Исторически речник
натрѹт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
натрѹтнатровѫ, натровѹнатровешнатроветъ, натроветь, натроветнатровемъ, натровемь, натровем, натровемонатровете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
натровѫтъ, натровѹтъ, натровѫть, натровѹть, натровѫт, натровѹтнатровевѣнатроветанатровете*натров*натров
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*натровѣмъ*натровѣте*натровѣвѣ*натровѣтанатрѹхъ, натрѹхь, натрѹхнатрѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
натрѹнатрѹхомъ, натрѹхомь, натрѹхомнатрѹстенатрѹшѧ, натрѹшѫ, натрѹша, натрѹшенатрѹховѣнатрѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
натрѹсте*натровѣахъ*натровѣаше*натровѣаше*натровѣахомъ*натровѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*натровѣахѫ*натровѣаховѣ*натровѣашета*натровѣашете
натрѹт -натровѫ -натровеш св Нахраня г когда тѧ вдѣхомъ алѫща ꙇ натрѹхомъ. л жѧждѫща  напохомъ М Мт 25.37, З А ї натрѹ ѩ отъ тѹка пъшеніьна СП 80.17 натровеші нꙑ хлѣба слеꙁьна ї напоіші нꙑ слеꙁъ въ мѣрѫ СП 79.6 Изч М З А СП Гр τρέφω ψωμίζω Нвб Срв натровям НГер ЕтМл НГер ЕтМл НГер Дюв ЕтМл