Исторически речник
неꙁьрѣлъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
неꙁьрѣлъ, неꙁьрѣльнеꙁьрѣланеꙁьрѣлѹнеꙁьрѣлъ, неꙁьрѣльнеꙁьрѣланеꙁьрѣломь, неꙁьрѣломъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
неꙁьрѣлѣнеꙁьрѣле, неꙁьрѣлꙑнеꙁьрѣлнеꙁьрѣлъ, неꙁьрѣльнеꙁьрѣломъ, неꙁьрѣломьнеꙁьрѣлꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
неꙁьрѣлꙑнеꙁьрѣлѣхъ, неꙁьрѣлѣхьнеꙁьрѣланеꙁьрѣлѹнеꙁьрѣломанеꙁьрѣло
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
неꙁьрѣланеꙁьрѣлѹнеꙁьрѣлонеꙁьрѣланеꙁьрѣломь, неꙁьрѣломънеꙁьрѣлѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
неꙁьрѣланеꙁьрѣлъ, неꙁьрѣльнеꙁьрѣломъ, неꙁьрѣломьнеꙁьрѣланеꙁьрѣлꙑнеꙁьрѣлѣхъ, неꙁьрѣлѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
неꙁьрѣлѣнеꙁьрѣлѹнеꙁьрѣломанеꙁьрѣланеꙁьрѣлꙑ, неꙁьрѣлѫнеꙁьрѣлѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
неꙁьрѣлѫ, неꙁьрѣлѹнеꙁьрѣлоѭ, неꙁьрѣлоѫ, неꙁьрѣлоѧ, неꙁьрѣлоюнеꙁьрѣлѣнеꙁьрѣлꙑнеꙁьрѣлъ, неꙁьрѣльнеꙁьрѣламъ, неꙁьрѣламь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
неꙁьрѣлꙑнеꙁьрѣламнеꙁьрѣлахъ, неꙁьрѣлахьнеꙁьрѣлѣнеꙁьрѣлѹнеꙁьрѣлама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
неꙁьрѣлꙑ, неꙁьрѣлꙑ, неꙁьрѣлонеꙁьрѣлаго, неꙁьрѣлаего, неꙁьрѣлааго, неꙁьрѣлаго, неꙁьрѣлого, неꙁьрѣлога, неꙁьрѣлгонеꙁьрѣлѹмѹ, неꙁьрѣлѹемѹ, неꙁьрѣлѹѹмѹ, неꙁьрѣлѹмѹ, неꙁьрѣлоомѹ, неꙁьрѣломѹ, неꙁьрѣлоѹмѹ, неꙁьрѣлмѹнеꙁьрѣлꙑ, неꙁьрѣлꙑ, неꙁьрѣлонеꙁьрѣлаго, неꙁьрѣлаего, неꙁьрѣлааго, неꙁьрѣлаго, неꙁьрѣлого, неꙁьрѣлога, неꙁьрѣлгонеꙁьрѣлꙑмь, неꙁьрѣлꙑмь, неꙁьрѣлꙑмъ, неꙁьрѣлꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
неꙁьрѣлѣмь, неꙁьрѣлѣемь, неꙁьрѣлѣѣмь, неꙁьрѣлѣамь, неꙁьрѣлѣмь, неꙁьрѣлѣмъ, неꙁьрѣлѣемъ, неꙁьрѣлѣѣмъ, неꙁьрѣлѣамъ, неꙁьрѣлѣмъ, неꙁьрѣломь, неꙁьрѣломънеꙁьрѣлꙑ, неꙁьрѣлꙑ, неꙁьрѣлонеꙁьрѣлнеꙁьрѣлꙑхъ, неꙁьрѣлꙑхъ, неꙁьрѣлꙑхь, неꙁьрѣлꙑхь, неꙁьрѣлѣхъ, неꙁьрѣлѣхьнеꙁьрѣлꙑмъ, неꙁьрѣлꙑмъ, неꙁьрѣлꙑмь, неꙁьрѣлꙑмь, неꙁьрѣлѣмъ, неꙁьрѣлѣмьнеꙁьрѣлꙑѧ, неꙁьрѣлꙑꙗ, неꙁьрѣлꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
неꙁьрѣлꙑм, неꙁьрѣлꙑмнеꙁьрѣлꙑхъ, неꙁьрѣлꙑхъ, неꙁьрѣлꙑхь, неꙁьрѣлꙑхьнеꙁьрѣлаꙗ, неꙁьрѣлаа, неꙁьрѣлаѣнеꙁьрѣлѹю, неꙁьрѣлоюнеꙁьрѣлꙑма, неꙁьрѣлꙑманеꙁьрѣло, неꙁьрѣлое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
