Исторически речник
невѣрь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
невѣр, невѣрьневѣрꙗ, невѣра, невѣрьꙗневѣрю, невѣрѹ, невѣрьюневѣрмь, невѣрьмь, невѣрмъ, невѣрьмъ, невѣрмь, невѣрмъневѣр, невѣрь, невѣрневѣрꙗ, невѣра, невѣрьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
невѣр, невѣрь, невѣреневѣрмъ, невѣрьмъ, невѣрмь, невѣрьмь, невѣрмъ, невѣрмь, невѣромъ, невѣрамъневѣр, невѣрь, невѣр, невѣрмневѣрхъ, невѣрьхъ, невѣрхь, невѣрьхь, невѣрхъ, невѣрхьневѣр, невѣрьневѣрю, невѣрѹ, невѣрью
NnDu
невѣрма, невѣрьма, невѣрма, невѣрма
невѣрь -ꙗ ср Неверие, липса на вяра, безверие. въꙁъпвъ оць отроѧте. съ сльꙁам глааше. вѣрѹѭ г. помоꙁ моемѹ невѣрью З Мк 9.24 послѣдъ же въꙁлежѧщемъ мъ. едномѹ на десѧте ѣв сѧ.  поносі невѣрю хъ  жестосръдю А Мк 16.14 отъврьженїмꙿ їѡаннъ отде бѣжавъ. ѳома невѣремъ ѹдръжанꙿ бꙑстъ С 471.30 да понѣ тако ѹставтъ бомрьꙁьвꙑхъ нестовьство. да не мѣѭтъ внꙑ невѣрьꙗ. н да глагол҄ѫтъ С 482.9 Ꙁа невѣре же млъанемь бꙑстъ ѹдвленъ до съврьшенѣ же сходьнаего т• Егда же ꙁде ѣко дьньнца• раꙁдрѣш млъане о͞цѹ с•  бꙑстъ двьно рождьство т пае въсптѣне КОЙоан. Скѫпость• отъ малодшꙗ проꙁѧбаетъ• пае же отъ невѣрꙗ•  неѹпъванꙗ ПА 26d ѿвѣщав же къ нем аг͠глъ рее. поꙿто бо тако въ невѣрє сѧ влож.  не ꙁаѧт л сарꙿра, сн͠а саака ѿ авраама. въ прѣстарѣні своемъ Сб.Герм. 225б въ бѣлѫѧ недѣлѧ, ѳомно невѣрє Сб.Герм. 269б Изч З А С КОЙоан. ПА Сб.Герм. Калка от гр ἀπιστία невѣр невѣре Нвб неверие книж ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР РБЕ