Исторически речник
наталꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
наталꙗ, наталанаталѩ, наталѧ, наталѫ, наталенатал, наталнаталѭ, наталѫ, наталѧ, наталюнаталеѭ, наталеѫ, наталеѧнатал, натал
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
натал-----
NfOuNfGuNfDu
---
наталꙗ -ѩ ж ЛИ Наталия — християнка, съпруга на Адриан [умр. мъченически по време на имп. Максимиан [286—305, 307—310 г.], чиито мощи Наталия пренася в Цариград. Пр. на 26 август мцⷺа авгоⷭ҇. е. ста мкⷱ҇а адрана  ꙇже сь нмъ в  женъ его наталіѩ А 152а 26 Изч А Гр Ναταλία наталіꙗ Нвб Наталия ЛИ НГер СтИл,РЛФИ