Исторически речник
нежел  
нежел съюз Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за степенувано количество — при сравнение: отколкото амн гл҄ѭ вамъ. отърадьнѣе бѫдетъ ꙁем содомьсцѣ. ꙇ ꙁем гоморсцѣ. въ дьнь сѫдънъꙇ неже л градѹ томѹ З Мт 10.15 добрѣе т естъ съ еднѣмь окомь. вьнт вь црсе бже. нежел обѣ о ꙇмѫштю. ꙇт въ ћеонѫ огн҄ьнѫѭ З Мк 9.47  пріставітъ мнѣ вѧще. нежелі дъва на десѩте лећеона анћлъ А Мт 26.53 СК ѣко радѹетъ сѧ о не пае. нежел о девѧті десѧтъ  девѧті. не ꙁаблѫждъшіхъ А Мт 18.13 ѣко ѹдобѣе естъ вельбѫдѹ скоꙁѣ ѹші гьлінѣ прот. нежел богатѹ. въ црстве бжіе вънт А Мт 19.24 въꙁъп (небо)лѣвъшѣ. ѣко многа ѧда (пꙋстѣ) пае не(ж)ел мѧщ мѫжа Е 28а 5 радѹꙗше же сꙙ поѧ не хѹжде нежел ддъ С 550.11  їꙁволт пае въ огн҄ съгорѣт. нежел отъ того събоденомъ бꙑт С 565.25 З А СК Е С Гр ἤπερ нежелі Нвб нежели остар ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА