Исторически речник
наѧльнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
наѧльнъ, наѧльньнаѧльнанаѧльнѹнаѧльнъ, наѧльньнаѧльнанаѧльномь, наѧльномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
наѧльнѣнаѧльне, наѧльнꙑнаѧльннаѧльнъ, наѧльньнаѧльномъ, наѧльномьнаѧльнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
наѧльнꙑнаѧльнѣхъ, наѧльнѣхьнаѧльнанаѧльнѹнаѧльноманаѧльно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
наѧльнанаѧльнѹнаѧльнонаѧльнанаѧльномь, наѧльномънаѧльнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
наѧльнанаѧльнъ, наѧльньнаѧльномъ, наѧльномьнаѧльнанаѧльнꙑнаѧльнѣхъ, наѧльнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
наѧльнѣнаѧльнѹнаѧльноманаѧльнанаѧльнꙑ, наѧльнѫнаѧльнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
наѧльнѫ, наѧльнѹнаѧльноѭ, наѧльноѫ, наѧльноѧ, наѧльноюнаѧльнѣнаѧльнꙑнаѧльнъ, наѧльньнаѧльнамъ, наѧльнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
наѧльнꙑнаѧльнамнаѧльнахъ, наѧльнахьнаѧльнѣнаѧльнѹнаѧльнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
наѧльнꙑ, наѧльнꙑ, наѧльнонаѧльнаго, наѧльнаего, наѧльнааго, наѧльнаго, наѧльного, наѧльнога, наѧльнгонаѧльнѹмѹ, наѧльнѹемѹ, наѧльнѹѹмѹ, наѧльнѹмѹ, наѧльноомѹ, наѧльномѹ, наѧльноѹмѹ, наѧльнмѹнаѧльнꙑ, наѧльнꙑ, наѧльнонаѧльнаго, наѧльнаего, наѧльнааго, наѧльнаго, наѧльного, наѧльнога, наѧльнгонаѧльнꙑмь, наѧльнꙑмь, наѧльнꙑмъ, наѧльнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
наѧльнѣмь, наѧльнѣемь, наѧльнѣѣмь, наѧльнѣамь, наѧльнѣмь, наѧльнѣмъ, наѧльнѣемъ, наѧльнѣѣмъ, наѧльнѣамъ, наѧльнѣмъ, наѧльномь, наѧльномънаѧльнꙑ, наѧльнꙑ, наѧльнонаѧльннаѧльнꙑхъ, наѧльнꙑхъ, наѧльнꙑхь, наѧльнꙑхь, наѧльнѣхъ, наѧльнѣхьнаѧльнꙑмъ, наѧльнꙑмъ, наѧльнꙑмь, наѧльнꙑмь, наѧльнѣмъ, наѧльнѣмьнаѧльнꙑѧ, наѧльнꙑꙗ, наѧльнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
наѧльнꙑм, наѧльнꙑмнаѧльнꙑхъ, наѧльнꙑхъ, наѧльнꙑхь, наѧльнꙑхьнаѧльнаꙗ, наѧльнаа, наѧльнаѣнаѧльнѹю, наѧльноюнаѧльнꙑма, наѧльнꙑманаѧльно, наѧльное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
наѧльнаго, наѧльнаего, наѧльнааго, наѧльнаго, наѧльного, наѧльнога, наѧльнгонаѧльнѹмѹ, наѧльнѹемѹ, наѧльнѹѹмѹ, наѧльнѹмѹ, наѧльноомѹ, наѧльномѹ, наѧльноѹмѹ, наѧльнмѹнаѧльно, наѧльноенаѧльнаго, наѧльннаего, наѧльнааго, наѧльнаго, наѧльного, наѧльнога, наѧльнгонаѧльнꙑмь, наѧльнꙑмь, наѧльнꙑмъ, наѧльнꙑмънаѧльнѣмь, наѧльнѣемь, наѧльнѣѣмь, наѧльнѣамь, наѧльнѣмь, наѧльнѣмъ, наѧльнѣемъ, наѧльнѣѣмъ, наѧльнѣамъ, наѧльнѣмъ, наѧльномь, наѧльномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
