Исторически речник
невъꙁблагодатьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
невъꙁблагодатьнъ, невъꙁблагодатьньневъꙁблагодатьнаневъꙁблагодатьнѹневъꙁблагодатьнъ, невъꙁблагодатьньневъꙁблагодатьнаневъꙁблагодатьномь, невъꙁблагодатьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
невъꙁблагодатьнѣневъꙁблагодатьне, невъꙁблагодатьнꙑневъꙁблагодатьнневъꙁблагодатьнъ, невъꙁблагодатьньневъꙁблагодатьномъ, невъꙁблагодатьномьневъꙁблагодатьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
невъꙁблагодатьнꙑневъꙁблагодатьнѣхъ, невъꙁблагодатьнѣхьневъꙁблагодатьнаневъꙁблагодатьнѹневъꙁблагодатьноманевъꙁблагодатьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
невъꙁблагодатьнаневъꙁблагодатьнѹневъꙁблагодатьноневъꙁблагодатьнаневъꙁблагодатьномь, невъꙁблагодатьномъневъꙁблагодатьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
невъꙁблагодатьнаневъꙁблагодатьнъ, невъꙁблагодатьньневъꙁблагодатьномъ, невъꙁблагодатьномьневъꙁблагодатьнаневъꙁблагодатьнꙑневъꙁблагодатьнѣхъ, невъꙁблагодатьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
невъꙁблагодатьнѣневъꙁблагодатьнѹневъꙁблагодатьноманевъꙁблагодатьнаневъꙁблагодатьнꙑ, невъꙁблагодатьнѫневъꙁблагодатьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
невъꙁблагодатьнѫ, невъꙁблагодатьнѹневъꙁблагодатьноѭ, невъꙁблагодатьноѫ, невъꙁблагодатьноѧ, невъꙁблагодатьноюневъꙁблагодатьнѣневъꙁблагодатьнꙑневъꙁблагодатьнъ, невъꙁблагодатьньневъꙁблагодатьнамъ, невъꙁблагодатьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
невъꙁблагодатьнꙑневъꙁблагодатьнамневъꙁблагодатьнахъ, невъꙁблагодатьнахьневъꙁблагодатьнѣневъꙁблагодатьнѹневъꙁблагодатьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
невъꙁблагодатьнꙑ, невъꙁблагодатьнꙑ, невъꙁблагодатьноневъꙁблагодатьнаго, невъꙁблагодатьнаего, невъꙁблагодатьнааго, невъꙁблагодатьнаго, невъꙁблагодатьного, невъꙁблагодатьнога, невъꙁблагодатьнгоневъꙁблагодатьнѹмѹ, невъꙁблагодатьнѹемѹ, невъꙁблагодатьнѹѹмѹ, невъꙁблагодатьнѹмѹ, невъꙁблагодатьноомѹ, невъꙁблагодатьномѹ, невъꙁблагодатьноѹмѹ, невъꙁблагодатьнмѹневъꙁблагодатьнꙑ, невъꙁблагодатьнꙑ, невъꙁблагодатьноневъꙁблагодатьнаго, невъꙁблагодатьнаего, невъꙁблагодатьнааго, невъꙁблагодатьнаго, невъꙁблагодатьного, невъꙁблагодатьнога, невъꙁблагодатьнгоневъꙁблагодатьнꙑмь, невъꙁблагодатьнꙑмь, невъꙁблагодатьнꙑмъ, невъꙁблагодатьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
невъꙁблагодатьнѣмь, невъꙁблагодатьнѣемь, невъꙁблагодатьнѣѣмь, невъꙁблагодатьнѣамь, невъꙁблагодатьнѣмь, невъꙁблагодатьнѣмъ, невъꙁблагодатьнѣемъ, невъꙁблагодатьнѣѣмъ, невъꙁблагодатьнѣамъ, невъꙁблагодатьнѣмъ, невъꙁблагодатьномь, невъꙁблагодатьномъневъꙁблагодатьнꙑ, невъꙁблагодатьнꙑ, невъꙁблагодатьноневъꙁблагодатьнневъꙁблагодатьнꙑхъ, невъꙁблагодатьнꙑхъ, невъꙁблагодатьнꙑхь, невъꙁблагодатьнꙑхь, невъꙁблагодатьнѣхъ, невъꙁблагодатьнѣхьневъꙁблагодатьнꙑмъ, невъꙁблагодатьнꙑмъ, невъꙁблагодатьнꙑмь, невъꙁблагодатьнꙑмь, невъꙁблагодатьнѣмъ, невъꙁблагодатьнѣмьневъꙁблагодатьнꙑѧ, невъꙁблагодатьнꙑꙗ, невъꙁблагодатьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
