Исторически речник
невѣрьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
невѣрьствоватневѣрьствѹѭ, невѣрьствѹѫ, невѣрьствѹѧ, невѣрьствѹюневѣрьствѹш, невѣрьствѹеш, невѣрьствѹѹшневѣрьствѹтъ, невѣрьствѹетъ, невѣрьствѹѹтъ, невѣрьствѹть, невѣрьствѹеть, невѣрьствѹѹть, невѣрьствѹт, невѣрьствѹет, невѣрьствѹѹтневѣрьствѹмъ, невѣрьствѹемъ, невѣрьствѹѹмъ, невѣрьствѹмь, невѣрьствѹемь, невѣрьствѹѹмь, невѣрьствѹм, невѣрьствѹем, невѣрьствѹѹм, невѣрьствѹмо, невѣрьствѹемо, невѣрьствѹѹмоневѣрьствѹте, невѣрьствѹете, невѣрьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
невѣрьствѹѭтъ, невѣрьствѹѫтъ, невѣрьствѹѧтъ, невѣрьствѹютъ, невѣрьствѹѭть, невѣрьствѹѫть, невѣрьствѹѧть, невѣрьствѹють, невѣрьствѹѭт, невѣрьствѹѫт, невѣрьствѹѧт, невѣрьствѹютневѣрьствѹвѣ, невѣрьствѹевѣ, невѣрьствѹѹвѣневѣрьствѹта, невѣрьствѹета, невѣрьствѹѹтаневѣрьствѹте, невѣрьствѹете, невѣрьствѹѹтеневѣрьствѹневѣрьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
невѣрьствѹмъ, невѣрьствѹмь, невѣрьствѹмневѣрьствѹтеневѣрьствѹвѣневѣрьствѹтаневѣрьствовахъ, невѣрьствовахь, невѣрьствовахневѣрьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
невѣрьствованевѣрьствовахомъ, невѣрьствовахомь, невѣрьствовахом, невѣрьствовахомꙑневѣрьствовастеневѣрьствовашѧ, невѣрьствовашѫ, невѣрьствоваша, невѣрьствоваше, невѣрьствовахѫневѣрьствоваховѣневѣрьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
невѣрьствовастеневѣрьствоваахъ, невѣрьствовахъ, невѣрьствоваахь, невѣрьствовахь, невѣрьствоваах, невѣрьствовахневѣрьствовааше, невѣрьствовашеневѣрьствовааше, невѣрьствовашеневѣрьствоваахомъ, невѣрьствовахомъ, невѣрьствоваахомь, невѣрьствовахомь, невѣрьствоваахом, невѣрьствовахомневѣрьствоваашете, невѣрьствовашете, невѣрьствоваасте, невѣрьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
невѣрьствоваахѫ, невѣрьствовахѫ, невѣрьствоваахѹ, невѣрьствовахѹневѣрьствовааховѣ, невѣрьствоваховѣневѣрьствоваашета, невѣрьствовашета, невѣрьствовааста, невѣрьствовастаневѣрьствоваашете, невѣрьствовашете, невѣрьствоваасте, невѣрьствовасте
невѣрьствоват -невѣрьствѹѭ -невѣрьствѹш несв Не вярвам, проявявам неверие невѣрьствѹ невѣрьствѹ.  ште  пае да вѣрѹѭ  аꙁъ ꙁвѣсто С 500.20 аште бꙑ добрѣ ꙁскалъ. не бꙑ тако ꙁьлѣ протлъковалъ. аште бꙑ сповѣдалъ. не бꙑ тако невѣрьствовалъ С 512.16 Изч С Калка от гр ἀπιστέω Нвб Срв навяра, неверие, невярване