Исторически речник
недостатъьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
недостатъьнъ, недостатъьньнедостатъьнанедостатъьнѹнедостатъьнъ, недостатъьньнедостатъьнанедостатъьномь, недостатъьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
недостатъьнѣнедостатъьне, недостатъьнꙑнедостатъьннедостатъьнъ, недостатъьньнедостатъьномъ, недостатъьномьнедостатъьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
недостатъьнꙑнедостатъьнѣхъ, недостатъьнѣхьнедостатъьнанедостатъьнѹнедостатъьноманедостатъьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
недостатъьнанедостатъьнѹнедостатъьнонедостатъьнанедостатъьномь, недостатъьномънедостатъьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
недостатъьнанедостатъьнъ, недостатъьньнедостатъьномъ, недостатъьномьнедостатъьнанедостатъьнꙑнедостатъьнѣхъ, недостатъьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
недостатъьнѣнедостатъьнѹнедостатъьноманедостатъьнанедостатъьнꙑ, недостатъьнѫнедостатъьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
недостатъьнѫ, недостатъьнѹнедостатъьноѭ, недостатъьноѫ, недостатъьноѧ, недостатъьноюнедостатъьнѣнедостатъьнꙑнедостатъьнъ, недостатъьньнедостатъьнамъ, недостатъьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
недостатъьнꙑнедостатъьнамнедостатъьнахъ, недостатъьнахьнедостатъьнѣнедостатъьнѹнедостатъьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
недостатъьнꙑ, недостатъьнꙑ, недостатъьнонедостатъьнаго, недостатъьнаего, недостатъьнааго, недостатъьнаго, недостатъьного, недостатъьнога, недостатъьнгонедостатъьнѹмѹ, недостатъьнѹемѹ, недостатъьнѹѹмѹ, недостатъьнѹмѹ, недостатъьноомѹ, недостатъьномѹ, недостатъьноѹмѹ, недостатъьнмѹнедостатъьнꙑ, недостатъьнꙑ, недостатъьнонедостатъьнаго, недостатъьнаего, недостатъьнааго, недостатъьнаго, недостатъьного, недостатъьнога, недостатъьнгонедостатъьнꙑмь, недостатъьнꙑмь, недостатъьнꙑмъ, недостатъьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
недостатъьнѣмь, недостатъьнѣемь, недостатъьнѣѣмь, недостатъьнѣамь, недостатъьнѣмь, недостатъьнѣмъ, недостатъьнѣемъ, недостатъьнѣѣмъ, недостатъьнѣамъ, недостатъьнѣмъ, недостатъьномь, недостатъьномънедостатъьнꙑ, недостатъьнꙑ, недостатъьнонедостатъьннедостатъьнꙑхъ, недостатъьнꙑхъ, недостатъьнꙑхь, недостатъьнꙑхь, недостатъьнѣхъ, недостатъьнѣхьнедостатъьнꙑмъ, недостатъьнꙑмъ, недостатъьнꙑмь, недостатъьнꙑмь, недостатъьнѣмъ, недостатъьнѣмьнедостатъьнꙑѧ, недостатъьнꙑꙗ, недостатъьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
недостатъьнꙑм, недостатъьнꙑмнедостатъьнꙑхъ, недостатъьнꙑхъ, недостатъьнꙑхь, недостатъьнꙑхьнедостатъьнаꙗ, недостатъьнаа, недостатъьнаѣнедостатъьнѹю, недостатъьноюнедостатъьнꙑма, недостатъьнꙑманедостатъьно, недостатъьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
недостатъьнаго, недостатъьнаего, недостатъьнааго, недостатъьнаго, недостатъьного, недостатъьнога, недостатъьнгонедостатъьнѹмѹ, недостатъьнѹемѹ, недостатъьнѹѹмѹ, недостатъьнѹмѹ, недостатъьноомѹ, недостатъьномѹ, недостатъьноѹмѹ, недостатъьнмѹнедостатъьно, недостатъьноенедостатъьнаго, недостатъьннаего, недостатъьнааго, недостатъьнаго, недостатъьного, недостатъьнога, недостатъьнгонедостатъьнꙑмь, недостатъьнꙑмь, недостатъьнꙑмъ, недостатъьнꙑмънедостатъьнѣмь, недостатъьнѣемь, недостатъьнѣѣмь, недостатъьнѣамь, недостатъьнѣмь, недостатъьнѣмъ, недостатъьнѣемъ, недостатъьнѣѣмъ, недостатъьнѣамъ, недостатъьнѣмъ, недостатъьномь, недостатъьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
