Исторически речник
невѣстьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
невѣстьство, невѣстъство, невѣстствоневѣстьства, невѣстъства, невѣстстваневѣстьствѹ, невѣстъствѹ, невѣстствѹневѣстьствомь, невѣстъствомь, невѣстствомь, невѣстьствомъ, невѣстъствомъ, невѣстствомъневѣстьствѣ, невѣстъствѣ, невѣстствѣневѣстьства, невѣстъства, невѣстства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
невѣстьствъ, невѣстъствъ, невѣстествъ, невѣстьствь, невѣстствь, невѣстьстъвь, невѣстстъвь, невѣстьстьвь, невѣстстьвьневѣстрьствомъ, невѣстъствомъ, невѣстствомъ, невѣстьствомь, невѣстъствомь, невѣстствомьневѣстьствꙑ, невѣстъствꙑ, невѣстствꙑневѣстьствѣхъ, невѣстъствѣхъ, невѣстствѣхъ, невѣстьствѣхь, невѣстъствѣхь, невѣстствѣхьневѣстьствѣ, невѣстъствѣ, невѣстствѣневѣстьствѹ, невѣстъствѹ, невѣстствѹ
NnDu
невѣстьствома, невѣстъствома, невѣстствома
невѣстьство ср беꙁ невѣстьства ἀνύμφευτος Безбрачен, неомъжен беꙁъ сѣмене порожден. беꙁ невѣстьства дѣвца. беꙁъ рътога стаꙗ С 243.5 Изч С Нвб Срв невяста ж