Исторически речник
невѣрьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
невѣрьство, невѣръство, невѣрствоневѣрьства, невѣръства, невѣрстваневѣрьствѹ, невѣръствѹ, невѣрствѹневѣрьствомь, невѣръствомь, невѣрствомь, невѣрьствомъ, невѣръствомъ, невѣрствомъневѣрьствѣ, невѣръствѣ, невѣрствѣневѣрьства, невѣръства, невѣрства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
невѣрьствъ, невѣръствъ, невѣрествъ, невѣрьствь, невѣрствь, невѣрьстъвь, невѣрстъвь, невѣрьстьвь, невѣрстьвьневѣррьствомъ, невѣръствомъ, невѣрствомъ, невѣрьствомь, невѣръствомь, невѣрствомьневѣрьствꙑ, невѣръствꙑ, невѣрствꙑневѣрьствѣхъ, невѣръствѣхъ, невѣрствѣхъ, невѣрьствѣхь, невѣръствѣхь, невѣрствѣхьневѣрьствѣ, невѣръствѣ, невѣрствѣневѣрьствѹ, невѣръствѹ, невѣрствѹ
NnDu
невѣрьствома, невѣръствома, невѣрствома
невѣрьство ср Отсъствие на вяра, неверие, безверие ꙇ не сътвор тѹ слъ мъногъ. ꙁа невѣрьство хъ М Мт 13.58 ꙁа невѣръство ваше. амнь бо глѭ вамъ. аще мате вѣрѫ ѣко ꙁръно горюшъно. реете горѣ се прѣ()д отъ сѫдѣ тамо ꙇ прѣдетъ. ꙇ нтоже невъꙁможъно бѫдетъ вамъ М Мт 17.20А раꙁмꙑслвъ о свомъ навѣрьствѣ наꙙ плакат С 563.30 вдѣшꙙ бо беꙁаконнц  осꙙꙁашꙙ ѹдесꙑ ...  вь невѣрьствѣ прѣбꙑшꙙ С 323.13 нъ ѹкроѧ мрьтвааго рѣшш. а свого невѣрьства не рѣшш С 338.27 р(а)въно ангеломъ жвѫщѧꙙ помраенꙗ тъмоѭ  невѣрьства гѹбтельнъмь обложтъ ѹстроенмь ХЛ IIАb 11—12 (мн)ого невѣр(ь)ство съ(бꙑв)аетъ с б(ьі)ват ()  т()гост(ь) въ (п)око(ꙗ мѣсто) ЗЛ IIб 1 М А С ХЛ ЗЛ Калка от гр ἀπιστία Превежда и гр. ὀλιγοπιστία, ἀμφιβολία невѣръство Нвб неверство, невярство остар ОА ВА ЕтМл БТР АР