Исторически речник
недоконьат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
недоконьатнедоконьаѭ, недоконьаѫ, недоконьаѧ, недоконьаюнедоконьаш, недоконьаеш, недоконьаашнедоконьатъ, недоконьаетъ, недоконьаатъ, недоконьать, недоконьаеть, недоконьаать, недоконьат, недоконьает, недоконьаатнедоконьамъ, недоконьаемъ, недоконьаамъ, недоконьамь, недоконьаемь, недоконьаамь, недоконьам, недоконьаем, недоконьаам, недоконьамо, недоконьаемо, недоконьаамонедоконьате, недоконьаете, недоконьаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
недоконьаѭтъ, недоконьаѫтъ, недоконьаѧтъ, недоконьаютъ, недоконьаѭть, недоконьаѫть, недоконьаѧть, недоконьають, недоконьаѭт, недоконьаѫт, недоконьаѧт, недоконьаютнедоконьавѣ, недоконьаевѣ, недоконьаавѣнедоконьата, недоконьаета, недоконьаатанедоконьате, недоконьаете, недоконьаатенедоконьанедоконьа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
недоконьамъ, недоконьамь, недоконьамнедоконьатенедоконьавѣнедоконьатанедоконьахъ, недоконьахь, недоконьахнедоконьа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
недоконьанедоконьахомъ, недоконьахомь, недоконьахом, недоконьахмꙑнедоконьастенедоконьашѧ, недоконьашѫ, недоконьаша, недоконьаше, недоконьахѫнедоконьаховѣнедоконьаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
недоконьастенедоконьаахъ, недоконьахъ, недоконьаахь, недоконьахь, недоконьаах, недоконьахнедоконьааше, недоконьашенедоконьааше, недоконьашенедоконьаахомъ, недоконьахомъ, недоконьаахомь, недоконьахомь, недоконьаахом, недоконьахомнедоконьаашете, недоконьашете, недоконьаасте, недоконьасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
недоконьаахѫ, недоконьахѫ, недоконьаахѹ, недоконьахѹнедоконьааховѣ, недоконьаховѣнедоконьаашета, недоконьашета, недоконьааста, недоконьастанедоконьаашете, недоконьашете, недоконьаасте, недоконьасте
недоконьат -недоконьаѭ -недоконьаш св Не довърша, не доизвърша вьсѣ с съхранхъ отъ юност моеѩ. есо есмъ еште не доконьалъ М Мт 19.20 ЗI А едного ес не доконьалъ. аште хоштеш съвръшенъ бꙑт. ꙇд елко маш продаждъ М Мк 10.21 З.Срв. Лк 18.22 М З А СК Изч М З А СК Гр ὑστερέω ὑστερεῖ με λείπει μοι Нвб доко̀нча остар МлБТР ЕтМл ДА доконча̀я остар НГер МлБТР