Исторически речник
неꙁамѹдьно  
неꙁамѹдьно нареч Непрекъснато, непрестанно, безспирно въ тръпѣн своемъ стѧжалъ ес мъꙁдѫ своѫ ое прѣпдⷪобне. въ млтвахъ неꙁамꙋдно пожвъ Е 23б 10 събер же неꙁамѹдъно. помьнѣт благаа. ждѫщаа любѧщмъ тѧ СЕ 100b 23 Изч Е СЕ Гр ἀδιαλείπτως неꙁамѹдъно неꙁамꙋдно Нвб Срв мудно ’бавно’ ОА ВА РБЕ