Исторически речник
недовѣдѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
недовѣдѣтнедовѣмь, недовѣдѣ, недовѣмнедовѣс, недовѣдешнедовѣстъ, недовѣ, недовѣдетъ, недовѣсть, недовѣдеть, недовѣдетнедовѣмъ, недовѣмь, недовѣме, недовѣмꙑ, недовѣмо, недовѣдемъ, недовѣдемь, недовѣдем, недовѣдемонедовѣсте, недовѣдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
недовѣдѧтъ, недовѣдѫтъ, недовѣдѹтъ, недовѣдѧть, недовѣдѫть, недовѣдѹть, недовѣдѧт, недовѣдѫт, недовѣдѹтнедовѣвѣ, недовѣдевѣнедовѣста, недовѣдетанедовѣсте, недовѣдетенедовѣждь, недовѣжднедовѣждь, недовѣжд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
недовѣдмъ, недовѣдѣмъ, недовѣдмь, недовѣдѣмь, недовѣдм, недовѣдѣмнедовѣдте, недовѣдѣтенедовѣдвѣ, недовѣдѣвѣнедовѣдта, недовѣдѣтанедовѣдѣхъ, недовѣдохъ, недовѣдѣхь, недовѣдохь, недовѣдѣх, недовѣдохнедовѣдѣ, недовѣде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
недовѣдѣ, недовѣденедовѣдѣхомъ, недовѣдомъ, недовѣдѣхомь, недовѣдомь, недовѣдѣхом, недовѣдомнедовѣдѣсте, недовѣдостенедовѣдѣшѧ, недовѣдошѧ, недовѣдѣшѫ, недовѣдошѫ, недовѣдѣша, недовѣдоша, недовѣдѣше, недовѣдоше, недовѣдохѫнедовѣдѣховѣ, недовѣдоховѣнедовѣдѣсте, недовѣдосте
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
недовѣдѣсте, недовѣдостенедовѣдѣахъ, недовѣдѣхъ, недовѣдѧахъ, недовѣдѧхъ, недовѣдѣахь, недовѣдѣхь, недовѣдѧахь, недовѣдѧхь, недовѣдѣах, недовѣдѣх, недовѣдѧах, недовѣдѧхнедовѣдѣаше, недовѣдѣше, недовѣдѧаше, недовѣдѧшенедовѣдѣаше, недовѣдѣше, недовѣдѧаше, недовѣдѧшенедовѣдѣахомъ, недовѣдѣхомъ, недовѣдѧахомъ, недовѣдѧхомъ, недовѣдѣахомь, недовѣдѣхомь, недовѣдѧахомь, недовѣдѧхомь, недовѣдѣахом, недовѣдѣхом, недовѣдѧахом, недовѣдѧхомнедовѣдѣашете, недовѣдѣшете, недовѣдѣасте, недовѣдѣсте, недовѣдѧасте, недовѣдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
недовѣдѣахѫ, недовѣдѣхѫ, недовѣдѣахѹ, недовѣдѣхѹ, недовѣдѧахѹ, недовѣдѧхѹнедовѣдѣаховѣ, недовѣдѣховѣ, недовѣдѧаховѣ, недовѣдѧховѣнедовѣдѣашета, недовѣдѣшета, недовѣдѣаста, недовѣдѣста, недовѣдѧаста, недовѣдѧстанедовѣдѣашете, недовѣдѣшете, недовѣдѣасте, недовѣдѣсте, недовѣдѧасте, недовѣдѧсте
недовѣдѣт -недовѣмь -недовѣс несв 1. Не зная, не мога да измисля анѳѵпатъ ... рее къ дрѹгомъ свомъ. кꙑѧ мѫкꙑ нанесѫ на ꙁълосъмрьтънааго сего не вѣдѣ. онѣмъ же не довѣдѫштемъ.  не отъвѣштаѭштемъ нсоже С 111.29—30 2. Не разбирам, недоумявам їсѹсъ бо мльтъ. не словесъ недовѣдꙑ слово. нъ гда отъвѣтомъ. раꙁортъ кръстънꙑ вѣньцъ С 432.21 Изч С Гр ἀπορέω Нвб Срв невям диал ДА