неꙁьрѣлаго, неꙁьрѣлаего, неꙁьрѣлааго, неꙁьрѣлаго, неꙁьрѣлого, неꙁьрѣлога, неꙁьрѣлгонеꙁьрѣлѹмѹ, неꙁьрѣлѹемѹ, неꙁьрѣлѹѹмѹ, неꙁьрѣлѹмѹ, неꙁьрѣлоомѹ, неꙁьрѣломѹ, неꙁьрѣлоѹмѹ, неꙁьрѣлмѹнеꙁьрѣло, неꙁьрѣлоенеꙁьрѣлаго, неꙁьрѣлаего, неꙁьрѣлааго, неꙁьрѣлаго, неꙁьрѣлого, неꙁьрѣлога, неꙁьрѣлгонеꙁьрѣлꙑмь, неꙁьрѣлꙑмь, неꙁьрѣлꙑмъ, неꙁьрѣлꙑмънеꙁьрѣлѣмь, неꙁьрѣлѣемь, неꙁьрѣлѣѣмь, неꙁьрѣлѣамь, неꙁьрѣлѣмь, неꙁьрѣлѣмъ, неꙁьрѣлѣемъ, неꙁьрѣлѣѣмъ, неꙁьрѣлѣамъ, неꙁьрѣлѣмъ, неꙁьрѣломь, неꙁьрѣломъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
неꙁьрѣло, неꙁьрѣлоенеꙁьрѣлаꙗ, неꙁьрѣлаа, неꙁьрѣлаѣ, неꙁьрѣлаѧнеꙁьрѣлꙑхъ, неꙁьрѣлꙑхъ, неꙁьрѣлꙑхь, неꙁьрѣлꙑхь, неꙁьрѣлѣхъ, неꙁьрѣлѣхьнеꙁьрѣлꙑмъ, неꙁьрѣлꙑмъ, неꙁьрѣлꙑмь, неꙁьрѣлꙑмь, неꙁьрѣлѣмъ, неꙁьрѣлѣмьнеꙁьрѣлаꙗ, неꙁьрѣлаа, неꙁьрѣлаѣ, неꙁьрѣлаѧнеꙁьрѣлꙑм, неꙁьрѣлꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
неꙁьрѣлꙑхъ, неꙁьрѣлꙑхъ, неꙁьрѣлꙑхь, неꙁьрѣлꙑхьнеꙁьрѣлѣнеꙁьрѣлѹю, неꙁьрѣлоюнеꙁьрѣлꙑма, неꙁьрѣлꙑманеꙁьрѣлаꙗ, неꙁьрѣлаа, неꙁьрѣлаѣ, неꙁьрѣлаѧнеꙁьрѣлꙑѧ, неꙁьрѣлꙑꙗ, неꙁьрѣлѫѭ, неꙁьрѣлꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
неꙁьрѣлѣ, неꙁьрѣлонеꙁьрѣлѫѭ, неꙁьрѣлѹю, неꙁьрѣлоѭ, неꙁьрѣлоюнеꙁьрѣлѫѭ, неꙁьрѣлоѫ, неꙁьрѣлоѧ, неꙁьрѣлоюнеꙁьрѣлѣнеꙁьрѣлꙑѧ, неꙁьрѣлꙑꙗ, неꙁьрѣлꙑенеꙁьрѣлꙑхъ, неꙁьрѣлꙑхъ, неꙁьрѣлѣхъ, неꙁьрѣлꙑхь, неꙁьрѣлꙑхь, неꙁьрѣлѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
неꙁьрѣлꙑмъ, неꙁьрѣлꙑмъ, неꙁьрѣлѣмъ, неꙁьрѣлꙑмь, неꙁьрѣлꙑмь, неꙁьрѣлѣмьнеꙁьрѣлꙑѧ, неꙁьрѣлꙑꙗ, неꙁьрѣлꙑенеꙁьрѣлꙑм, неꙁьрѣлꙑмнеꙁьрѣлꙑхъ, неꙁьрѣлꙑхъ, неꙁьрѣлꙑхь, неꙁьрѣлꙑхьнеꙁьрѣлѣнеꙁьрѣлѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
неꙁьрѣлꙑма, неꙁьрѣлꙑманеꙁьрѣлѣ, неꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшанеꙁьрѣлѣшѹ, неꙁьрѣлѣшюнеꙁьрѣлѣнеꙁьрѣлѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
неꙁьрѣлѣшемь, неꙁьрѣлѣшемънеꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣнеꙁьрѣлѣше, неꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшь, неꙁьрѣлѣшънеꙁьрѣлѣшемъ, неꙁьрѣлѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
неꙁьрѣлѣшѧнеꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхьнеꙁьрѣлѣшанеꙁьрѣлѣшѹ, неꙁьрѣлѣшюнеꙁьрѣлѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
неꙁьрѣлѣе, неꙁьрѣлѣ, неꙁьрѣлѣшенеꙁьрѣлѣшанеꙁьрѣлѣшѹ, неꙁьрѣлѣшюнеꙁьрѣлѣе, неꙁьрѣлѣ, неꙁьрѣлѣшенеꙁьрѣлѣшанеꙁьрѣлѣшемь, неꙁьрѣлѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
неꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣе, неꙁьрѣлѣнеꙁьрѣлѣша, неꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшь, неꙁьрѣлѣшънеꙁьрѣлѣшемъ, неꙁьрѣлѣшемьнеꙁьрѣлѣша, неꙁьрѣлѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
неꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхьнеꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшѹ, неꙁьрѣлѣшюнеꙁьрѣлѣшеманеꙁьрѣлѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
неꙁьрѣлѣшѧ, неꙁьрѣлѣшѫ, неꙁьрѣлѣшенеꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшѫ, неꙁьрѣлѣшѧ, неꙁьрѣлѣшѹнеꙁьрѣлѣшеѭ, неꙁьрѣлѣшеѫ, неꙁьрѣлѣшеѧ, неꙁьрѣлѣшеюнеꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
неꙁьрѣлѣшѧ, неꙁьрѣлѣшѫ, неꙁьрѣлѣшенеꙁьрѣлѣшь, неꙁьрѣлѣшънеꙁьрѣлѣшамъ, неꙁьрѣлѣшамьнеꙁьрѣлѣшѧ, неꙁьрѣлѣше, неꙁьрѣлѣшѫнеꙁьрѣлѣшамнеꙁьрѣлѣшахъ, неꙁьрѣлѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
неꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшѹ, неꙁьрѣлѣшюнеꙁьрѣлѣшаманеꙁьрѣлѣ, неꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшаго, неꙁьрѣлѣшаего, неꙁьрѣлѣшааго, неꙁьрѣлѣшагонеꙁьрѣлѣшѹмѹ, неꙁьрѣлѣшѹемѹ, неꙁьрѣлѣшѹѹмѹ, неꙁьрѣлѣшѹмѹ, неꙁьрѣлѣшюмѹ, неꙁьрѣлѣшюемѹ, неꙁьрѣлѣшюѹмѹ, неꙁьрѣлѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
неꙁьрѣлѣнеꙁьрѣлѣшаго, неꙁьрѣлѣшаего, неꙁьрѣлѣшааго, неꙁьрѣлѣшагонеꙁьрѣлѣшмь, неꙁьрѣлѣшмь, неꙁьрѣлѣшмъ, неꙁьрѣлѣшмънеꙁьрѣлѣшмь, неꙁьрѣлѣшмь, неꙁьрѣлѣшмъ, неꙁьрѣлѣшмънеꙁьрѣлѣнеꙁьрѣлѣше, неꙁьрѣлѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
неꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхь, неꙁьрѣлѣшхьнеꙁьрѣлѣшмъ, неꙁьрѣлѣшмъ, неꙁьрѣлѣшмьнеꙁьрѣлѣшѧѧ, неꙁьрѣлѣшее, неꙁьрѣлѣшѫѫнеꙁьрѣлѣшм, неꙁьрѣлѣшмнеꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхьнеꙁьрѣлѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
