Исторически речник
невльнѧ сѧ  
невльнѧ сѧ - сѧ прил За пристанище — в който няма вълни, тих, спокоен сѣдꙙштмъ въ тьмѣ сльньце правьдьно ꙗв сꙙ. вл҄ьнꙗѭштмъ отш.  невлънꙙште сꙙ прстанште С 251.21—22 Изч С Калка от гр ἀκύμαντος невлънꙙ сѧ Нвб Ø