невъꙁблагодатьнꙑм, невъꙁблагодатьнꙑмневъꙁблагодатьнꙑхъ, невъꙁблагодатьнꙑхъ, невъꙁблагодатьнꙑхь, невъꙁблагодатьнꙑхьневъꙁблагодатьнаꙗ, невъꙁблагодатьнаа, невъꙁблагодатьнаѣневъꙁблагодатьнѹю, невъꙁблагодатьноюневъꙁблагодатьнꙑма, невъꙁблагодатьнꙑманевъꙁблагодатьно, невъꙁблагодатьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
невъꙁблагодатьнаго, невъꙁблагодатьнаего, невъꙁблагодатьнааго, невъꙁблагодатьнаго, невъꙁблагодатьного, невъꙁблагодатьнога, невъꙁблагодатьнгоневъꙁблагодатьнѹмѹ, невъꙁблагодатьнѹемѹ, невъꙁблагодатьнѹѹмѹ, невъꙁблагодатьнѹмѹ, невъꙁблагодатьноомѹ, невъꙁблагодатьномѹ, невъꙁблагодатьноѹмѹ, невъꙁблагодатьнмѹневъꙁблагодатьно, невъꙁблагодатьноеневъꙁблагодатьнаго, невъꙁблагодатьннаего, невъꙁблагодатьнааго, невъꙁблагодатьнаго, невъꙁблагодатьного, невъꙁблагодатьнога, невъꙁблагодатьнгоневъꙁблагодатьнꙑмь, невъꙁблагодатьнꙑмь, невъꙁблагодатьнꙑмъ, невъꙁблагодатьнꙑмъневъꙁблагодатьнѣмь, невъꙁблагодатьнѣемь, невъꙁблагодатьнѣѣмь, невъꙁблагодатьнѣамь, невъꙁблагодатьнѣмь, невъꙁблагодатьнѣмъ, невъꙁблагодатьнѣемъ, невъꙁблагодатьнѣѣмъ, невъꙁблагодатьнѣамъ, невъꙁблагодатьнѣмъ, невъꙁблагодатьномь, невъꙁблагодатьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
невъꙁблагодатьно, невъꙁблагодатьноеневъꙁблагодатьнаꙗ, невъꙁблагодатьнаа, невъꙁблагодатьнаѣ, невъꙁблагодатьнаѧневъꙁблагодатьнꙑхъ, невъꙁблагодатьнꙑхъ, невъꙁблагодатьнꙑхь, невъꙁблагодатьнꙑхь, невъꙁблагодатьнѣхъ, невъꙁблагодатьнѣхьневъꙁблагодатьнꙑмъ, невъꙁблагодатьнꙑмъ, невъꙁблагодатьнꙑмь, невъꙁблагодатьнꙑмь, невъꙁблагодатьнѣмъ, невъꙁблагодатьнѣмьневъꙁблагодатьнаꙗ, невъꙁблагодатьнаа, невъꙁблагодатьнаѣ, невъꙁблагодатьнаѧневъꙁблагодатьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
невъꙁблагодатьнꙑхъ, невъꙁблагодатьнꙑхъ, невъꙁблагодатьнꙑхь, невъꙁблагодатьнꙑхьневъꙁблагодатьнѣневъꙁблагодатьнѹю, невъꙁблагодатьноюневъꙁблагодатьнꙑма, невъꙁблагодатьнꙑманевъꙁблагодатьнаꙗ, невъꙁблагодатьнаа, невъꙁблагодатьнаѣ, невъꙁблагодатьнаѧневъꙁблагодатьнꙑѧ, невъꙁблагодатьнꙑꙗ, невъꙁблагодатьнѫѭ, невъꙁблагодатьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
невъꙁблагодатьнѣ, невъꙁблагодатьноневъꙁблагодатьнѫѭ, невъꙁблагодатьнѹю, невъꙁблагодатьноѭ, невъꙁблагодатьноюневъꙁблагодатьнѫѭ, невъꙁблагодатьноѫ, невъꙁблагодатьноѧ, невъꙁблагодатьноюневъꙁблагодатьнѣневъꙁблагодатьнꙑѧ, невъꙁблагодатьнꙑꙗ, невъꙁблагодатьнꙑеневъꙁблагодатьнꙑхъ, невъꙁблагодатьнꙑхъ, невъꙁблагодатьнѣхъ, невъꙁблагодатьнꙑхь, невъꙁблагодатьнꙑхь, невъꙁблагодатьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
невъꙁблагодатьнꙑмъ, невъꙁблагодатьнꙑмъ, невъꙁблагодатьнѣмъ, невъꙁблагодатьнꙑмь, невъꙁблагодатьнꙑмь, невъꙁблагодатьнѣмьневъꙁблагодатьнꙑѧ, невъꙁблагодатьнꙑꙗ, невъꙁблагодатьнꙑеневъꙁблагодатьнꙑм, невъꙁблагодатьнꙑмневъꙁблагодатьнꙑхъ, невъꙁблагодатьнꙑхъ, невъꙁблагодатьнꙑхь, невъꙁблагодатьнꙑхьневъꙁблагодатьнѣневъꙁблагодатьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
невъꙁблагодатьнꙑма, невъꙁблагодатьнꙑманевъꙁблагодатьнѣ, невъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшаневъꙁблагодатьнѣшѹ, невъꙁблагодатьнѣшюневъꙁблагодатьнѣневъꙁблагодатьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
