исторически речник
неꙁдремъ  
неꙁдремъ -ꙑ прил Неизказан, неизразим болѣꙁнь же напрасна  люта  неꙁдріема. до самѣхъ ѹдовъ доходꙙшт. болѣꙁньно твортъ С 89.20—21 Изч С Калка от гр ἄρρητος неꙁдріемъ Нвб Ø