Исторически речник
невѣждьствь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
невѣждьств, невѣждеств, невѣждъств, невѣждств, невѣждьствь, невѣждествь, невѣждъствь, невѣждствьневѣждьствꙗ, невѣждествꙗ, невѣждъствꙗ, невѣждствꙗ, невѣждьства, невѣждества, невѣждъства, невѣждства, невѣждьствьꙗ, невѣждествьꙗ, невѣждъствьꙗ, невѣждствьꙗневѣждьствю, невѣждествю, невѣждъствю, невѣждствю, невѣждьствѹ, невѣждествѹ, невѣждъствѹ, невѣждствѹ, невѣждьствью, невѣждествью, невѣждъствью, невѣждствьюневѣждьствмь, невѣждъствмь, невѣждствмь, невѣждьствьмь, невѣждъствьмь, невѣждствьмь, невѣждьствмъ, невѣждъствмъ, невѣждствмъ, невѣждьствьмъ, невѣждъствьмъ, невѣждствьмъ, невѣждьствмь, невѣждъствмь, невѣждствмь, невѣждьствмъ, невѣждъствмъ, невѣждствмъневѣждьств, невѣждъств, невѣждств, невѣждьствь, невѣждъствь, невѣждствь, невѣждьств, невѣждъств, невѣждствневѣждьствꙗ, невѣждествꙗ, невѣждъствꙗ, невѣждствꙗ, невѣждьства, невѣждества, невѣждъства, невѣждства, невѣждьствьꙗ, невѣждествьꙗ, невѣждъствьꙗ, невѣждствьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
невѣждьств, невѣждъств, невѣждств, невѣждьствь, невѣждъствь, невѣждствь, невѣждьстве, невѣждъстве, невѣждстве, невѣждствневѣждьствмъ, невѣждъствмъ, невѣждствмъ, невѣждьствьмъ, невѣждъствьмъ, невѣждствьмъ, невѣждьствмь, невѣждъствмь, невѣждствмь, невѣждьствьмь, невѣждъствьмь, невѣждствьмь, невѣждьствмъ, невѣждъствмъ, невѣждствмъ, невѣждьствмь, невѣждъствмь, невѣждствмьневѣждьств, невѣждъств, невѣждств, невѣждьствь, невѣждъствь, невѣждствь, невѣждьств, невѣждъств, невѣждствневѣждьствхъ, невѣждъствхъ, невѣждствхъ, невѣждьствьхъ, невѣждъствьхъ, невѣждствьхъ, невѣждьствхь, невѣждъствхь, невѣждствхь, невѣждьствьхь, невѣждъствьхь, невѣждствьхь, невѣждьствхъ, невѣждъствхъ, невѣждствхъ, невѣждьствхь, невѣждъствхь, невѣждствхьневѣждьств, невѣждъств, невѣждств, невѣждьствь, невѣждъствь, невѣждствь, невѣждьств, невѣждъств, невѣждствневѣждьствю, невѣждествю, невѣждъствю, невѣждствю, невѣждьствѹ, невѣждествѹ, невѣждъствѹ, невѣждствѹ, невѣждьствью, невѣждествью, невѣждъствью, невѣждствью
NnDu
невѣждьствма, невѣждъствма, невѣждствма, невѣждьствма, невѣждъствма, невѣждствма, невѣждьствма, невѣждъствма, невѣждствма
невѣждьствь -ꙗ ср Невежество, незнание еднъ архере не бес кръве. ѫже прностъ о себѣ  ѡ людъскꙑхъ невѣждъствхъ Е 29а 17 отъ тъмꙑ мъдлості. ꙇлі етерѹ ꙇномѹ невѣждъствью ... покѹшаѩ сѧ К 2b 31 ѡ невѣждъствье. ѡ неювьствье многое. ꙇ аꙁъ вамъ сѧтъ прѣдамь і К 4а 35 Изч Е К Гр ἀγνόημα ἀπόνοια невѣждъствье Нвб Срв невежество ОА АК ЕтМл БТР АР