неꙁьрѣлѣшѹю, неꙁьрѣлѣшююнеꙁьрѣлѣшма, неꙁьрѣлѣшманеꙁьрѣлѣе, неꙁьрѣлѣ, неꙁьрѣлѣшее, неꙁьрѣлѣшенеꙁьрѣлѣшаго, неꙁьрѣлѣшаего, неꙁьрѣлѣшааго, неꙁьрѣлѣшагонеꙁьрѣлѣшѹмѹ, неꙁьрѣлѣшѹемѹ, неꙁьрѣлѣшѹѹмѹ, неꙁьрѣлѣшѹмѹ, неꙁьрѣлѣшюмѹ, неꙁьрѣлѣшюемѹ, неꙁьрѣлѣшюѹмѹ, неꙁьрѣлѣшюмѹнеꙁьрѣлѣе, неꙁьрѣлѣ, неꙁьрѣлѣшее, неꙁьрѣлѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
неꙁьрѣлѣшаго, неꙁьрѣлѣшаего, неꙁьрѣлѣшааго, неꙁьрѣлѣшагонеꙁьрѣлѣшмь, неꙁьрѣлѣшмь, неꙁьрѣлѣшмъ, неꙁьрѣлѣшмънеꙁьрѣлѣшмь, неꙁьрѣлѣшмь, неꙁьрѣлѣшмъ, неꙁьрѣлѣшмънеꙁьрѣлѣе, неꙁьрѣлѣ, неꙁьрѣлѣшее, неꙁьрѣлѣшенеꙁьрѣлѣшаꙗ, неꙁьрѣлѣшаѣ, неꙁьрѣлѣшаѧнеꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхь, неꙁьрѣлѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
неꙁьрѣлѣшмъ, неꙁьрѣлѣшмъ, неꙁьрѣлѣшмьнеꙁьрѣлѣшаꙗ, неꙁьрѣлѣшаѣ, неꙁьрѣлѣшаѧнеꙁьрѣлѣшм, неꙁьрѣлѣшмнеꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхьнеꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшѹю, неꙁьрѣлѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
неꙁьрѣлѣшма, неꙁьрѣлѣшманеꙁьрѣлѣшꙗ, неꙁьрѣлѣшѣ, неꙁьрѣлѣшаꙗнеꙁьрѣлѣшѧѧ, неꙁьрѣлѣшѧѩ, неꙁьрѣлѣшѫѫ, неꙁьрѣлѣшаѧ, неꙁьрѣлѣшее, неꙁьрѣлѣшеѥнеꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшѫѫ, неꙁьрѣлѣшѫѭ, неꙁьрѣлѣшѧѧ, неꙁьрѣлѣшѧѩ, неꙁьрѣлѣшююнеꙁьрѣлѣшѫѫ, неꙁьрѣлѣшѫѭ, неꙁьрѣлѣшѧѧ, неꙁьрѣлѣшѧѩ, неꙁьрѣлѣшюю, неꙁьрѣлѣшеѭ, неꙁьрѣлѣшеѫ, неꙁьрѣлѣшеѧ, неꙁьрѣлѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
неꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшꙗ, неꙁьрѣлѣшѣнеꙁьрѣлѣшѧѧ, неꙁьрѣлѣшѧѩ, неꙁьрѣлѣшѫѫ, неꙁьрѣлѣшаѧ, неꙁьрѣлѣшее, неꙁьрѣлѣшеѥнеꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхь, неꙁьрѣлѣшхьнеꙁьрѣлѣшмъ, неꙁьрѣлѣшмъ, неꙁьрѣлѣшмь, неꙁьрѣлѣшмьнеꙁьрѣлѣшѧѧ, неꙁьрѣлѣшѧѩ, неꙁьрѣлѣшѫѫ, неꙁьрѣлѣшаѧ, неꙁьрѣлѣшее, неꙁьрѣлѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
неꙁьрѣлѣшм, неꙁьрѣлѣшмнеꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхъ, неꙁьрѣлѣшхь, неꙁьрѣлѣшхьнеꙁьрѣлѣшнеꙁьрѣлѣшѹю, неꙁьрѣлѣшююнеꙁьрѣлѣшма, неꙁьрѣлѣшма
неꙁьрѣлъ -ꙑ прил Неузрял, незрял егда бѣаше вдѣт акꙑ класꙑ ꙁьрѣлꙑ (погр. вм. неꙁьрѣлꙑ, Север., с. 397, бел. под линия) младенштꙙ. днѣмъ желѣꙁомъ сѣенꙑ лежꙙштꙙ С 397.5 С Гр ἄωρος Нвб незрял ОА ВА ЕтМл БТР АР