невъꙁблагодатьнѣшемь, невъꙁблагодатьнѣшемъневъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣневъꙁблагодатьнѣше, невъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшь, невъꙁблагодатьнѣшъневъꙁблагодатьнѣшемъ, невъꙁблагодатьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
невъꙁблагодатьнѣшѧневъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхьневъꙁблагодатьнѣшаневъꙁблагодатьнѣшѹ, невъꙁблагодатьнѣшюневъꙁблагодатьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
невъꙁблагодатьнѣе, невъꙁблагодатьнѣ, невъꙁблагодатьнѣшеневъꙁблагодатьнѣшаневъꙁблагодатьнѣшѹ, невъꙁблагодатьнѣшюневъꙁблагодатьнѣе, невъꙁблагодатьнѣ, невъꙁблагодатьнѣшеневъꙁблагодатьнѣшаневъꙁблагодатьнѣшемь, невъꙁблагодатьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
невъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣе, невъꙁблагодатьнѣневъꙁблагодатьнѣша, невъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшь, невъꙁблагодатьнѣшъневъꙁблагодатьнѣшемъ, невъꙁблагодатьнѣшемьневъꙁблагодатьнѣша, невъꙁблагодатьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
невъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхьневъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшѹ, невъꙁблагодатьнѣшюневъꙁблагодатьнѣшеманевъꙁблагодатьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
невъꙁблагодатьнѣшѧ, невъꙁблагодатьнѣшѫ, невъꙁблагодатьнѣшеневъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшѫ, невъꙁблагодатьнѣшѧ, невъꙁблагодатьнѣшѹневъꙁблагодатьнѣшеѭ, невъꙁблагодатьнѣшеѫ, невъꙁблагодатьнѣшеѧ, невъꙁблагодатьнѣшеюневъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
невъꙁблагодатьнѣшѧ, невъꙁблагодатьнѣшѫ, невъꙁблагодатьнѣшеневъꙁблагодатьнѣшь, невъꙁблагодатьнѣшъневъꙁблагодатьнѣшамъ, невъꙁблагодатьнѣшамьневъꙁблагодатьнѣшѧ, невъꙁблагодатьнѣше, невъꙁблагодатьнѣшѫневъꙁблагодатьнѣшамневъꙁблагодатьнѣшахъ, невъꙁблагодатьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
невъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшѹ, невъꙁблагодатьнѣшюневъꙁблагодатьнѣшаманевъꙁблагодатьнѣ, невъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшаго, невъꙁблагодатьнѣшаего, невъꙁблагодатьнѣшааго, невъꙁблагодатьнѣшагоневъꙁблагодатьнѣшѹмѹ, невъꙁблагодатьнѣшѹемѹ, невъꙁблагодатьнѣшѹѹмѹ, невъꙁблагодатьнѣшѹмѹ, невъꙁблагодатьнѣшюмѹ, невъꙁблагодатьнѣшюемѹ, невъꙁблагодатьнѣшюѹмѹ, невъꙁблагодатьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
невъꙁблагодатьнѣневъꙁблагодатьнѣшаго, невъꙁблагодатьнѣшаего, невъꙁблагодатьнѣшааго, невъꙁблагодатьнѣшагоневъꙁблагодатьнѣшмь, невъꙁблагодатьнѣшмь, невъꙁблагодатьнѣшмъ, невъꙁблагодатьнѣшмъневъꙁблагодатьнѣшмь, невъꙁблагодатьнѣшмь, невъꙁблагодатьнѣшмъ, невъꙁблагодатьнѣшмъневъꙁблагодатьнѣневъꙁблагодатьнѣше, невъꙁблагодатьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
невъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхь, невъꙁблагодатьнѣшхьневъꙁблагодатьнѣшмъ, невъꙁблагодатьнѣшмъ, невъꙁблагодатьнѣшмьневъꙁблагодатьнѣшѧѧ, невъꙁблагодатьнѣшее, невъꙁблагодатьнѣшѫѫневъꙁблагодатьнѣшм, невъꙁблагодатьнѣшмневъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхьневъꙁблагодатьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