недостатъьно, недостатъьноенедостатъьнаꙗ, недостатъьнаа, недостатъьнаѣ, недостатъьнаѧнедостатъьнꙑхъ, недостатъьнꙑхъ, недостатъьнꙑхь, недостатъьнꙑхь, недостатъьнѣхъ, недостатъьнѣхьнедостатъьнꙑмъ, недостатъьнꙑмъ, недостатъьнꙑмь, недостатъьнꙑмь, недостатъьнѣмъ, недостатъьнѣмьнедостатъьнаꙗ, недостатъьнаа, недостатъьнаѣ, недостатъьнаѧнедостатъьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
недостатъьнꙑхъ, недостатъьнꙑхъ, недостатъьнꙑхь, недостатъьнꙑхьнедостатъьнѣнедостатъьнѹю, недостатъьноюнедостатъьнꙑма, недостатъьнꙑманедостатъьнаꙗ, недостатъьнаа, недостатъьнаѣ, недостатъьнаѧнедостатъьнꙑѧ, недостатъьнꙑꙗ, недостатъьнѫѭ, недостатъьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
недостатъьнѣ, недостатъьнонедостатъьнѫѭ, недостатъьнѹю, недостатъьноѭ, недостатъьноюнедостатъьнѫѭ, недостатъьноѫ, недостатъьноѧ, недостатъьноюнедостатъьнѣнедостатъьнꙑѧ, недостатъьнꙑꙗ, недостатъьнꙑенедостатъьнꙑхъ, недостатъьнꙑхъ, недостатъьнѣхъ, недостатъьнꙑхь, недостатъьнꙑхь, недостатъьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
недостатъьнꙑмъ, недостатъьнꙑмъ, недостатъьнѣмъ, недостатъьнꙑмь, недостатъьнꙑмь, недостатъьнѣмьнедостатъьнꙑѧ, недостатъьнꙑꙗ, недостатъьнꙑенедостатъьнꙑм, недостатъьнꙑмнедостатъьнꙑхъ, недостатъьнꙑхъ, недостатъьнꙑхь, недостатъьнꙑхьнедостатъьнѣнедостатъьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
недостатъьнꙑма, недостатъьнꙑманедостатъьнѣ, недостатъьнѣшнедостатъьнѣшанедостатъьнѣшѹ, недостатъьнѣшюнедостатъьнѣнедостатъьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
недостатъьнѣшемь, недостатъьнѣшемънедостатъьнѣшнедостатъьнѣнедостатъьнѣше, недостатъьнѣшнедостатъьнѣшь, недостатъьнѣшънедостатъьнѣшемъ, недостатъьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
недостатъьнѣшѧнедостатъьнѣшнедостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхьнедостатъьнѣшанедостатъьнѣшѹ, недостатъьнѣшюнедостатъьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
недостатъьнѣе, недостатъьнѣ, недостатъьнѣшенедостатъьнѣшанедостатъьнѣшѹ, недостатъьнѣшюнедостатъьнѣе, недостатъьнѣ, недостатъьнѣшенедостатъьнѣшанедостатъьнѣшемь, недостатъьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
недостатъьнѣшнедостатъьнѣе, недостатъьнѣнедостатъьнѣша, недостатъьнѣшнедостатъьнѣшь, недостатъьнѣшънедостатъьнѣшемъ, недостатъьнѣшемьнедостатъьнѣша, недостатъьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
недостатъьнѣшнедостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхьнедостатъьнѣшнедостатъьнѣшѹ, недостатъьнѣшюнедостатъьнѣшеманедостатъьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
недостатъьнѣшѧ, недостатъьнѣшѫ, недостатъьнѣшенедостатъьнѣшнедостатъьнѣшѫ, недостатъьнѣшѧ, недостатъьнѣшѹнедостатъьнѣшеѭ, недостатъьнѣшеѫ, недостатъьнѣшеѧ, недостатъьнѣшеюнедостатъьнѣшнедостатъьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
недостатъьнѣшѧ, недостатъьнѣшѫ, недостатъьнѣшенедостатъьнѣшь, недостатъьнѣшънедостатъьнѣшамъ, недостатъьнѣшамьнедостатъьнѣшѧ, недостатъьнѣше, недостатъьнѣшѫнедостатъьнѣшамнедостатъьнѣшахъ, недостатъьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
недостатъьнѣшнедостатъьнѣшѹ, недостатъьнѣшюнедостатъьнѣшаманедостатъьнѣ, недостатъьнѣшнедостатъьнѣшаго, недостатъьнѣшаего, недостатъьнѣшааго, недостатъьнѣшагонедостатъьнѣшѹмѹ, недостатъьнѣшѹемѹ, недостатъьнѣшѹѹмѹ, недостатъьнѣшѹмѹ, недостатъьнѣшюмѹ, недостатъьнѣшюемѹ, недостатъьнѣшюѹмѹ, недостатъьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
