Исторически речник
неблюдомѣ  
неблюдомѣ нареч Без пазене, без охрана стада раꙁль воловъ. кобꙑлъ. коꙁꙑ овьцꙙ многꙑ тъмам пасомꙑ въ горахъ неблюдомѣ. блюдомѣ же сѫтъ страхомь С 43.2 Изч С Калка от гр ἀφυλάκτως Нвб Ø