Исторически речник
невѣдѣнь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
невѣдѣн, невѣдѣньневѣдѣнꙗ, невѣдѣна, невѣдѣньꙗневѣдѣню, невѣдѣнѹ, невѣдѣньюневѣдѣнмь, невѣдѣньмь, невѣдѣнмъ, невѣдѣньмъ, невѣдѣнмь, невѣдѣнмъневѣдѣн, невѣдѣнь, невѣдѣнневѣдѣнꙗ, невѣдѣна, невѣдѣньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
невѣдѣн, невѣдѣнь, невѣдѣненевѣдѣнмъ, невѣдѣньмъ, невѣдѣнмь, невѣдѣньмь, невѣдѣнмъ, невѣдѣнмь, невѣдѣномъ, невѣдѣнамъневѣдѣн, невѣдѣнь, невѣдѣн, невѣдѣнмневѣдѣнхъ, невѣдѣньхъ, невѣдѣнхь, невѣдѣньхь, невѣдѣнхъ, невѣдѣнхьневѣдѣн, невѣдѣньневѣдѣню, невѣдѣнѹ, невѣдѣнью
NnDu
невѣдѣнма, невѣдѣньма, невѣдѣнма, невѣдѣнма
невѣдѣнь -ꙗ ср Незнание, неведение вꙑѩ  колѣна прѣкланѣт. ѡ мольбѣ нашхъ грѣхъ. ꙇ о людьскꙑхъ невѣдѣньхъ. послѹша насъ СЕ 62а 3—4 помѧн щедротꙑ твоѩ гі ... грѣхъ юност моеѩ  невѣдѣнѣ моего не помѧн СЕ 74b 21 егоже ес ꙇꙁбавлъ отъ плѣна врагъ бже. ꙇ съ нм же невѣдѣнемь мⷧаденъства СЕ 23а 23 вдѣ л како не бꙑ невѣдѣн съпасѹ решт кде положсте  С 306.1—2 тольма л ѡ мѫжѹ дръжмъ с невѣдѣнмь С 475.19 Изч СЕ С Калка от гр ἄγνοια Превежда и гр. ἀγνόημα невѣдѣн невѣдѣне Нвб неведение книж ОА ВА ЕтМл БТР АР