Исторически речник
натъкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
натъкатнатъкѫ, натъкѹнатъешнатъетъ, натъеть, натъетнатъемъ, натъемь, натъем, натъемонатъете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
натъкѫтъ, натъкѹтъ, натъкѫть, натъкѹть, натъкѫт, натъкѹтнатъевѣнатъетанатъетенатъцнатъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
натъцѣмъ, натъцѣмь, натъцѣмнатъцѣтенатъцѣвѣнатъцѣтанатъкахъ, натъкахь, натъкахнатъка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
натъканатъкахомъ, натъкахомь, натъкахом, натъкахмꙑнатъкастенатъкашѧ, натъкашѫ, натъкаша, натъкаше, натъкахѫнатъкаховѣнатъкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
натъкастенатъкаахъ, натъкахъ, натъкаахь, натъкахь, натъкаах, натъкахнатъкааше, натъкашенатъкааше, натъкашенатъкаахомъ, натъкахомъ, натъкаахомь, натъкахомь, натъкаахом, натъкахомнатъкаашете, натъкашете, натъкаасте, натъкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
натъкаахѫ, натъкахѫ, натъкаахѹ, натъкахѹнатъкааховѣ, натъкаховѣнатъкаашета, натъкашета, натъкааста, натъкастанатъкаашете, натъкашете, натъкаасте, натъкасте
натъкат -натъкѫ -натъеш св Натъпча, напълня плътно до горе дате  дастъ сѧ вамъ. мѣрѫ добро натъканѫ  потрѫсънѫ  прѣлѣѭштѫ сѧ М Лк 6.38, Изч М З Гр πιέζω Нвб натъквам ОА НГер АР БТР ЕтМл Дюв НГер ЕтМл НГер Дюв ВА ЕтМл