Исторически речник
наѹтеовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
наѹтеовъ, наѹтеовьнаѹтеованаѹтеовѹнаѹтеовъ, наѹтеовьнаѹтеованаѹтеовомь, наѹтеовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
наѹтеовѣнаѹтеовънаѹтеовнаѹтеовъ, наѹтеовьнаѹтеовомъ, наѹтеовомьнаѹтеовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
наѹтеовꙑнаѹтеовѣхъ, наѹтеовѣхьнаѹтеованаѹтеовѹнаѹтеовоманаѹтеово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
наѹтеованаѹтеовѹнаѹтеовонаѹтеованаѹтеовомь, наѹтеовомънаѹтеовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
наѹтеованаѹтеовъ, наѹтеовьнаѹтеовомъ, наѹтеовомьнаѹтеованаѹтеовꙑнаѹтеовѣхъ, наѹтеовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
наѹтеовѣнаѹтеовѹнаѹтеовоманаѹтеованаѹтеовꙑ, наѹтеовѫнаѹтеовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
наѹтеовѫ, наѹтеовѹнаѹтеовоѭ, наѹтеовоѫ, наѹтеовоѧ, наѹтеовоюнаѹтеовѣнаѹтеовꙑнаѹтеовъ, наѹтеовьнаѹтеовамъ, наѹтеовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
наѹтеовꙑнаѹтеовамнаѹтеовахъ, наѹтеовахьнаѹтеовѣнаѹтеовѹнаѹтеовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
наѹтеовъ прил притеж ЛИ Навутеев, на Навутей — собственик на лозе край столицата Израил, което израилският цар Ахав [869—850 г.] искал да обсеби за разширение на двореца си [3 Цар 21 и сл., 4 Цар 9.25—26] гда еꙁавель вноградъ науѳеѡвꙿ отꙙт хотѣ. многꙑ кнгꙑ пса  сладъко послѹшаасте С 403.11 Изч С Гр τοῦ Ναβουϑέ От евр ЛИ Nābōt науѳеѡвꙿ