наѧльно, наѧльноенаѧльнаꙗ, наѧльнаа, наѧльнаѣ, наѧльнаѧнаѧльнꙑхъ, наѧльнꙑхъ, наѧльнꙑхь, наѧльнꙑхь, наѧльнѣхъ, наѧльнѣхьнаѧльнꙑмъ, наѧльнꙑмъ, наѧльнꙑмь, наѧльнꙑмь, наѧльнѣмъ, наѧльнѣмьнаѧльнаꙗ, наѧльнаа, наѧльнаѣ, наѧльнаѧнаѧльнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
наѧльнꙑхъ, наѧльнꙑхъ, наѧльнꙑхь, наѧльнꙑхьнаѧльнѣнаѧльнѹю, наѧльноюнаѧльнꙑма, наѧльнꙑманаѧльнаꙗ, наѧльнаа, наѧльнаѣ, наѧльнаѧнаѧльнꙑѧ, наѧльнꙑꙗ, наѧльнѫѭ, наѧльнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
наѧльнѣ, наѧльнонаѧльнѫѭ, наѧльнѹю, наѧльноѭ, наѧльноюнаѧльнѫѭ, наѧльноѫ, наѧльноѧ, наѧльноюнаѧльнѣнаѧльнꙑѧ, наѧльнꙑꙗ, наѧльнꙑенаѧльнꙑхъ, наѧльнꙑхъ, наѧльнѣхъ, наѧльнꙑхь, наѧльнꙑхь, наѧльнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
наѧльнꙑмъ, наѧльнꙑмъ, наѧльнѣмъ, наѧльнꙑмь, наѧльнꙑмь, наѧльнѣмьнаѧльнꙑѧ, наѧльнꙑꙗ, наѧльнꙑенаѧльнꙑм, наѧльнꙑмнаѧльнꙑхъ, наѧльнꙑхъ, наѧльнꙑхь, наѧльнꙑхьнаѧльнѣнаѧльнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
наѧльнꙑма, наѧльнꙑманаѧльнѣ, наѧльнѣшнаѧльнѣшанаѧльнѣшѹ, наѧльнѣшюнаѧльнѣнаѧльнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
наѧльнѣшемь, наѧльнѣшемънаѧльнѣшнаѧльнѣнаѧльнѣше, наѧльнѣшнаѧльнѣшь, наѧльнѣшънаѧльнѣшемъ, наѧльнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
наѧльнѣшѧнаѧльнѣшнаѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхьнаѧльнѣшанаѧльнѣшѹ, наѧльнѣшюнаѧльнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
наѧльнѣе, наѧльнѣ, наѧльнѣшенаѧльнѣшанаѧльнѣшѹ, наѧльнѣшюнаѧльнѣе, наѧльнѣ, наѧльнѣшенаѧльнѣшанаѧльнѣшемь, наѧльнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
наѧльнѣшнаѧльнѣе, наѧльнѣнаѧльнѣша, наѧльнѣшнаѧльнѣшь, наѧльнѣшънаѧльнѣшемъ, наѧльнѣшемьнаѧльнѣша, наѧльнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
наѧльнѣшнаѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхьнаѧльнѣшнаѧльнѣшѹ, наѧльнѣшюнаѧльнѣшеманаѧльнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
наѧльнѣшѧ, наѧльнѣшѫ, наѧльнѣшенаѧльнѣшнаѧльнѣшѫ, наѧльнѣшѧ, наѧльнѣшѹнаѧльнѣшеѭ, наѧльнѣшеѫ, наѧльнѣшеѧ, наѧльнѣшеюнаѧльнѣшнаѧльнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
наѧльнѣшѧ, наѧльнѣшѫ, наѧльнѣшенаѧльнѣшь, наѧльнѣшънаѧльнѣшамъ, наѧльнѣшамьнаѧльнѣшѧ, наѧльнѣше, наѧльнѣшѫнаѧльнѣшамнаѧльнѣшахъ, наѧльнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
наѧльнѣшнаѧльнѣшѹ, наѧльнѣшюнаѧльнѣшаманаѧльнѣ, наѧльнѣшнаѧльнѣшаго, наѧльнѣшаего, наѧльнѣшааго, наѧльнѣшагонаѧльнѣшѹмѹ, наѧльнѣшѹемѹ, наѧльнѣшѹѹмѹ, наѧльнѣшѹмѹ, наѧльнѣшюмѹ, наѧльнѣшюемѹ, наѧльнѣшюѹмѹ, наѧльнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
наѧльнѣнаѧльнѣшаго, наѧльнѣшаего, наѧльнѣшааго, наѧльнѣшагонаѧльнѣшмь, наѧльнѣшмь, наѧльнѣшмъ, наѧльнѣшмънаѧльнѣшмь, наѧльнѣшмь, наѧльнѣшмъ, наѧльнѣшмънаѧльнѣнаѧльнѣше, наѧльнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
наѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхь, наѧльнѣшхьнаѧльнѣшмъ, наѧльнѣшмъ, наѧльнѣшмьнаѧльнѣшѧѧ, наѧльнѣшее, наѧльнѣшѫѫнаѧльнѣшм, наѧльнѣшмнаѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхьнаѧльнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
наѧльнѣшѹю, наѧльнѣшююнаѧльнѣшма, наѧльнѣшманаѧльнѣе, наѧльнѣ, наѧльнѣшее, наѧльнѣшенаѧльнѣшаго, наѧльнѣшаего, наѧльнѣшааго, наѧльнѣшагонаѧльнѣшѹмѹ, наѧльнѣшѹемѹ, наѧльнѣшѹѹмѹ, наѧльнѣшѹмѹ, наѧльнѣшюмѹ, наѧльнѣшюемѹ, наѧльнѣшюѹмѹ, наѧльнѣшюмѹнаѧльнѣе, наѧльнѣ, наѧльнѣшее, наѧльнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
наѧльнѣшаго, наѧльнѣшаего, наѧльнѣшааго, наѧльнѣшагонаѧльнѣшмь, наѧльнѣшмь, наѧльнѣшмъ, наѧльнѣшмънаѧльнѣшмь, наѧльнѣшмь, наѧльнѣшмъ, наѧльнѣшмънаѧльнѣе, наѧльнѣ, наѧльнѣшее, наѧльнѣшенаѧльнѣшаꙗ, наѧльнѣшаѣ, наѧльнѣшаѧнаѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхь, наѧльнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
наѧльнѣшмъ, наѧльнѣшмъ, наѧльнѣшмьнаѧльнѣшаꙗ, наѧльнѣшаѣ, наѧльнѣшаѧнаѧльнѣшм, наѧльнѣшмнаѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхьнаѧльнѣшнаѧльнѣшѹю, наѧльнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
наѧльнѣшма, наѧльнѣшманаѧльнѣшꙗ, наѧльнѣшѣ, наѧльнѣшаꙗнаѧльнѣшѧѧ, наѧльнѣшѧѩ, наѧльнѣшѫѫ, наѧльнѣшаѧ, наѧльнѣшее, наѧльнѣшеѥнаѧльнѣшнаѧльнѣшѫѫ, наѧльнѣшѫѭ, наѧльнѣшѧѧ, наѧльнѣшѧѩ, наѧльнѣшююнаѧльнѣшѫѫ, наѧльнѣшѫѭ, наѧльнѣшѧѧ, наѧльнѣшѧѩ, наѧльнѣшюю, наѧльнѣшеѭ, наѧльнѣшеѫ, наѧльнѣшеѧ, наѧльнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
наѧльнѣшнаѧльнѣшꙗ, наѧльнѣшѣнаѧльнѣшѧѧ, наѧльнѣшѧѩ, наѧльнѣшѫѫ, наѧльнѣшаѧ, наѧльнѣшее, наѧльнѣшеѥнаѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхь, наѧльнѣшхьнаѧльнѣшмъ, наѧльнѣшмъ, наѧльнѣшмь, наѧльнѣшмьнаѧльнѣшѧѧ, наѧльнѣшѧѩ, наѧльнѣшѫѫ, наѧльнѣшаѧ, наѧльнѣшее, наѧльнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
наѧльнѣшм, наѧльнѣшмнаѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхъ, наѧльнѣшхь, наѧльнѣшхьнаѧльнѣшнаѧльнѣшѹю, наѧльнѣшююнаѧльнѣшма, наѧльнѣшма
наѧльнъ -ꙑ прил Главен, преден въ днъ ѹбо отъ дьн. ꙁѣло лютѣ бѣсꙙштъ сꙙ юноша ... въꙁьрѣвъ же велкꙑ антон на юношѫ. глагола нѣстъ се мо дѣло. о семъ бо нѹ бѣсовьстѣѣмь наꙙльнѣѣмь. нѣсмъ сѧ ште съподоблъ благодѣт нъ сꙑ даръ. паула стъ прѣпростааго С 171.22—23 тае ѹдвъше сꙙ вьс ... ꙗко новоꙗввъша сꙙ нѣкого мѡсеꙗ. на старѣшнъство братѧ въꙁведошꙙ. на наꙙлъно свѣтло свѣштѫ С 277.7—8 Изч С Гр ἀρχικός наꙙлънъ Нвб начален ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР