Исторически речник
наѧть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
наѧт, наѧтьнаѧтꙗ, наѧта, наѧтьꙗнаѧтю, наѧтѹ, наѧтьюнаѧтмь, наѧтьмь, наѧтмъ, наѧтьмъ, наѧтмь, наѧтмънаѧт, наѧть, наѧтнаѧтꙗ, наѧта, наѧтьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
наѧт, наѧть, наѧтенаѧтмъ, наѧтьмъ, наѧтмь, наѧтьмь, наѧтмъ, наѧтмь, наѧтомъ, наѧтамънаѧт, наѧть, наѧт, наѧтмнаѧтхъ, наѧтьхъ, наѧтхь, наѧтьхь, наѧтхъ, наѧтхьнаѧт, наѧтьнаѧтю, наѧтѹ, наѧтью
NnDu
наѧтма, наѧтьма, наѧтма, наѧтма
наѧть -ꙗ ср Начало, начеване, започване моⷧ҇ наѧтью внѹ кꙑсѣлѹ СЕ 14а 22 моⷧ҇ наѧтью вꙿсемѹ прношенью СЕ 13b 2 прославвъ ба. став сꙙ отъ наꙙтꙗ. же бѣ отъмъштень помсллъ С 559.3 наꙙ ... на облень наꙙтю неьстꙗ свого съвраштат сꙙ С 560.5 Изч СЕ С Гр ἀπαρχή наꙙт Нвб начатие ВА ЕтМл ОА Срв начеване АР