невъꙁблагодатьнѣшѹю, невъꙁблагодатьнѣшююневъꙁблагодатьнѣшма, невъꙁблагодатьнѣшманевъꙁблагодатьнѣе, невъꙁблагодатьнѣ, невъꙁблагодатьнѣшее, невъꙁблагодатьнѣшеневъꙁблагодатьнѣшаго, невъꙁблагодатьнѣшаего, невъꙁблагодатьнѣшааго, невъꙁблагодатьнѣшагоневъꙁблагодатьнѣшѹмѹ, невъꙁблагодатьнѣшѹемѹ, невъꙁблагодатьнѣшѹѹмѹ, невъꙁблагодатьнѣшѹмѹ, невъꙁблагодатьнѣшюмѹ, невъꙁблагодатьнѣшюемѹ, невъꙁблагодатьнѣшюѹмѹ, невъꙁблагодатьнѣшюмѹневъꙁблагодатьнѣе, невъꙁблагодатьнѣ, невъꙁблагодатьнѣшее, невъꙁблагодатьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
невъꙁблагодатьнѣшаго, невъꙁблагодатьнѣшаего, невъꙁблагодатьнѣшааго, невъꙁблагодатьнѣшагоневъꙁблагодатьнѣшмь, невъꙁблагодатьнѣшмь, невъꙁблагодатьнѣшмъ, невъꙁблагодатьнѣшмъневъꙁблагодатьнѣшмь, невъꙁблагодатьнѣшмь, невъꙁблагодатьнѣшмъ, невъꙁблагодатьнѣшмъневъꙁблагодатьнѣе, невъꙁблагодатьнѣ, невъꙁблагодатьнѣшее, невъꙁблагодатьнѣшеневъꙁблагодатьнѣшаꙗ, невъꙁблагодатьнѣшаѣ, невъꙁблагодатьнѣшаѧневъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхь, невъꙁблагодатьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
невъꙁблагодатьнѣшмъ, невъꙁблагодатьнѣшмъ, невъꙁблагодатьнѣшмьневъꙁблагодатьнѣшаꙗ, невъꙁблагодатьнѣшаѣ, невъꙁблагодатьнѣшаѧневъꙁблагодатьнѣшм, невъꙁблагодатьнѣшмневъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхьневъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшѹю, невъꙁблагодатьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
невъꙁблагодатьнѣшма, невъꙁблагодатьнѣшманевъꙁблагодатьнѣшꙗ, невъꙁблагодатьнѣшѣ, невъꙁблагодатьнѣшаꙗневъꙁблагодатьнѣшѧѧ, невъꙁблагодатьнѣшѧѩ, невъꙁблагодатьнѣшѫѫ, невъꙁблагодатьнѣшаѧ, невъꙁблагодатьнѣшее, невъꙁблагодатьнѣшеѥневъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшѫѫ, невъꙁблагодатьнѣшѫѭ, невъꙁблагодатьнѣшѧѧ, невъꙁблагодатьнѣшѧѩ, невъꙁблагодатьнѣшююневъꙁблагодатьнѣшѫѫ, невъꙁблагодатьнѣшѫѭ, невъꙁблагодатьнѣшѧѧ, невъꙁблагодатьнѣшѧѩ, невъꙁблагодатьнѣшюю, невъꙁблагодатьнѣшеѭ, невъꙁблагодатьнѣшеѫ, невъꙁблагодатьнѣшеѧ, невъꙁблагодатьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
невъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшꙗ, невъꙁблагодатьнѣшѣневъꙁблагодатьнѣшѧѧ, невъꙁблагодатьнѣшѧѩ, невъꙁблагодатьнѣшѫѫ, невъꙁблагодатьнѣшаѧ, невъꙁблагодатьнѣшее, невъꙁблагодатьнѣшеѥневъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхь, невъꙁблагодатьнѣшхьневъꙁблагодатьнѣшмъ, невъꙁблагодатьнѣшмъ, невъꙁблагодатьнѣшмь, невъꙁблагодатьнѣшмьневъꙁблагодатьнѣшѧѧ, невъꙁблагодатьнѣшѧѩ, невъꙁблагодатьнѣшѫѫ, невъꙁблагодатьнѣшаѧ, невъꙁблагодатьнѣшее, невъꙁблагодатьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
невъꙁблагодатьнѣшм, невъꙁблагодатьнѣшмневъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхъ, невъꙁблагодатьнѣшхь, невъꙁблагодатьнѣшхьневъꙁблагодатьнѣшневъꙁблагодатьнѣшѹю, невъꙁблагодатьнѣшююневъꙁблагодатьнѣшма, невъꙁблагодатьнѣшма
невъꙁблагодатьнъ -ꙑ прил същ невъꙁблагодатьн м мн οἱ ἀχάριστοι Неблагодарните ꙇ бѫдете снове вꙑшънѣего. ѣко тъ благъ естъ на невъꙁблагодатънꙑѩ  ꙁълꙑѩ М Лк 6.35 Изч М невъꙁблагодатънъ Нвб Срв неблагодатен ОА ВА БТР