Исторически речник
натанал҄ь  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
натанал҄ьнатанал҄ꙗ, натанал҄ѣнатанал҄ю, натанал҄евнатанал҄ьнатанал҄ꙗ, натанал҄ѣнатанал҄емь, натанал҄емъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
натанал҄натанал҄ю----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
натанал҄ь -ꙗ м ЛИ Натанаил — вероятно идентичен с Вартоломей, един от 12–те христови апостоли, родом от Кана Галилейска ꙇ натаналь ꙇже бѣ отъ кана галлѣскꙑ. ꙇ сна ꙁеведеова М Йо 21.2, З А вдѣ же съ натаналѣ М Йо 1.48, З А СК обрѣте флпъ натаналѣ М Йо 1.46, З А СК гла емѹ натаналь М Йо 1.47, З, А, СК. Срв.Йо 1.49 М З А СК отъвѣшта натаналь  гла емѹ М Йо 1.50, З А СК подъ такоѭ смокъвѭ сѫшта наѳаналꙗ вдѣ господа С 350.6 Изч М З А СК С Гр Ναϑαναήλ наталь наѳаналь Нвб Натанаил ЛИ Натанаилов ФИ СтИл,РЛФИ