Исторически речник
нееманъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
нееманъ, нееманьнеемананееманѹ, неемановнееманъ, нееманьнеемананееманомь, нееманомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
нееманѣнеемане----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
нееманъ м ЛИ Нееман — главнокомандващ при сирийския цар Венадад II, според легендата излекуван от проказа по чудотворен начин от пророк Елисей [4 Цар 5.1 и сл.] по времето на израилския цар Иорам [849—842 г. пр. н.е.] ꙇ мъноѕ бѣахѫ прокажен ... ꙇ н еднъ же отъ нхъ ост сѧ. токмо нееманъ сѹрьскꙑ М Лк 4.27А, СК Изч М А СК Гр Ναιμάν От евр Naamān ’приятен’ немꙿманъ неоманъ