недостатъьнѣнедостатъьнѣшаго, недостатъьнѣшаего, недостатъьнѣшааго, недостатъьнѣшагонедостатъьнѣшмь, недостатъьнѣшмь, недостатъьнѣшмъ, недостатъьнѣшмънедостатъьнѣшмь, недостатъьнѣшмь, недостатъьнѣшмъ, недостатъьнѣшмънедостатъьнѣнедостатъьнѣше, недостатъьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
недостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхь, недостатъьнѣшхьнедостатъьнѣшмъ, недостатъьнѣшмъ, недостатъьнѣшмьнедостатъьнѣшѧѧ, недостатъьнѣшее, недостатъьнѣшѫѫнедостатъьнѣшм, недостатъьнѣшмнедостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхьнедостатъьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
недостатъьнѣшѹю, недостатъьнѣшююнедостатъьнѣшма, недостатъьнѣшманедостатъьнѣе, недостатъьнѣ, недостатъьнѣшее, недостатъьнѣшенедостатъьнѣшаго, недостатъьнѣшаего, недостатъьнѣшааго, недостатъьнѣшагонедостатъьнѣшѹмѹ, недостатъьнѣшѹемѹ, недостатъьнѣшѹѹмѹ, недостатъьнѣшѹмѹ, недостатъьнѣшюмѹ, недостатъьнѣшюемѹ, недостатъьнѣшюѹмѹ, недостатъьнѣшюмѹнедостатъьнѣе, недостатъьнѣ, недостатъьнѣшее, недостатъьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
недостатъьнѣшаго, недостатъьнѣшаего, недостатъьнѣшааго, недостатъьнѣшагонедостатъьнѣшмь, недостатъьнѣшмь, недостатъьнѣшмъ, недостатъьнѣшмънедостатъьнѣшмь, недостатъьнѣшмь, недостатъьнѣшмъ, недостатъьнѣшмънедостатъьнѣе, недостатъьнѣ, недостатъьнѣшее, недостатъьнѣшенедостатъьнѣшаꙗ, недостатъьнѣшаѣ, недостатъьнѣшаѧнедостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхь, недостатъьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
недостатъьнѣшмъ, недостатъьнѣшмъ, недостатъьнѣшмьнедостатъьнѣшаꙗ, недостатъьнѣшаѣ, недостатъьнѣшаѧнедостатъьнѣшм, недостатъьнѣшмнедостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхьнедостатъьнѣшнедостатъьнѣшѹю, недостатъьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
недостатъьнѣшма, недостатъьнѣшманедостатъьнѣшꙗ, недостатъьнѣшѣ, недостатъьнѣшаꙗнедостатъьнѣшѧѧ, недостатъьнѣшѧѩ, недостатъьнѣшѫѫ, недостатъьнѣшаѧ, недостатъьнѣшее, недостатъьнѣшеѥнедостатъьнѣшнедостатъьнѣшѫѫ, недостатъьнѣшѫѭ, недостатъьнѣшѧѧ, недостатъьнѣшѧѩ, недостатъьнѣшююнедостатъьнѣшѫѫ, недостатъьнѣшѫѭ, недостатъьнѣшѧѧ, недостатъьнѣшѧѩ, недостатъьнѣшюю, недостатъьнѣшеѭ, недостатъьнѣшеѫ, недостатъьнѣшеѧ, недостатъьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
недостатъьнѣшнедостатъьнѣшꙗ, недостатъьнѣшѣнедостатъьнѣшѧѧ, недостатъьнѣшѧѩ, недостатъьнѣшѫѫ, недостатъьнѣшаѧ, недостатъьнѣшее, недостатъьнѣшеѥнедостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхь, недостатъьнѣшхьнедостатъьнѣшмъ, недостатъьнѣшмъ, недостатъьнѣшмь, недостатъьнѣшмьнедостатъьнѣшѧѧ, недостатъьнѣшѧѩ, недостатъьнѣшѫѫ, недостатъьнѣшаѧ, недостатъьнѣшее, недостатъьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
недостатъьнѣшм, недостатъьнѣшмнедостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхъ, недостатъьнѣшхь, недостатъьнѣшхьнедостатъьнѣшнедостатъьнѣшѹю, недостатъьнѣшююнедостатъьнѣшма, недостатъьнѣшма
недостатъьнъ -ꙑ прил недостатъьнъ бꙑт διαπορέομαι Не ми достига нещо, недостатъчно ми е, намирам се в недоимък въставъшꙙ же  недостатъьнꙑ сѫштꙙ. мѣнꙗ пꙙть хъ. рѣшꙙ къ мѫдрꙑмꙿ. дадте  намъ отъ масла вашего С 369.5 Изч С Нвб недостатъчен ОА ВА ЕтМл БТР АР недостаточен остар ВА