Исторически речник
наѹтрѣ  
наѹтрѣ нареч На сутринта, на другия ден глаⷭ҇ ...  да ... (на)ѹтр(ѣ) же ... (с)кевг Е 18б 13 Изч Е Гр τῇ ἐπαύριον Нвб наутро НГер ВА