Исторически речник
натановъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
натановъ, натановьнатанованатановѹнатановъ, натановьнатанованатановомь, натановомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
натановѣнатановънатановнатановъ, натановьнатановомъ, натановомьнатановꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
натановꙑнатановѣхъ, натановѣхьнатанованатановѹнатановоманатаново
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
натанованатановѹнатановонатанованатановомь, натановомънатановѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
натанованатановъ, натановьнатановомъ, натановомьнатанованатановꙑнатановѣхъ, натановѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
натановѣнатановѹнатановоманатанованатановꙑ, натановѫнатановѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
натановѫ, натановѹнатановоѭ, натановоѫ, натановоѧ, натановоюнатановѣнатановꙑнатановъ, натановьнатановамъ, натановамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
натановꙑнатановамнатановахъ, натановахьнатановѣнатановѹнатановама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
натановъ прил притеж ЛИ Натанов, на Натан снъ сꙑ ... мелеанновъ. маінановъ. матꙿтатаевъ. натановъ. давꙑдовъ З Лк 3.31, Изч М З Гр τοῦ Ναϑάν анатановъ