Исторически речник
невъмѣщамъ  
невъмѣщамъ -ꙑ прил невъмѣщамꙑ същ м ед ὁ ἀχώρητος В християнството — божият син, Христос, който не може да бъде обхванат, вместен някъде; невместимият како въ гробъ невъмѣштамꙑ въмѣштамꙑ въмѣштаатꙿ сꙙ С 459.6—7 Изч С невъмѣштамъ Нвб Срв невместим